Výstavba a rekonstrukce historické budovy Barrandovských teras míří do finále

publikováno:
Výstavba dvou nových budov podle projektu renomovaného studia Kuba & Pilař architekti, která je od počátku součástí projektu rekonstrukce dřívější ikony Barrandovských teras, byla zahájena v roce 2018. Výstavba dvou nových budov podle projektu renomovaného studia Kuba & Pilař architekti, která je od počátku součástí projektu rekonstrukce dřívější ikony Barrandovských teras, byla zahájena v roce 2018.

Barrandov se může pyšnit špičkovou moderní architekturou – nové budovy postavené na Barrandovských terasách budou otevřeny na podzim letošního roku. Práce na rekonstrukci historicky významné budovy Maxe Urbana pokračují – exteriéry budou dokončeny rovněž na podzim, práce na interiéru budou pokračovat ještě 12-18 měsíců.

Historie objektu Barrandovské terasy

Stavba na Barrandovských terasách byla realizována z iniciativy bratří Václava a Miloše Havlových v letech 1929-1930. Řadí se k nejvýznamnějším stavbám funkcionalistické architektury. Autorem projektu byl známý architekt Max Urban (1882-1959), který rovněž navrhl objekt nedalekých filmových ateliérů a celkové urbanistické řešení vilové čtvrti Barrandov (1927-1929). Urban byl také kameramanem i filmovým podnikatelem a jeho manželka Anny Ondráková známou filmovou hvězdou. Prostředí nad městem a meandrem Vltavy bylo ideální k uskutečnění celého projektu.

Inspirací stavby na skalním masivu byl restaurační pavilon Cliff House na ostrohu nad Tichým oceánem u San Franciska, který kdysi Max Urban navštívil. Nautické motivy jsou patrné na celé stavbě – terasy, rampová schodiště, zaoblená nároží, pásová okna. Suterén budovy tvořila kuchyně se zázemím, přízemí hlavní restaurace, denní bar, velký taneční sál, přípravny, sociální zázemí a terasa. V prvním patře se nacházela další restaurace, taneční sál, letní diskotéka, sociální zázemí a balkon. Druhé až čtvrté patro bylo zřízeno nad menší částí půdorysu ve formě věže, přičemž ve dvou spodních patrech byly kanceláře, nejvyšší patro pak tvořila krytá terasa.   

Barrandovské terasy byly prohlášeny kulturní památkou v roce 1988. Jejich technický stav tomu však zdaleka neodpovídal. Během 70. let docházelo často k necitlivým opravám a úpravám interiéru, po listopadu 1989 se staly centrem diskoték a útulkem bezdomovců. Důsledky byly fatální – v říjnu 2001 vyhořel Trilobit bar, který se stal ve 30. a 40. letech jedním z nejoblíbenějších míst schůzek pražské smetánky. Okolí pak zpustlo a zarostlo vzrostlými nálety a křovisky.

Nové budovy

Výstavba dvou nových budov podle projektu renomovaného studia Kuba & Pilař architekti, která je od počátku součástí projektu rekonstrukce dřívější ikony Barrandovských teras, byla zahájena v roce 2018. Budovy jsou nyní stavebně prakticky dokončeny, v současné chvíli se doplňují drobné detaily, instaluje se zařízení, dokončují se fasády a kompletují se interiéry. Zároveň se ještě v areálu budou dokončovat venkovní úpravy. 

„Naší snahou bylo navázat na architektonickou, společenskou a estetickou kvalitu místa. Stěžejním problémem přitom byla hmotová návaznost nových objektů na stavbu původní restaurace architekta Urbana, která je v těžišti areálu a její vyhlídková věž tvoří jeho dominantu. V rámci našeho architektonického návrhu jsme na tuto skutečnost zareagovali vytvořením dvou budov, které jsou záměrně odlišně tvarově pojednány – lichoběžník a vlnovka, oba objekty ovšem respektují úroveň římsy stávající budovy restaurace,“ vysvětluje Akad. Arch. Ladislav Kuba z renomovaného brněnského studia Kuba & Pilař architekti, které projekt dvou nových staveb vypracovalo.

Na jižní straně areálu (nad venkovními terasami) je umístěna dvoupodlažní esovitě prohnutá podélná budova s apartmány, která svým tvarem i výškou sleduje křivku původního oplocení venkovních teras. V místě dřívějšího baru Trilobit je budova zvýšena o další podlaží. Tímto způsobem architekti reagovali na původní kompozici architekta Urbana – vztah nově postavené budovy světlé barvy vytváří s dominantou věže analogickou kompozici jako původní venkovní terasy zakončené barem Trilobit. 

Stavba apartmánového domu v severní části areálu je naopak pojata kontrastně v tmavě stříbřité barvě s ostrými návaznostmi stěn – tím je akcentován vztah objektu ke skalnímu podloží, nad kterým vytváří plovoucí konzolovitě přesahující těleso. Výška této třípodlažní stavby taktéž respektuje římsu původního restauračního objektu – tím je zachována a podtržena dominantní role objektu restaurace a vyhlídkové věže.  

„Velkou výzvou bylo poradit si se založením objektu v podobě vlnovky na jižní straně areálu, a to kvůli nesourodému terénu a rozdílnému podloží, které práce komplikovalo. Jednoduchá nebyla ani samotná výstavba, protože veškeré stavební práce probíhaly na skále a v prostorově velmi limitovaném (úzkém) prostoru. Jsem velmi rád, že se nám s těmito výzvami podařilo vypořádat a budova je k dnešnímu dni ze stavebního hlediska téměř dokončena,“ říká Ing. Martin Stašák ze společnosti První podještědská stavební spol. s r.o., která měla na starost výstavbu obou nových budov.

Obě budovy budou od podzimu letošního roku fungovat jako apartmánové domy. Dům ve tvaru vlnovky (jižní strana areálu) bude nabízet celkem 16 apartmánů o dispozicích 2+kk, 4+kk a 6+kk. Celková čistá podlahová plocha apartmánů je 2 356 m2, celková užitná plocha (včetně schodiště) činí 2 397 m2. Apartmány jsou specifické svým dispozičním řešením – jedná se o mezonetové apartmány s vlastním vstupem. Všechny apartmány nabízejí díky orientaci obytných místností a velkorysému prosklení impozantní výhled na Vltavu. Jsou vybaveny vlastními balkony a mají těsnou vazbu na venkovní terasy nad Barrandovskou skálou, které slouží k odpočinku a relaxaci ubytovaných hostů.

V budově ve tvaru lichoběžníku (v severní části areálu) bude mít celkem 45 apartmánů o dispozicích od 1+kk až po 4+kk. Celková čistá podlahová plocha apartmánů je 3 141 m2 a celková užitná plocha činí 4 519 m2. Apartmány jsou specifické do detailu promyšlenými dispozicemi. Součástí každého apartmánu jsou dominantní a velkorysá okna, která zabírají výšku celého podlaží. Ve většině apartmánů jsou také prostorné lodžie. Přímo v suterénu „Lichoběžníku“ je k dispozici 16 parkovacích stání, dalších 50 parkovacích stání nabízí podzemní parkoviště pod nádvořím areálu. 

Architekti nezapomněli v rámci nových objektů zohlednit také ekologii a udržitelnost. „Soustředili jsme se zejména na přirozenou eliminaci potřeby chlazení a na hospodaření s vodou. Obě budovy mají zelené extenzivní střechy, které zadržují dešťovou vodu a současně přirozeně brání přehřívání apartmánů v nejvyšších podlažích. V areálu je umístěno několik retenčních nádrží na dešťovou vodu. Atrium v severním objektu je osázeno vzrostlými stromy, které přispívají k ochlazování a zlepšování mikroklimatu. Stromy v atriu jsou automaticky zavlažované vodou z retenčních nádrží. Stínicí prvky fasád obou objektů účinně brání přehřívání vnitřních prostor. U obou budov jsou použity recyklovatelné materiály,“ říká Akad. Arch. Ladislav Kuba.

Hosté ubytovaní v apartmánových domech budou moci využívat restauraci, která bude otevřena v prostoru historické budovy Barrandovských teras po dokončení rekonstrukce.

Historická budova

Současně s výstavbou nových budov byly v roce 2018 zahájeny také práce na záchraně budovy Maxe Urbana, jejichž cílem je citlivá rekonstrukce tohoto historicky významného objektu včetně obnovy restaurace s vyhlídkovou věží tak, aby se opět stal dominantou a funkční součástí Barrandova. 

V současné době je téměř dokončena rekonstrukce exteriéru, ke které bylo přistupováno s maximální zodpovědností. Celkový dojem a věrnost historickým pramenům je totiž to, co bude rozhodující pro posouzení zdařilosti obnovy historické budovy. „Hlavní práce proběhly na fasádách historické budovy, kde byly provedeny nové omítky. Před stanovením konečné vrstvy fasády proběhla celá řada kroků v hledání nejvhodnějšího materiálu, který by odpovídal původnímu vzhledu stavby, a přitom byl v dnešní době proveditelný. Náročné bylo stanovit množství slídy ve směsi a způsob jejího nanášení. Rovněž nové vrstvy na střechách byly voleny tak, aby odpovídaly původní asfaltové krytině, a přitom plnily bezkonfliktně svoji funkci. Samostatnou kapitolou je rekonstrukce betonového zábradlí, které lemuje terasy domu po celém obvodu a jehož vzhled je pro stavbu typický. I s tím jsme si ale dokázali poradit, aby vše vypadalo jako na dobových fotografiích, zároveň to plnilo svou funkci a odpovídalo požadavkům dnešní doby,” popisuje náročnost rekonstrukce Ing. arch. Ondřej Kukral, který je za návrh a průběh rekonstrukce zodpovědný a který se podílel na řadě odbornou veřejností výborně hodnocených rehabilitací významných staveb. 

