Dolní oblast Vítkovice – žije naplno

Petr Koudela – ředitel spolku Dolní oblast Vítkovice Petr Koudela – ředitel spolku Dolní oblast Vítkovice

Do areálu Dolní oblasti Vítkovice loni zavítalo celkem 1 675 029 návštěvníků, to je zhruba o 19 500 více než v roce 2018. Celková návštěvnost zahrnuje evidenci návštěvníků areálů tzv. Dolních Vítkovic (DOV), tedy i petřkovického Landek Parku. Statisíce lidí tak obdivují historii těžby uhlí a výroby surového železa, ale i monumentální a neobvyklé historické průmyslové stavby s nově instalovanými prvky moderní architektury, kde hlavní roli hrají ocelové konstrukce. S ředitelem spolku Dolní oblast Vítkovice, z. s., – industriální památky a stále živějšího areálu, Ing. Petrem Koudelou, jsme si povídali i o tom, jak přilákat (k této dnes již třetí nejnavštěvovanější památce v Česku) další návštěvníky.

Pane řediteli, pojďme si zhodnotit rok 2019 z hlediska návštěvnosti. Co podle Vás rozhodlo o překonání čísla z roku 2018 a co nového mohli návštěvníci Dolní oblasti v roce 2019 vidět?
Program Dolních Vítkovic byl i v roce 2019 velmi pestrý a již 21. července byla zdolána magická hranice miliontého návštěvníka. V letní sezoně areál hostil prestižní hudební a taneční festivaly, za mnohé jmenujme Colours of Ostrava a Beats for Love, nebo sportovní akce světového formátu jako je City Cross Sprint nebo FIVB – světový turnaj v plážovém volejbale.

Zajímavostmi roku 2019 bylo zpřístupnění objektu koksovny nebo vybudování jediného Stellplatzu v Ostravě – místa pro karavanisty v Landek Parku. Rozhodující jsou pro nás ale interaktivní expozice a vzdělávací aktivity a ty se dařily mimo jiné i díky dočasným výstavám Světa techniky – jako je stále ještě běžící Crash – nebo jedinečným výstavám „Milan Dobeš Museum“, kde se mohli návštěvníci podívat zpět do minulosti revitalizace Dolních Vítkovic na výstavě „Vzpomínka na současnost“.

Stěžejními událostmi roku 2019 byla záchrana objektu koksovny… Ve kterých oblastech již byl objekt ve špatném stavu?
Koksovna, která nyní nese název „KOX“, je významnou architektonickou součástí industriálního areálu. Na její záchraně se podílel Moravskoslezský kraj. Byl obnoven jak exteriér, tak i interiér památky pocházející z roku 1831. Z provozu byla koksárenská technologie vyřazena v roce 1997.

Tato část národní kulturní památky již po své záchraně „volala“. Ocelové i betonové konstrukce už od pohledu působily nestabilně, vedly boj s časem. Došlo k sanaci betonových a ocelových konstrukcí, odstrojení nebezpečných aparatur tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků, proběhlo mýcení náletových dřevin, vyčištění celého areálu koksovny od suti a nánosů. Bylo doplněno oplocení a označení trasy informačními cedulemi. Smyslem celé akce bylo zpřístupnění objektu koksovny pro návštěvníky, a to formou rozšíření prohlídkových tras o segment „koks“.

Jakou vlastně používáte metodiku pro využití nebo záchranu jednotlivých částí oblasti?
Na výstavě k historii zpřístupnění a oživení DOV „Vzpomínka na současnost“, která proběhla v Milan Dobeš Museu v Gongu, bylo krásně vidět, že tyto otázky provázely vývoj areálu od zastavení vysokých pecí v roce 1998. Na každý objekt či prostor se díváme opakovaně, řešíme možnosti s odborníky a architekty. Dolní Vítkovice určují náplň areálu, a proto jsme především vzdělávací institucí.

Rekonstrukce objektů řeší primárně jejich vlastník, tedy Vítkovice, a. s. Odstrojeny byly a určitě ještě budou stavby, které nemají hodnotu a perspektivu, např. byly zbourány mnohé černé stavby z doby socialismu – nejrůznější plechové boudy a podobně. Mezitím vznikaly a vznikají studie, modely, úvahy a vize. A ta hlavní vize je jasná: „DOV jako živá součást města respektující industriální historii Ostravy.“ Tohle je ten nejzákladnější pohled na možný vývoj.

