„Investor chcel mať najudržateľnejšie riešenie a zároveň mať najnižšie možné energetické prevádzkové náklady.“

S Andreem Pancottim, obchodním a energetickým manažerem Slovenské elektrárne – energetické služby, s. r. o. (SE ES), jsme si povídali o tom, proč se o Národním fotbalovém stadionu na tehelném Poli právem hovoří jako o „zeleném projektu“. „Všetky zdroje zelené energie vykurovania, chladenia a elektriny sú určené pre všetky objekty – pre samotný štadión, administratívnu a obytnú budovu a nákupnú zónu,“ uvedl na úvod rozhovoru zástupce firmy Slovenské elektrárne.

Aká bola úloha SE Predaj v tomto projekte a akú úlohu bude plniť v rámci prevádzky zelenej technológie v budúcnosti, napr. údržba?
Spoločnosť NFŠ a. s. vyhlásila verejnú súťaž na realizáciu a následnú prevádzku a údržbu energetického centra na 20 rokov. SE Predaj (naše meno sa zmenilo na Slovenské elektrárne – energetické služby s. r. o.) vyhralo výberové konanie. Kritériami výberového konania bola najnižšia cena za MWh elektriny, kúrenia a chladenia ale aj podiel obnoviteľných zdrojov. Zmluva bola vo forme dohody o dodávkach energie. Každý účastník výberového konania mohol navrhnúť inú technológiu, pričom dôležité bolo byť čo efektívnejší, čo sa odrazilo v najnižšej možnej cene energie za MWh. Ohľadne údržby, zmluva je podpísaná na 20 rokov, vrátane všetkých nákladov na údržbu. Všetky stroje, rúry, elektrické skrine zostávajú v majetku SE ES počas celého kontraktu, čo znamená, že nesieme plnú zodpovednosť za udržanie celého energetického centra vo vynikajúcom stave. Najlepší stav znamená najlepšie ceny pre všetkých ovplyvnených zákazníkov.

Aký systém riadenia zelených energetických technológií a systému údržby týchto technológií bol vybraný?
Základná technológia je voda/voda systémom tepelného čerpadla, vrcholy vo vykurovaní budú pokryté kondenzačnými plynovými kotlami a vrcholy v chladení budú pokryté chladičmi s chladiacimi vežami. Najväčším prínosom tepelných čerpadiel na systéme založenom na vode je to, že keď vyrábame napríklad chlad, je „odpad“ z tepelného čerpadla súčasne i vykurovacím výkonom. My sme schopní túto energiu akumulovať a používať na výrobu teplej úžitkovej vody alebo ju používať v iných systémoch, ktoré tiež potrebujú teplo. Toto má úžasný vplyv na efektívnosť. Systém BMS je nevyhnutnosťou pre celé energetické centrum, riadi a udržiava celý systém zdravý a efektívny. Systém merania a regulácie riadi celú technológiu, aby sa zabezpečilo, že indexy COP a EER (alebo účinnosť vo všeobecnosti) sú vždy najvyššie možné.

Prečo si myslíte, že sa investor rozhodol pre túto cestu?
Investor chcel mať najudržateľnejšie riešenie a zároveň najnižšie možné energetické prevádzkové náklady. Štadión bude mať jedno z najinovatívnejších a najmodernejších technologických riešení medzi štadiónmi.

Projekt bol realizovaný pomocou procesu BIM. Aký bol výsledok, aký bol prínos pre dodávateľov zelených energetických technológií?
Výhody používania systému BIM sú v lepšej koordinácii všetkých profesií (HVAC – vykurovanie, ventilácia a klimatizácia, elektrina, vetranie atď.). Taktiež vždy dokážete rýchlo vyriešiť všetky problémy počas výstavby a v neposlednom rade všetky architektonické zmeny sú viditeľné okamžite, takže sa môžete rozhodnúť, či bola vaša myšlienka/plán správny alebo jednoducho „nádherný“.

Aké množstvá tepla a chladu budú pokryté obnoviteľnými zdrojmi energie?
Celkovo hovoríme o čísle dosahujúce 45 %. Ako som hovoril skôr, primárnym zdrojom budú tepelné čerpadlá s chladičmi. Špičkové zaťaženie bude pokryté plynovými kotlami a ako záložný zdroj môže byť použité teplo od miestneho dodávateľa teplej vody.

Aké technológie boli nasadené?
Tepelné čerpadlá sú použité od renomovaného európskeho dodávateľa CIAT, plynové kotly sú z firmy HOVAL, ktorý má jeden z najefektívnejších plynových kotlov na našom trhu – a tiež s najnižšími emisiami v spolupráci s Weishaupt. Transformátorové stanice sú od známeho dodávateľa SCHNEIDER. Vykurovací výkon bude celkovo 8 MW, chladiaci výkon 6,0 MW a elektrická energia je inštalovaná 4,0 MW a do dvoch rokov bude ešte navýšená. Nasadené boli aj najmodernejšie a úsporná svetla (LED od spoločnosti Phillips).

Boli nasadené obnoviteľné zdroje energie využívané aj na výrobu elektriny?
Nie. Využívame energiu z distribučných systémov. V celom areáli budú umiestnené 4 trafostanice a budú fungovať ako samostatné alebo ostrovné distribučné miesta. To poskytne možnosť ponúknuť lepšiu konečnú cenu pre zákazníkov. Záložné napájacie batérie sa používajú na systémy nevyhnutné pre prevádzku štadiónov (a iných objektov), ako je prevádzka osvetlenia, výťahov, bezpečnostných zariadení atď.

Aký je súčasný trend v oblasti využívania zelenej energie na prevádzku veľkých administratívnych a kancelárskych alebo športových komplexov na Slovensku?
Za posledné roky sa trh v rezidenčnom sektore posúva k využívaniu sálavých systémov vykurovania a chladenia. Práve takéto systémy zdravého vykurovania a chladenia najlepšie fungujú v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie, kedy môžeme dosahovať vysoké indexy COP (topný faktor) a EER (koeficient energetickej účinnosti) a tým pádom aj nižšie ceny pre konečného užívateľa za vykurovanie a chladenie.

Obnoviteľné zdroje energie sú ale vhodné aj pre administratívne objekty. Práve takýto typ zdroja môže dopomôcť lepšiemu hodnoteniu budovy podľa BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).


Andrea Pancotti
Po absolvování univerzity Cattolica v Miláně (obor Ekonomie a obchod) na konci roku 1998 začal pracovat jako finanční analytik u IBM Italy, kde působil jako teamleader v divizi Global Services. V roce 2002 nastoupil do nakladatelství Reed‑Elsevier jako finanční kontrolor italské pobočky. V roce 2005 převzal pozici finančního ředitele v Cohn & Wolfe – PR agentuře, která je součástí mediální a reklamní skupiny WPP. Od října 2006 do srpna 2011 zastával pozici manažera interního auditu v ENEL Slovenské elektrárny. Od září 2011 je zodpovědný za korporátní prodej a energetické služby ve Slovenských elektrárnách pro slovenský a český trh.

Související články