Bez oceli bychom nezaseli ani nesklidili. Proto na Ostravsko zemědělské muzeum logicky patří

Ivan Berger (vlevo) a Milan Šraml Ivan Berger (vlevo) a Milan Šraml

I na toto téma jsme se v doplňujícím rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE bavili s Mgr. Ivanem Bergerem (I. B.), ředitelem pobočky Národního zemědělského muzea v Ostravě, a Ing. Milanem Šramlem (M. Š.).

V polovině roku 2020 bude v Dolní oblasti Vítkovice otevřená nová pobočka Národního zemědělského muzea. Původní dvojhalí vítkovických železáren, jež sloužilo jako měděná huť a posléze jako sklad žáruvzdorného materiálu a Veronikárna, se změní v depozitárně expoziční objekt Národního zemědělského muzea. Co je hlavním cílem projektu?
I. B.: Především zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea, a to především z hlediska požární ochrany, ochrany sbírkových předmětů proti jejich odcizení, před nežádoucím vniknutím osob do objektu a ochrany před neoprávněnou manipulací. Po rekonstrukci sem muzeum přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně (v nástavbě) otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

Podle dosavadního průběhu výstavby bychom měli muzeum otevřít v červnu. Bude taky záležet, zda se nám podaří přemístit zde všechny vytipované exponáty, které bude potřeba vyčistit a repasovat – pod dohledem restaurátora.

Mimochodem, bude tady několik funkčních traktorů, které občas spustíme a zprovozníme pro ukázku lidem. Osobně se těším na lokomobilu, což je vlastně takový parní stroj na kolečkách, který sloužil k rozpohybování mlátičky. Takže jde vlastně
o předchůdce motorů.

Zemědělské muzeum… A proč právě „černá“ Ostrava?
I. B.: Jedním faktorem je teritorium… Stávající areál v Čáslavi byl pro návštěvníky muzea velice špatně dostupný. Návštěvnost pobočky v Čáslavi se pohybuje kolem 20 tisíc návštěvníků za rok. Přitom sbírkové předměty zde prezentované jsou mnohdy unikátem evropského či světového významu. I z tohoto důvodu byla při přípravě projektu velmi pečlivě zvažována lokalita pro vybudování nového depozitáře pro výše uvedené sbírkové předměty. Dolní oblast Vítkovice se tedy jeví jako optimální řešení – s výbornou dostupností po silnici i železnici, jde o příhraniční oblast, hojně navštěvovaná kulturní památka… V Ostravě, třetím největším městě ČR, také dosud není žádné muzeum zřizované státem.

M. Š.: Výroba oceli a zemědělských strojů k sobě přece nerozlučně patří. V nástavbě bude velké okno s výhledem na velkou část DOV. Lidé tak uvidí, co vše bylo potřeba udělat pro to, abychom se v konečném důsledku dobře najedli.

Kde jsou vlastně exponáty umístěny nyní?
I. B.: Hlavním problémem, který realizace tohoto projektu vyřeší, je nevhodný až havarijní stav objektů depozitářů, ve kterých jsou uloženy sbírkové předměty podsbírek Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II – zjednodušeně řečeno zemědělská technika – kombajny, traktory, secí stroje a podobně. V současné době jsou tyto sbírkové předměty umístěny v depozitářích v Čáslavi. Jedná se o areál bývalé vojenské základny a haly (dnes depozitáře) původně určené ke skladování vojenské techniky a materiálu, případně k jejich opravám. V některých halách není zavedená elektřina. Ani v jednom depozitáři není vytápění, relativní vlhkost není nijak regulována.

Čím v dynamické části muzea začnete?
I. B.: Prvním velkým výstavním projektem bude Pivovar Nošovice, který vůbec poprvé představí svou padesátiletou historii regionální potravinářské značky. Půjde tak o prakticky první dynamickou expozici potravinářství v Česku. V současné době téma potravinářství není v České republice ucelenou formou prezentováno. Ještě jedna důležitá věc… Expozice budou přístupné i pro návštěvníky s omezenou mobilitou, čili objekt bude bezbariérový.

Jak náročné bylo jednání s památkáři?
M. Š.: Místem realizace jsou původní objekty, které byly do roku 1997 využívány pro technické zázemí údržby vysokých pecí a dnes slouží jako sklady. Obě stávající haly se nacházejí v městské památkové zóně Ostrava‑Vítkovice, avšak nejedná se o NKP ani o kulturní památku. O to bylo jednání se zástupci památkářů jednodušší, než v mnohých jiných případech…

Související články

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí