Bezpečné otáčení těžkých dílů pomocí univerzálních jeřábů

publikováno:
autor:

Značka Demag představila novou standardní funkci svou produktovou řadu univerzálních jeřábů: s balíčkem volitelných funkcí je nyní možné jeřábové sestavy vybavit funkcí otáčení břemen, která zajišťuje maximální bezpečnost, přičemž již není vyžadováno žádné další specifické řešení. Dodatečné náklady nejsou příliš velké a výhody jsou obrovské. Toto je částečně umožněno monitorováním celého procesu otáčení břemena pomocí bezpečnostní řídicí jednotky Demag SafeControl.

Mnozí uživatelé mostových jeřábů čas od času čelí složitému úkolu, kdy nejenže mají zvednout a horizontálně přemístit těžké díly, jako např. lisovací formy, lože strojů nebo speciální nádoby, ale mají je také otočit.

Tato funkce je sice s jeřáby Demag možná už desítky let, dosud však vyžadovala dodatečné řešení, které nebylo radno podceňovat. Značka Demag standardizovala možnost „otáčení břemen“ v takovém rozsahu, že nyní u univerzálních jeřábů se dvěma kladkostroji výrazně ubylo individualizované technické řešení, aniž by byla snížena vysoká úroveň bezpečnosti. Zákazník pak těží z vysoké úrovně bezpečnosti a funkcí za atraktivní cenu. S tímto balíčkem řešení na takovéto úrovni bezpečnosti má Demag na trhu jeřábů jedinečnou prodejní výhodu. Balíček funkcí umožňující „otáčení břemen“ zahrnuje velkorysejší specifikace ocelové konstrukce a zařízení s dalšími senzory. Systém Demag SafeControl, který nabízí ovládání a monitorování všech pohybů a funkcí jeřábů se zaměřením na bezpečnost, byl také upraven pro proces otáčení břemen.

V závislosti na požadavcích na velikost lanových kladkostrojů lze dosáhnout při tažení sklonu až 20°. S takto upravenými univerzálními jeřáby lze otáčet břemena o hmotnosti až 50 tun.

Uživatel si může vybrat mezi dvěma bezpečnými provedeními. Přesného měření úhlu lana se dosahuje kombinací systému Demag SafeControl se systémem dvoukanálových bezkontaktních senzorů. U základního provedení se aktivuje zvukový a světelný alarm, jakmile je dosaženo maximálního úhlu vychýlení.

U nejbezpečnější konfigurace monitoruje systém Demag SafeControl sled veškerých pohybů z pohledu bezpečnosti a automaticky zvedání a pohyb zastaví, pokud dojde k překročení přípustného úhlu lana. Tím je dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti: úroveň vlastností d (zvedání) nebo c (pojezd) podle normy ČSN EN ISO 13849-1, kategorie 3.

U obou provedení je funkce otáčení břemena standardně řízena bezdrátově pomocí joystickových vysílačů, které umožňují intuitivní ovládání a současně kontrolu otáčeného břemena. Popřípadě je ovládání možné také prostřednictvím ručních tlačítkových vysílačů nebo ručních vysílačů s minijoystikovým ovládáním.

Touto možností nabízí značka Demag výrobcům nástrojů a forem a firmám, které vyrábějí a používají speciální stroje a instalace, zajímavou speciální funkci pro provoz jeřábu, která je bezpečná a snadno realizovatelná.