Jak často a jaké probíhají kontroly jednotlivých objektů?
U námi provozovaných objektů je výhodou, že se bavíme o řadě již sanovaných konstrukcí. Vše ostatní se řídí standardy a obecnými normami režimu zpřístupňování veřejnosti. Kontroly ocelových konstrukcí v areálu tedy vycházejí z Předpisu pro kontrolu a údržbu N669T001 zpracovaného společností EXCON, a. s. Ten jednoznačně specifikuje pravidla a okrajové podmínky pro prohlídky, údržbu a péči o ocelové konstrukce nacházející se v oblasti Dolních Vítkovic.

Jde o výchozí, běžné, podrobné nebo mimořádné prohlídky podle ČSN 73 2604 (Ocelové konstrukce – kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb) a s ohledem na zpřístupnění areálu a především pak pořádání společenských akcí v areálu. U nezrekonstruovaných objektů probíhají tzv. „Funkční prohlídky“ – mimo rozsah ČSN 73 2604.

Co je účelem práce této prohlídky?
Funkční prohlídky provádíme pouze se zaměřením na aktuální stav konstrukcí, např. po zimních měsících. Účelem je identifikace všech potencionálních nebezpečí pro běžné návštěvníky areálu či účastníky společenských akcí. Například jde o uvolnění konstrukce, nebo jejích částí během zimních měsíců nebo nepříznivých klimatických podmínek, dále pak o kontrolu funkce pohyblivé membrány amfiteátru před vysokou pecí č. 1 po zimních měsících, o kontrolu  rozšíření vegetace na konstrukcích či o zvýšené korozní úbytky u průniku ocelových konstrukcí do základů – důvodů nevhodně řešených detailů.

Co pak, na základě výsledků a doporučení z kontrol ocelových konstrukcí, provádíte?
Jde například o tzv. nestavební údržbu, čili odstraňování, čištění, kontrolu bezpečnostních sítí a podobně, dále pak jde o stavební údržbu. Zde se bavíme o výstavbě, vyčištění, zrekonstruování, vyznačení servisních koridorů, instalaci sítí a realizaci nátěrů. Nechybí ani opravy, tedy výměny, nebo zesílení poškozených ocelových prvků, opravy prvků nebo detailů konstrukce zcela zničených vlivem atmosférické koroze a podobně.

Stavební opravy vycházejí vždy z technologického postupu doporučeného statikem a jsou realizovány odbornými firmami. Stavební a nestavební údržbu provádíme (v závislosti na míře rizika) za pomoci horolezeckých firem nebo pomocí vlastní údržby.

Předpokládám, že toto není v rámci správy oblasti vše…
Přesně tak. Realizujeme i velké množství tzv. přidružených činností. Uvést mohu například sledování a řízení rizik objektů, čili monitorujeme sílu větru, úroveň námrazy, riziko vandalizmu či různých havárií, dále pak řešíme proškolení a seznámení se s riziky a směrnicí Závazných podmínek BOZP pro vstup do trvale nepřístupných objektů, nechybí ani kontrola a tvorba oplocení nezabezpečených aparatur, bezpečnostního, výstražného a informačního systému tabulek. Pečlivá je i kontrola stavu dřevěných lávek, revize spojovacích prvků, či případná výměna narušených desek a stav nátěrů. K tomu všemu je potřeba přiřadit i údržbu komunikací, dopravního a informačního značení, kontrolu funkčnosti veřejného osvětlení, výměnu vadných světelných zdrojů a údržbu zeleně.

Před námi je rok 2020… Realizuje se Zemědělské muzeum, začíná příprava na realizaci sídla firmy Kofola… Jaký toto bude mít dopad do návštěvnosti, využití Oblasti?
Zemědělské muzeum i Kofola jsou zcela samostatné projekty, které nejsou součástí našeho Spolku. Mohou do DOV přitáhnout nový okruh návštěvníků, protože budou sledovat stejný cíl jako my – určitou formu zábavného vzdělávání. Na tyto naše nové sousedy se těším, ale růst návštěvnosti na nich nestavíme. Máme vlastní programové záměry a novinky. Třeba umístění Konkolského lodi Niké v Malém světě techniky U6. Expozice, která s tím bude spojená, se teď chystá pro veřejnost. Bude, jak je u nás zvykem, interaktivní a zpřístupníme ji v březnu. Už teď je o ni velký zájem.

Co dalšího můžete prozradit z plánovaných realizací do budoucna?
Čeká nás příprava sanace vysokých pecí č. 4 a 6, kde by někdy v budoucnu mohlo vzniknout Muzeum+, což by byla instituce státu, protože Ostrava žádné státem zřizované muzeum nemá. S Moravskoslezským krajem diskutujeme o expozici kraje, kterou bychom tu rádi měli a bavíme se o její formě.

