Osazení konstrukce „pivního“ mostu

Velkou výzvou realizace technologického mostu, který překlenul dopravní komunikaci a propojil jednotlivé areály pivovaru, byla samotná realizace ocelového tubusu dopravníku.

Vše začalo u dodavatele, kterým byl významný výrobce ocelových konstrukcí – společnost Desmo. Výrobní hala se nachází téměř na druhém konci republiky. Bylo tedy nutné (při dílenském návrhu konstrukce) zvážit i velikosti jednotlivých segmentů, aby bylo možné dopravit „polotovar“ co nejjednodušším a nejekonomičtějším způsobem na místo stavby. Každý díl tubusu se tedy skládal ještě z tří menších tak, aby se celá konstrukce vešla na standardní vlečku nákladních automobilů.

Další výzvou se ukázal požadavek Budějovického Budvaru na co nejmenší omezení provozu na komunikaci a výkonu práce dalších zúčastněných stavebních firem. Pro spojení jednotlivých částí bylo proto zapotřebí nalézt optimální prostor na zemi tak, aby v průběhu osazení do pozice na podpory nemusel jeřáb měnit svojí polohu a dokázal obsloužit co největší prostor. Situaci na staveništi komplikovala samotná realizace dalších stavebních objektů, jejichž výstavba měla taktéž své pevně stanovené termíny a nebylo možné tento proces ovlivňovat.

Každá z osazovaných lávek má na délku přibližně 50 metrů a šířku 6 metrů. Nároky na montážní prostor proto byly poměrně rozsáhlé. Vše muselo být řešeno v ideálním logistickém souběhu, neboť z hlediska nákladů nebylo žádoucí nechat stát takový autojeřáb na stavbě zbytečně nevytížený. Nakonec byly nalezeny vhodné montážní plochy jak v Areálu 2, tak i v prostoru Areálu 1. V Areálu 1 byl vytýčený prostor bohužel omezen vzdušným vedením různých sítí a hlavně požadavky stavebních firem.

V dostatečném předstihu z tohoto důvodu začala předmontáž všech dílů tubusu na zemi. Pro vertikální dopravu byl zvolen jeden z největších autojeřábů, který je v České republice vůbec k dispozici. Jednalo se o osminápravový teleskopický autojeřáb s nosností 500 tun. Mohutnost jeřábu dokládá i počet jeho doprovodných vozidel, která tvořila jeho konvoj. Ten je v tuzemských podmínkách denně nevídaný. Vždyť jen pro rozložení tohoto velkého jeřábu je zapotřebí další pomocný jeřáb, který sám o sobě je větší, než s jakými se setkáváme běžně na stavbách.

Nejdříve byly do požadované pozice osazeny lávky s označením 2 a 3 přes komunikaci a nad nově budovanou vrátnicí Areálu 2. Poté byl jeřáb složen, přesunut do Areálu 1, kde došlo k osazení lávky s označením 1 – vycházející z objektu lahvovny. Lávku číslo 4 pak už obsloužila dvojice menších jeřábů.

Pro zajištění požadavků na bezpečnost bylo nutné uzavřít celou komunikaci pod budoucím dopravníkem. Práce byly proto naplánovány na víkend, tudíž provoz ve městě nebyl touto uzavírkou významně nenarušen. Vše se podařilo podle plánů a mohlo se začít na pracích uvnitř ocelového tubusu a na jeho opláštění. Další činnosti již probíhaly pouze z plošin.

Související články