Urbanity Campus Tachov získal prestižní BREEAM. Má dvě prvenství

publikováno:
autor:
Zdroj: Urbanity Zdroj: Urbanity

Příměstský průmyslový areál Urbanity Campus Tachov získal prestižní mezinárodní certifikaci BREEAM Communities. Tento typ komplexní certifikace hodnotí udržitelnost a kvalitu života ve významnějších urbanistických celcích a jejich přínos lokálním komunitám. Areál tím získal hned dvě prvenství: stal se vůbec první městskou čtvrtí s tímto oceněním v Česku a také úplně prvním takto certifikovaným projektem s převažujícím výrobním zaměřením na světě.

Certifikací minimálně na úrovni „Excellent“ bude finálně oceněn nejen projekt jako celek, ale i jeho mimořádně úsporné budovy. Manuál pro hodnocení BREEAM Communities je rozdělený do tří částí – od řešení principů udržitelného rozvoje na úrovni celé lokality přes urbanismus samotného projektu až po detailní návrh popisující např. hospodaření s energiemi, terénní úpravy, dopravní řešení apod.

Příměstský průmyslový areál Urbanity Campus Tachov

„Naší vizí je rozvoj a transformace brownfieldů s tradiční průmyslovou výrobou v moderní kampusy s příjemným a atraktivním pracovním prostředím na špičkové úrovni. Zároveň hodláme aplikovat funkční ekologická řešení – včetně zacílení na obnovitelné zdroje, udržitelné technologie a modrozelenou infrastrukturu v souladu s naší ESG strategií. Takto chceme certifikovat i další připravované projekty,“ dodává Roland Hofman, spoluzakladatel skupiny Urbanity. 

„Díky tomu, že se týmu Urbanity podařilo certifikaci BREEAM Communities získat, se Urbanity Campus Tachov stal vůbec prvním průmyslovým areálem s tímto oceněním v České republice a zároveň i dosud jediným certifikovaným průmyslovým kampusem s převažující výrobní funkcí na světě,“ zdůraznila Vendula Běťáková z konzultantské společnosti Grinity, která pro skupinu Urbanity certifikaci zajišťuje.  

Urbanity Campus Tachov se nachází v příměstské lokalitě města Tachov. Jde o rozsáhlý areál o rozloze zhruba 22 ha, kde jsou situovány výrobní haly s administrativním zázemím a centrální budova s veškerou občanskou vybaveností pro zaměstnance i komunitu. Součástí areálu je i lesopark a dalších více než 60 000 m2 určených pro budoucí výstavbu. Aktuálně byla dokončena stavba výrobní haly pro francouzskou společnost Eurostyle Systems, která se věnuje robotizované výrobě plastových výlisků a synergicky doplňuje aktivity firem, které již v kampusu působí. Tachov je přitom historicky centrem plastikářského průmyslu – už v roce 1967 zde zahájil provoz významný český podnik Plastimat. 

Urbanity Campus Tachov získal certifikaci BREEAM CommunitiesCertifikace BREEAM Communities pro udržitelné části měst a veřejné prostory je primárně určená k posouzení větších územních celků, v jejichž rámci se nachází více různorodých objektů. Získání certifikace stvrzuje, že projekt vytváří zdravý a udržitelný ekosystém s jednoznačně prospěšným vlivem na komunitu i okolí. Pozitivně a ohleduplně přispívá k urbanistickému, ekonomickému a společenskému rozvoji celé lokality a rozšiřuje zdejší občanskou vybavenost a dopravní i technickou infrastrukturu. Pro zajištění svých potřeb využívá zelenou energii i lokální zdroje a zároveň místním komunitám i obcím nabízí příležitosti ovlivňovat klíčová rozhodnutí o jejich rozvoji. 

Výstavba průmyslových areálů nové generace v podobě kampusů je jednou z hlavních činností skupiny Urbanity. Vizí společnosti je vytvářet prostředí orientované na potřeby a komfort zaměstnanců. Dlouhodobí nájemci kampusů se tak mohou lehce stát preferovanými zaměstnavateli v rámci celých regionů.

„V našich kampusech chceme poskytovat nadstandardní občanskou i technickou vybavenost nejen klientům a jejich zaměstnancům, ale i místním komunitám, kterých jsme součástí. Kampusy kladou zvýšený důraz na design a architekturu a jsou vždy snadno dostupné hromadnou dopravou, na kole i pro pěší,“ uzavírá Ondřej Šetka, ředitel projektu Urbanity Campus Tachov.

Související články