V Dolní oblasti již nyní najdeme Showroom BMW… Bude trend obsazování ploch v areálu ze stran komerčních firem pokračovat?
Toto nespadá do portfolia spolku Dolní Vítkovice. Reality development je v kompetenci Vítkovic, a. s., jako vlastníka celé této nemovitostí. Ani BMW ani jiné firmy nijak nezasahují do chodu spolku a národní kulturní památky, kterou spravujeme. My se primárně soustředíme na interaktivní vzdělávání a popularizaci vědy, techniky a industriálních památek. Za privátní projekty v sousedství námi provozovaných objektů jsme ale rádi. Celou lokalitu dále oživují a zajímavé jsou pro nás i partnerské spolupráce participující na programu DOV.

V jakém stadiu je například plán na cyklopropojení centra Ostravy s Dolní oblastí?
Statutární město Ostrava si zadalo studii a projekt u ing. arch. Josefa Pleskota. Mám za to, že na cestě je skvělé řešení propojení důležité cyklostezky a areálu DOV. Věřím, že se jej brzy v reálu dočkáme.

Můžete prozradit nějakou novou výstavu, koncert, návštěvu významné osoby … prostě nějakou „pecku“, co se chystá v roce 2020?
Z velkých kulturních akcí se mohou návštěvníci těšit na tradiční Colours of Ostrava, Beats 4 Love, Meat Design, ale také na premiérový třídenní festival světel s videomapingem v kulisách starých vysokých pecí, který by měl být v Ostravě k vidění v září. Hned zkraje roku DOV hostila taneční senzaci z Velké Británie STOMP – byla to strhující taneční show, ve které se pro rytmus využilo všechno možné, od zapalovačů a plechovek přes odpadkové koše až po kuchyňský dřez. Novinkou bude také výpravné představení v duchu kubánského karnevalu Pasión de Buena Vista připravované na duben. Kdo má rád televizní show Jana Krause, přijde si na své letos při speciálním natáčení v únoru v Gongu.

Co se připravuje pro obdivovatele výtvarného umění?
Tak ty nepochybně potěší, že se do DOV nastěhuje Out of Power Tower Krištofa Kintery, čili více než čtyřmetrová instalace z vybitých baterií sestavených do podoby věží a budov. Toto dílo reprezentovalo Českou republiku v roce 2019 na milánském Trienále designu a architektury.

Milan Dobeš Museum letos nabídne například výstavu k 100. výročí narození Zdeňka Sýkory, uznávaného výtvarníka, který byl mimo jiné průkopníkem využití počítačové techniky ve výtvarném umění. Objevit by se měla i zvučná jména op artu, od hvězdy britského op artu Bridget Riley po současnou českou autorku op artových portrétů Ivanu Štenclovou. Kromě toho muzeum doufá v premiérovou spolupráci s pařížskou galerií. Tato spolupráce by mohla do Ostravy přivést Julia Le Parca, významnou postavu moderního umění, předchůdce kinetického umění, narozeného v Argentině a tvořícího dlouhá léta ve Francii, či mezinárodní skupinu umělců Abstraction‑Création, která se ve 30. letech minulého století stala duchovním a organizačním centrem konstruktivistických a geometrických uměleckých směrů.

Pozadu jistě nezůstanou ani expozice Světa techniky…
Přesně tak. V březnu se v Malém světě techniky U6 otevře již zmíněná expozice s lodí NIKÉ – legendární plachetnicí slavného mořeplavce Richarda Konkolského. Od května pak bude ve Světě techniky a ve spolupráci s americkou ambasádou otevřena výstava repliky skafandru prvního člověka na měsíci Neila Armstronga.

Z čeho budou vybírat letos milovníci sportu?
V únoru se konal tradiční City Cross Sprint, jedinečný závod na běžkách a zároveň exhibice českých i světových lyžařských hvězd mezi vysokými pecemi, Gongem a Bolt Tower. V květnu to bude Ostrava Beach Open 2020, třetí ročník turnaje světové série FIVB v plážovém volejbale s celkem 64 týmy v hlavních mužských a ženských soutěžích. A také Rainbow Run – start běžecké sezóny ve všech barvách opět v DOV.

Vedle všech zmíněných aktivit DOV pozve veřejnost na tradiční Den otevřených dveří ve Vítkovicích a ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v půlce tohoto roku na otevření nové pobočky muzea.

Děkuji za rozhovor.

Související články