Zkrápění rolet je účinná cesta, jak zabránit požáru

publikováno:
autor:

K navázání spolupráce stavební společnosti Algon s předním specialistou na požární ochranu, firmou Avaps, došlo v rámci výstavby Astrid Offices v pražských Holešovicích v roce 2020. Firma Avaps se zavázala k dodávce textilních požárních uzávěrů s nestandardními požadavky.

„Za přítomnosti našeho projekčního oddělení se zpracovávaly nestandardní požadavky kladené na zabudování rolet do stavby. Například návrh ocelových konstrukcí a další,“ říká vedoucí technického oddělení Avaps Ing. Jan Kaspřík.

Dodávka textilních roletových požárních uzávěrů proběhla ve dvou etapách. První etapa probíhala při samotné výstavbě objektu. Druhá etapa následovala po několika měsících. Samotná dodávka zahrnovala dodání a montáž tří různých druhů textilních požárních rolet.

Textilní roletové požární uzávěry ASTRID OFFICES

  • FIBREroll EW30 DP1, v prostoru 2. PP, na vjezdu na rampu
  • FIBREroll H2O EI45 CSa DP1, v prostoru 1. NP, mezi recepcí a výtahovou lobby
  • FIBREroll H2O EI60 DP1, v prostoru 2. NP a 3. NP, mezi výtahovou lobby a open space

AVAPS FIBREroll EW30Vzhledem k požadavkům na vyšší požární odolnost je součástí požárního uzávěru FIBREroll H2O chladicí zařízení (zkrápění). To zabezpečuje po celou dobu požadované požární odolnosti vodní film po celém povrchu uzávěru a efektivně tak zabraňuje šíření požáru. Zkrápění začíná současně s vyhlášením požárního poplachu (pokyn EPS / lokální detekce) nebo s předem nastaveným zpožděním.

U všech použitých rolet je nastaveno vyhlášení požárního poplachu skrze elektrickou požární signalizaci. Vodou zkrápěné rolety jsou již ve standardu vybaveny teplotními čidly pro aktivaci požárního zkrápění. 

Tímto doplněním se podařilo eliminovat spuštění zkrápění při planém poplachu. Jednotlivé rolety jsou dle místa instalace dodány v požadovaných barevných odstínech RAL, pro jejichž účely využíváme vlastní práškovou lakovnu.

VÝROBA A MONTÁŽ

Samotná výroba rolet probíhala v areálu firmy Avaps ve středočeských Klecanech. Jednotlivé rolety se zadávaly do výroby dle požadovaného harmonogramu stavby. Následně proběhlo osazení rolety montážní skupinou. Oživení a provedení funkční zkoušky probíhalo v součinnosti se stavbou. Jsme velice rádi, že jsme měli možnost se společností Algon a UBM Development Czechia na projektu pracovat.