Ocelová konstrukce zastřešeného pódia ve Veselí nad Moravou

Snímek montáže nové dominanty náměstí Snímek montáže nové dominanty náměstí

V letošním roce probíhá druhá etapa revitalizace náměstí Míru ve Veselí nad Moravou (etapa II - SO203) řešící veřejný prostor s cílem kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel a návštěvníků města. V článku je popsána ocelová konstrukce zastřešení pódia, které dotváří formu náměstí Míru ve Veselí nad Moravou.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Investor: Město Veselí nad Moravou
  • Generální projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.
  • Zhotovitel stavby: Ekostavby Brno, a. s.
  • Dodavatel ocelové konstrukce: DT Mostárna, a. s.

Záměrem investora bylo vytvoření otevřeného a dostatečně rozsáhlého prostoru náměstí nejen pro pořádání kulturních a společenských akcí. Mimo standardních prvků městského mobiliáře a zeleně je do prostoru náměstí, konkrétně před kulturním domem, umístěno kryté pódium. To umožňuje konání různorodých kulturních akcí. Cílem investora bylo vytvořit zastíněné a dostatečně prostorné pódium pro jeho využití nejen směrem do náměstí, ale i do prostoru parkové zóny. Architektem navržené řešení vytváří akcent ke stávající zástavbě, dotváří a zjemňuje stávající jasně čitelnou ortogonální formu náměstí.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Zastřešení pódia má tvar asymetrického oblouku s mírně konkávním tvarem v příčném směru konstrukce. Řídícím tvarem geometrie konstrukce je obecná plocha.

Rozpětí oblouku mezi podpěrami činí 20,6 metru, vzepětí oblouku ve vrcholu je v nejnižším bodě cca 5,6 metru a v nejvyšším bodě cca 6,6 metru.

Konstrukčně je zastřešení pódia navrženo jako celosvařovaná ocelová konstrukce, jejímž dodavatelem byla prostějovská společnost DT Mostárna, a. s. „Síť“ zastřešení tvoří z plechu svařované pruty obdélníkového profilu, které jsou spojené styčníkovými uzly. Vzhledem k dvojí obecné křivosti oblouku bylo nutné krabicové profily vyrobit tak, aby na sebe jednotlivé segmenty plynule navazovaly. Ve výrobních dílnách firmy bylo nutné vyřešit obecnou trojí křivost základního profilu (dvojí v oblouku určenou geometrií konstrukce + „krut vrtule“) tak, aby došlo k plynulému přechodu do dalšího segmentu.

Výroba byla přitom plně podřízená pohledové stránce. Ze strany architekta byl například kladen velký důraz na plynulost přechodů a celkový dojem smontované konstrukce. Práce na montáži ocelové konstrukce skončily počátkem srpna 2021. Následují práce na
dodávce a montáži průsvitné krytiny. Termín dokončení a předání celého díla investorovi do užívání – říjen 2021.

DT Mostárna, a. s.
www.dtmo.cz