Bez oceli bychom nezaseli ani nesklidili. Proto na Ostravsko zemědělské muzeum logicky patří

Ivan Berger (vlevo) a Milan Šraml Ivan Berger (vlevo) a Milan Šraml

I na toto téma jsme se v doplňujícím rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE bavili s Mgr. Ivanem Bergerem (I. B.), ředitelem pobočky Národního zemědělského muzea v Ostravě, a Ing. Milanem Šramlem (M. Š.).

V polovině roku 2020 bude v Dolní oblasti Vítkovice otevřená nová pobočka Národního zemědělského muzea. Původní dvojhalí vítkovických železáren, jež sloužilo jako měděná huť a posléze jako sklad žáruvzdorného materiálu a Veronikárna, se změní v depozitárně expoziční objekt Národního zemědělského muzea. Co je hlavním cílem projektu?
I. B.: Především zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea, a to především z hlediska požární ochrany, ochrany sbírkových předmětů proti jejich odcizení, před nežádoucím vniknutím osob do objektu a ochrany před neoprávněnou manipulací. Po rekonstrukci sem muzeum přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně (v nástavbě) otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

Podle dosavadního průběhu výstavby bychom měli muzeum otevřít v červnu. Bude taky záležet, zda se nám podaří přemístit zde všechny vytipované exponáty, které bude potřeba vyčistit a repasovat – pod dohledem restaurátora.

Mimochodem, bude tady několik funkčních traktorů, které občas spustíme a zprovozníme pro ukázku lidem. Osobně se těším na lokomobilu, což je vlastně takový parní stroj na kolečkách, který sloužil k rozpohybování mlátičky. Takže jde vlastně
o předchůdce motorů.

Zemědělské muzeum… A proč právě „černá“ Ostrava?
I. B.: Jedním faktorem je teritorium… Stávající areál v Čáslavi byl pro návštěvníky muzea velice špatně dostupný. Návštěvnost pobočky v Čáslavi se pohybuje kolem 20 tisíc návštěvníků za rok. Přitom sbírkové předměty zde prezentované jsou mnohdy unikátem evropského či světového významu. I z tohoto důvodu byla při přípravě projektu velmi pečlivě zvažována lokalita pro vybudování nového depozitáře pro výše uvedené sbírkové předměty. Dolní oblast Vítkovice se tedy jeví jako optimální řešení – s výbornou dostupností po silnici i železnici, jde o příhraniční oblast, hojně navštěvovaná kulturní památka… V Ostravě, třetím největším městě ČR, také dosud není žádné muzeum zřizované státem.

M. Š.: Výroba oceli a zemědělských strojů k sobě přece nerozlučně patří. V nástavbě bude velké okno s výhledem na velkou část DOV. Lidé tak uvidí, co vše bylo potřeba udělat pro to, abychom se v konečném důsledku dobře najedli.

Kde jsou vlastně exponáty umístěny nyní?
I. B.: Hlavním problémem, který realizace tohoto projektu vyřeší, je nevhodný až havarijní stav objektů depozitářů, ve kterých jsou uloženy sbírkové předměty podsbírek Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II – zjednodušeně řečeno zemědělská technika – kombajny, traktory, secí stroje a podobně. V současné době jsou tyto sbírkové předměty umístěny v depozitářích v Čáslavi. Jedná se o areál bývalé vojenské základny a haly (dnes depozitáře) původně určené ke skladování vojenské techniky a materiálu, případně k jejich opravám. V některých halách není zavedená elektřina. Ani v jednom depozitáři není vytápění, relativní vlhkost není nijak regulována.

Čím v dynamické části muzea začnete?
I. B.: Prvním velkým výstavním projektem bude Pivovar Nošovice, který vůbec poprvé představí svou padesátiletou historii regionální potravinářské značky. Půjde tak o prakticky první dynamickou expozici potravinářství v Česku. V současné době téma potravinářství není v České republice ucelenou formou prezentováno. Ještě jedna důležitá věc… Expozice budou přístupné i pro návštěvníky s omezenou mobilitou, čili objekt bude bezbariérový.

Jak náročné bylo jednání s památkáři?
M. Š.: Místem realizace jsou původní objekty, které byly do roku 1997 využívány pro technické zázemí údržby vysokých pecí a dnes slouží jako sklady. Obě stávající haly se nacházejí v městské památkové zóně Ostrava‑Vítkovice, avšak nejedná se o NKP ani o kulturní památku. O to bylo jednání se zástupci památkářů jednodušší, než v mnohých jiných případech…

Související články