Dřevěné lepené rámy pro atypickou dřevostavbu

Společnost KASPER CZ se zabývá specifickým konstrukčním řešením staveb, ať už přímo podle zadání investorů, nebo dle návrhů jejich projektantů či architektů. „Naším cílem je maximální užitná hodnota, stejně tak nám záleží na estetice řešení a promyšlených detailech. Každý chce bydlet kvalitně, pohodlně a v pěkném prostředí,“ říká David Kasper, výkonný ředitel společnosti.

Pozemek je rohový, ohraničen vozovkou z jedné a chodníky pro pěší z druhé a třetí strany. Návrh ateliéru Povětroň využívá lichoběžníkového pozemku tak, aby byl optimálně využit z hlediska umístění a orientace domu i zahrady. Dům je navržen v energeticky pasivním standardu pro zajištění nízkých provozních nákladů. Celá konstrukce domu je navíc z ekologicky udržitelného, v tomto regionu tradičního materiálu, ze dřeva.

Dvoupodlažní rodinný dům je koncipován pro dva stálé obyvatele. Vnitřnímu prostoru dominuje převýšený obývací pokoj, který je otevřen do podkroví. Mezi dalšími požadavky klienta bylo navrhnout dostatečné úložné prostory pro aktivní sportovní život a kryté parkovací stání spojené se zahradním skladem, obojí umístěné mimo dům. Fasáda domu i zahradního skladu je obložená svislým dřevěným obkladem a stává se tak jedním z hlavních výrazových prvků. Oplocení pozemku, které je důležitou součástí návrhu, je koncipováno v souladu s fasádou v jednotném stylu.

„To, co jinak archetypálnímu tvaru domu dává jedinečný ráz, je šikmo běžící hřeben střechy přes obdélníkový půdorys“, uvádí Ing. arch. Michal Rouha z ateliéru Povětroň a dodává. „Hlavní inspirací pro tvar hmoty domu byla doslovná interpretace územního regulativu, že hřeben musí být kolmý k ose komunikace. V tomto případě se obecné nařízení, které mnohdy práci architektů omezuje, stalo samotným konceptem a hlavním rysem domu.“

Zajímavé je také konstrukční řešení a samotné provedení této konstrukce, která je doslova postavená na dřevěných lepených rámech. Ty jsou přiznané v interiéru a tvoří tak jeho charakteristický rys. „Rámové rohy jsou řešeny pomocí vložených plechů a samovrtných SFS kolíků. Mezi rámy jsou vkládány stěnové panely z hranolů KVH a opláštění OSB deskou, štíty jsou řešeny z důvodů tepelné techniky pomocí STEICO I-OSB nosníků, opláštěných OSB deskou. To je v podstatě vše. Konstrukce je celkem jednoduchá, hlavním specifikem byl atypický tvar celého objektu,“ dodává konkrétní parametry vedoucí technické přípravy společnosti KASPER CZ Ing. Tomáš Urbanec.

  • KLIENT: soukromá osoba
  • AUTOŘI: Ing. arch. Benedikt Markel, Ing. arch. Jana Fischerová, Ing. arch. Martin Chlanda, Ing. arch. Michal Rouha / ateliér Povětroň
  • Dřevěná konstrukce: Ing. Tomáš Urbanec / KASPER CZ s.r.o.
  • PLOCHA POZEMKU: 685 m2
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 100 m2
  • REALIZACE: 2014

Z podkladů KASPER CZ