Černobílá elegance se stále nosí

Montovaná hala v Trnavě Montovaná hala v Trnavě

Firma Unihal s.r.o. se v průběhu posledních třech let, díky důvěře investorů, měla možnost podílet na projekční činnosti a výstavbě mnoha zajímavě navržených hal, které jsou díky svému architektonickému řešení a líbivému barevnému provedení ceněny nejen u stavebních odborníků, ale kladnými ohlasy i v řadách široké veřejnosti.

Složité projekty firmu posouvají neustále vpřed. Přináší totiž projekčně i montážně mnoho překážek, úskalí či výzev, které musíme zdolat a vyřešit. Někdy je to v minimálním měřítku, ale občas (díky náhodě) nadělá i nenápadný projekt více problémů než deset před ním. Naštěstí se tyto komplikace nevyskytly na halách, které, ač mají stejnou barevnost, tak jsou diametrálně odlišné a každý z investorů, který s námi tyto haly vystavěl, kladl důraz na jiné technické provedení či požadavky na detail.

MONTOVANÁ HALA V TRNAVĚ

První stavbou z představovaného tria je montovaná hala v Trnavě. Celá je navržena v montovaném provedení s administrativou v krajních modulech a třemi skladovými či prodejními prostory ve středové části. Navržená kompozice barev vychází z návrhu architekta, který zpracovával projekt pro Dokumentaci pro stavební povolení podle objednávky investora.

Lze uvézt, že projekt byl téměř z 95 % ctěn a dodržen. Jedinou odchylkou proti návrhu bylo odstranění červených rozšiřovacích profilů, což zapříčinila kompletní úprava členění okenních sestav vyžádané investorem. Výstavba proběhla bez větších komplikací a díky spokojenosti klienta s výsledkem a kladným referencím na naši firmu se nám (na přání majitele sousedního pozemku) podařilo vyprojektovat a vystavět o 50 % větší halu, jež díky rozdílnému řešení ocelové konstrukce a provedení dílčích částí vytváří ideální referenční místo. Zde se můžeme se zákazníkem setkat a probrat možné varianty konstrukčního návrhu, a to v závislosti na jeho požadavcích či systémovému provedení montáže předmětných částí. Můžeme si odsouhlasit kompletní detaily provedení vyžadované investorem či navrhovaným projektem. Díky časovému odstupu mohu s klidným svědomím konstatovat, že realizace této haly, ač z představovaného tria největší, byla z hlediska obchodního i projekčního nejsnadnější.

HALA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM PLNÁ ZMĚN

Druhou halou, kterou jsme realizovali ve Frenštátě pod Radhoštěm, je montovaná hala navržená a realizována v provedení “PULT“. Objekt funguje jako servis osobních automobilů s kancelářským zázemím pro majitele, jako showroom a místo pro příjem zakázek vyhrazeným pro jeho zákazníky. Za dobu přípravy projektu pro stavební povolení hala prošla mnoha úpravami, které řešily nejen vizuální vzhled, ale i použitý materiál, konstrukční prvky či rozměrové parametry projektu. To bylo vždy z naší strany doplněno cenovou nabídkou na vrchní stavbu, která byla následně investorem posouzena a hodnocena, zda ekonomická stránka stavby je ještě v relacích pro něj přijatelných nebo už vybočila ze stanovených mantinelů.

Největším „kamenem úrazu“ jak pro naši firmu, tak investora, bylo navrhnout co nejideálněji místnost pro olejové hospodářství v rámci půdorysu haly, která musí splňovat přísné požadavky na izolaci, požární odolnost a odvětrávání. Toto bohužel nebylo, ať již z důvodu ekonomické nevhodnosti navržených variant řešení nebo znevýhodnění či snížení požadovaných vlastností celého objektu, dořešeno do stavu všestranné spokojenosti a vhodnosti.

Z tohoto důvodu proběhla změna stavby před dokončením s umístěním olejového hospodářství mimo půdorys haly. To sice není úplně nejpraktičtější, ale v porovnání s vynaloženými náklady na řešení odpovídající normám, které zároveň nepoškodí či neznehodnotí stavbu či opláštění, bylo akceptováno jako přijatelné a ze strany dotčených orgánů proběhlo narovnání stavu věci. Konečný návrh barevného členění byl plně v gesci investora, konkrétně pak manželky majitele objektu.

REPREZENTATIVNÍ HALA V OSTRAVĚ-KUNČIČKÁCH

Poslední z představovaného tria a zároveň nejčerstvější realizace je hala nacházející se v Ostravě‑Kunčičkách. S ohledem na omezení, vyplývající z umístění, byla tato hala z projekčního či obchodního hlediska nejnáročnější.

Hala je totiž umístěna na pozemku, který investor koupil již se zhotovenými základy a stavebním povolením na halu, jež byla navržena jako sklad se zázemím pro prodej oplocení. Z důvodu nevzhlednosti a pro investora nevhodnosti tohoto projektu, byla provedena úprava, která v současném stavu plní všechny požadavky investora. Hala disponuje i reprezentativním vzhledem, který vyplynul z umístění u frekventované komunikace a povahou zboží, s nímž investor obchoduje.

V první fázi proběhlo zhodnocení již zhotovených základů, jejichž parametry bylo nutné dodržet pro plánovanou výstavbu. Investor musel upravovat stávající patky pouze v nejnižší možné míře. To ovlivňovalo i již vydané stavební povolení, jež regulovalo možnou výšku v místě výstavby. Z důvodu již realizovaných přípojek či napojení na kanalizaci bylo nutné vše naprojektovat a schválit tak, aby nemuselo být řešeno bourání či přeložení.

Stavba proběhla s menšími komplikacemi, jež byly vyřešeny. V dnešní době již hala slouží svému majiteli, který provádí na pozemku poslední úpravy pro dosažení finálního vizuálního vzhledu. Barevné dělení bylo navrženo přímo investorem, jenž si vyžádal od dodavatelů panelů nástřik ve větší tloušťce, který zajistí stálost barev na delší dobu.

ZÁVĚR – ČERNÁ A BÍLÁ

Popisované haly, ač jsou diametrálně rozdílné, spojuje jeden společný aspekt, a tím je užití kombinace černé a bílé na opláštění stěn. Rozvržení může být různé, ale jak je patrno z přiložených snímků, černobílá varianta je stále elegantní a lahodí oku člověka. Aktuálně máme projekčně rozpracováno několik typů hal, které jsou řešeny v tomto barevném spektru, jež sice bude odlišně poskládáno, ale výsledný efekt zapůsobí stejně.

Rostislav Břicháček
UNIHAL s. r. o.
www.unihal.cz

Související články