Na brownfieldu po bývalých uhelných dolech na Plzeňsku vyrostou dvě nové ekologické haly

publikováno:
autor:

Nová průmyslová zóna Panattoni Park Nýřany Terminál nabývá konkrétních obrysů. Stavitel Panattoni připravuje u Nýřan na Plzeňsku výstavbu dvou průmyslových budov o rozměrech 34 tisíc m2 a 25 tisíc m2 zastavěné plochy, s ambicí nabídnout regionu na 850 nových pracovních příležitostí. Projekt se tak zařadí mezi ostatní industriální developerské počiny společnosti Panattoni, které citlivě a smysluplně přetvářejí nevyužité areály ve funkční průmyslové prostory. Nové haly by měly sloužit pro logistiku či lehkou výrobu s vyšší přidanou hodnotou.

„Průmyslový areál severně od Nýřan doznal po roce 1990 řadu spíše negativních změn počínaje krachem bývalé Likony. Část ploch, kde se nacházely budovy, byla novými vlastníky zrevitalizována, větší část ploch nezastavěných zůstala v nezměněném stavu. Tato část byla v poslední době využívána k neoprávněnému ukládání velkého množství odpadů. Jedná se historicky o území, které bylo vždy vedeno v územních plánech města pro průmyslovou výstavbu, kde není novou výstavbou dotčen žádný zábor zemědělské půdy, nýbrž jde opět o smysluplnou revitalizaci území,“ říká starosta Nýřan Jiří Davídek.

„Panattoni Park Nýřany Terminál projektujeme v souladu s naším dlouhodobým trendem smysluplné revitalizace brownfieldů. Území bývalých uhelných dolů a betonárny je typickou ukázkou mrtvého místa, které má obec za humny desítky let jen ‚pro zlost‘ a které navíc představuje riziko pro životní prostředí. Při výstavbě nových hal budeme klást akcent na koncept udržitelného rozvoje. Výsledkem budou moderní a funkční industriální prostory, které splňují nejpřísnější kritéria ekologické výstavby,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Industriální využití krajiny v průběhu několika minulých dekád si před zahájením stavebních prací vyžádá důkladnou rekultivaci lokality tak, aby odpovídala nejpřísnějším kritériím bezpečné a udržitelné výstavby. Společnost Panattoni nedávno požádala o posouzení dopadů na životní prostředí EIA. Protože projekt počítá s vysokým počtem zaměstnanců v řádu vyšších stovek, stavitel chce využít i přímého napojení na nedaleké vlakové nádraží Nýřany, které umožňuje pohodlnou přepravu z Plzeňska či Domažlicka.

Panattoni Park Nýřany Terminál není první industriální výstavbou, která historicky u Nýřan vznikla. Oblast má bohatou průmyslovou tradici, která na časové ose sahá o 150 let dozadu. Započal ji v té době nejhlubší uhelný důl západočeského revíru Krimich a o dvacet let později na ni navázala společnost Škoda stavbou tepelné elektrárny. Během 50. – 60. let využívala pozemky dnešního moderního průmyslového parku betonárna Prefa, přičemž v 70.  letech byl areál přebudován na potravinářský závod Likona Nýřany. Výstavbou ekologicky udržitelného a moderního industriálního parku tak společnost Panattoni symbolicky udělá zelenou tečku za barvitou průmyslovou minulostí celé oblasti.