Když masivní beton vystřídá lehký a efektivní COFRAPLUS 220

V tomto článku představíme novou generaci kompozitních stropních konstrukcí, která se díky svým nesporným výhodám a širokému využití řadí k nejefektivnějším systémům ze skupiny kompozitních ocelobetonových stropů Cofraplus, vyráběných společností ArcelorMittal Construction. Produkt našel uplatnění například i v rámci výstavby nového fotbalového stadionu na Tehelném poli v Bratislavě.

Kompatibilita s ocelí, betonem či dřevěnými rámovými konstrukcemi dělá ze systému Cofraplus 220 vynikající alternativu masivních armovaných betonových desek, a to jak při výstavbě nových objektů (parkovací domy, kancelářské budovy a jiných), tak při renovacích.

V principu se jedná o stropní tenkostěnný ocelový profil s vysokou únosností, který je posílený vylitou, žebrovou železobetonovou deskou. Faktem je, že průřezové charakteristiky profilu umožňují velké rozpětí: do 6 metrů bez podepření, resp. s podepřením až 9 metrů. Požární odolnost systému bez další pasivní ochrany činí 60 až 120 minut.

Vlastní realizace a montáž stropů Cofraplus 220 na staveništi je jednoduchá, rychlá a přispívá ke snížení nákladů na manipulační techniku. Nízká hmotnost umožňuje ruční manipulaci, plech slouží zároveň jako montážní plošina pro čistou a bezpečnou výstavbu.

Výhodou je taktéž možnost návrhu desky jako spojitého nosníku. Ještě vyšší efektivity systému lze dosáhnout spřažením profilu Cofraplus 220 s ocelovými nosníky, což v praxi znamená snížení hmotnosti veškerých vodorovných a svislých nosných konstrukcí. Maximální flexibilita je dosažená využitím systémových řešení WING nebo SLIM FLOOR. Příslušenství zahrnuje zaslepovací profily, které zabraňují protečení betonu během betonáže.

50 000 m2 PROFILU COFRAPLUS 220 PRO NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN V BRATISLAVĚ

Reprezentativním příkladem využití systému Cofraplus 220 je objekt nového slovenského fotbalového svatostánku, Národného futbalového štadióna na bratislavském Tehelném poli. Celkově bylo využito 50 000 m2 ocelového tenkostěnného stropního profilu s ideálními vlastnostmi – vysokou únosností při velkých rozponech a malých tloušťkách stropních desek se sníženou hmotností.

Investor však nemusí být nutně fotbalovým fanouškem… Stačí, když bude „fandit“ lehké a efektivní kompozitní stropní konstrukci Cofraplus 220. Ta si své místo jistě najde i v některých jeho dalších projektech.

Z podkladů www.amc‑czech.com 

Související články