V tuto chvíli probíhají stavební práce spojené s vnitřní dispozicí a interiérem prostor. Při prvotním zkoumání stavu interiéru budovy bylo zjištěno, že původní sloupy, které podpírají celou budovu, jsou v dezolátním stavu. Musely se proto celé odkopat, musela se odstranit podlaha a u každého sloupu byly vytvořeny nové patky a provedeno kompletně nové založení. Stejně tak konstrukce stropu musela být vyztužena, aby měla potřebnou nosnost a aby odpovídala současným normám. Veškeré tyto práce musely být konzultovány s památkáři a prováděny doslova metr po metru. Citlivá rekonstrukce interiéru je tedy nejen velmi pracná, ale také časově náročná. Kompletní dokončení rekonstrukce historické budovy je tak plánováno na konec roku 2024.

Autor a foto: Tisková zpráva

APARTMÁNOVÝ DŮM VE TVARU VLNOVKY

 • Na jižní straně areálu – nad venkovními terasami
 • Dvoupodlažní esovitě prohnuté podélné těleso s apartmány, které svým tvarem i výškou sleduje křivku původního oplocení venkovních teras. V místě dřívějšího baru Trilobit je hmota zvýšena o další podlaží. Tímto způsobem architekti zareagovali na původní kompozici architekta Urbana – vztah nově navržené hmoty světlé barvy vytváří s dominantou věže analogickou kompozici jako původní venkovní terasy zakončené barem Trilobit. Východní strana je odlehčena křivkami teras s výhledem na údolí Vltavy. 
 • Unikátní je nepravidelná křivka hmotového řešení kopírující původní tvar teras a návaznost na historickou budovu restaurace. Specificky je řešena předsazená fasáda ze skládacích okenic z jemně perforovaného plechu – slouží k zastínění a zamezení přehřívání vnitřního prostoru. Fasáda působí z vnější strany plně, ale z interiéru funguje jako záclona, přes kterou je vidět ven.
 • Konstrukce objektu je ze železobetonu a keramického zdiva. Na fasádě je dominantní bílá barva obkladu a skládacích okenic z hliníkového plechu v kombinaci s horizontálními prvky říms a balkonů z pohledového betonu. 
 • Budova je nyní stavebně téměř dokončena, v současné chvíli se doplňují drobné detaily, instaluje se zařízení, dokončují se fasády a kompletují se interiéry. 
 • Otevření – podzim 2023.
 • Celkem 16 apartmánů (2 x 2+kk, 8 x 4+kk, 6 x 6+kk)
 • Celková čistá podlahová plocha apartmánů – 2 356 m2, celková užitná plocha (včetně schodiště) – 2 397 m2

APARTMÁNOVÝ DŮM VE TVARU LICHOBĚŽNÍKU A PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

 • V severní části areálu
 • Kontrastně v tmavě stříbřité barvě s ostrými návaznostmi stěn – tím je akcentován vztah objektu ke skalnímu podloží, nad kterým se uplatňuje jako plovoucí konzolovitě přesahující těleso. Výška této třípodlažní stavby taktéž respektuje římsu restauračního objektu – tím je zachována a podtržena dominantní role stávajícího objektu restaurace a vyhlídkové věže.  
 • Specifickým architektonickým i konstrukčním prvkem jsou výrazně vysazené konzoly s panoramatickými výhledy v nejvyšším podlaží objektu.
 • Specifické je řešení předsazené fasády z kovových posuvných okenic – slouží ke stínění a zamezení přehřívání interiéru při zachování vizuálního kontaktu s exteriérem. V rohových apartmánech v nejvyšším podlaží jsou lodžie umístěny do předstupujících arkýřů s výhledem na Vltavu a centrum města. 
 • Velmi příjemný prostor tvoří klidné pobytové atrium uvnitř objektu. 
 • Celý objekt má konstrukci ze železobetonu s vnějším kontaktním zateplením. Okna jsou hliníková se skleněným bezrámovým zábradlím a skleněným obkladem nadpraží. Posuvné stínicí okenice předsazené fasády jsou z hliníkových perforovaných plechů – tahokovu.
 • Budova je nyní stavebně téměř dokončena, doplňují se drobné detaily, instalují se zařízení, dokončují se fasády a kompletují interiéry. 
 • Je dokončena výsadba stromů ve vnitřním atriu, okolo objektu započaly finální terénní úpravy s vysázením travnaté plochy. Na hraně skály na východní straně objektu budou vysázeny nižší stromy vhodné pro růst na skalnatém vápencovém podloží - turecká višeň a habr. 
 • Dokončení a otevření – podzim 2023
 • Celkem 45 apartmánů (15 x 1+kk, 14 x 2+kk, 13 x 3+kk, 3 x 4+kk) a 1 služební byt
 • Celková čistá podlahová plocha apartmánů – 3 141 m2
 • Celková užitná plocha – 4 519 m2
 • Parkovací objekt má 1 podzemní podlaží propojující oba objekty s apartmány.