Obermeyer Helika úspěšně dokončila projekt nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov v pasivním standardu

publikováno:
Nový Pavilon péče o rodinu, Nemocnice Pelhřimov. Nový Pavilon péče o rodinu, Nemocnice Pelhřimov.

Nemocnice Pelhřimov letos významně rozšiřuje kapacity svých zdravotnických služeb, a to díky nově vybudovanému pavilonu. Tento významný projekt, který financoval Kraj Vysočina jako objednavatel a hlavní investor, vyžadoval investici ve výši 592 milionů Kč bez DPH. Za architekturou, projekčními pracemi, statickými a technologickými řešeními TZB stojí renomovaná projekční a stavebně-poradenská společnost Obermeyer Helika a.s. Podařilo se jí v daném termínu splnit náročný úkol – navrhnout a realizovat nový nemocniční pavilon v pasivním standardu, při dosažení maximální energetické soběstačnosti budovy a splnění všech nároků na moderní zdravotnickou budovu.

Ing. Jiří Houda, hlavní inženýr projektu ze společnosti OBERMEYER HELIKA, který se od samého začátku podílel na projektu nového pavilonu, uvádí: „Stavba nemocnice v pasivním standardu přináší určitou složitost z důvodu specifických požadavků na zdravotnický provoz a hygienu prostředí. Do projektu nemocničního pavilonu bylo nutné integrovat různorodé technické vybavení tak, aby splňovalo parametry dané provozem a zároveň bylo energeticky efektivní. Lze říci, že šlo o náročný proces, který vyžadoval pečlivé plánování, úzkou spolupráci profesních specialistů a dodržování přísných normativních požadavků. Vidíme, že překonání těchto výzev se vyplatilo. Přinese dlouhodobé výhody a přispěje k udržitelnosti a efektivitě zdravotnického zařízení.“

Nový Pavilon péče o rodinu, Nemocnice Pelhřimov.Nový pavilon, který byl navržen pomocí BIM technologie, je zajímavý především tím, že se jedná o veřejnou zdravotnickou stavbu postavenou v pasivním standardu. „Energetická nenáročnost budov je dnes již standardem, obzvlášť u stavby, která bude fungovat desítky let,“ upozorňuje Ing. Jiří Houda a dodává: „Je nutné si uvědomit, že například oproti bytovým domům, má nemocnice své specifické požadavky na provoz a hygienu prostředí, které vyžadují rozsáhlé technické vybavení. Dosáhnout i přes tyto nároky energetické rovnováhy bylo pro nás zajímavou výzvou. Během plánování jsme konzultovali navrhovaná řešení s lékaři a jejich náměty jsme zapracovali do finální podoby. Výsledkem je budova, která nejenže odpovídá požadavkům na moderní zdravotnickou stavbu, ale také plně vyhovuje potřebám lékařů, zdravotnického personálu a pacientů."

Ředitel Nemocnice Pelhřimov Ing. Jan Mlčák, MBA komentuje několikaletou spolupráci týmu odborníků z Nemocnice Pelhřimov s projektanty a architekty Obermeyer Helika: „Vzájemná kooperace byla velmi přínosná. Výsledkem je tak moderní pavilon, který díky propojení tří nadzemních spojovacích mostů s klíčovými provozy nemocnice přispívá k efektivnímu fungování zdravotnického zařízení jako celku. Tyto spojovací prvky významně zjednodušují provozní vazby mezi sousedními lůžkovými pavilony a pavilonem akutní medicíny, což umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci a spolupráci napříč různými odděleními. Nadzemní mosty rovněž přispějí ke zvýšení komfortu pacientů a personálu a také k vyšší efektivitě a optimalizaci lékařské péče.“

OBERMEYER HELIKA a.s.

patří k největším projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti projektování, konstrukcí pozemních a dopravních staveb, projektového managementu a odborného technického poradenství. Disponuje jedním z největších týmů statiků v ČR včetně specialistů na mostní konstrukce. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost OBERMEYER HELIKA podílela, náleží zdravotnické stavby, obchodní centra, rezidenční komplexy, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť. Mezi její nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí. Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990-1991 a od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.

Nový pětipodlažní, architektonicky atraktivní pavilon poskytne moderní zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Prostory pavilonu jsou navrženy speciálně tak, aby poskytovaly pacientům a jejich rodinám větší komfort. Moderní pokoje jsou vybaveny veškerým potřebným zařízením a vytvářejí příjemné a klidné prostředí pro rychlé uzdravení. Pavilon péče o rodinu podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými odděleními a odborníky v nemocnici, což zlepší kvalitu péče a umožní implementaci nejnovějších postupů a léčebných metod. Tyto přínosy přispívají k posílení celé nemocnice, zlepšení zdravotní péče v regionu a zajištění lepšího komfortu a podpory pro pacienty a jejich rodiny.

DETAILNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Zastavěná plocha: 2 200 m2
Obestavěný prostor: 40 000 m3
Počet podlaží: 5 podlaží, z toho 1 na střeše ustoupené technologické patro a 1 podzemní patro pro parkování
Užitná plocha: 8 300 m2, z toho 1. až 4. NP jako plnohodnotná nemocniční patra zaujímající plochu 5 600 m2
Místo stavby: areál Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov
Zpracovatel investičního záměru: společnost LT Projekt
Architekt: Obermeyer Helika a.s., Ing. Josef Kříž
Generální projektant: Obermeyer Helika a.s. pro projekt zajišťovala projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr, inženýrskou činnost a autorský dozor
Objednatel a hlavní investor stavby: Kraj Vysočina
Investice bez zdravotnické techniky: 592 mil. Kč bez DPH

Tisková zpráva