Jak na úsporné vytápění

publikováno:
autor:
Topení a ohřev vody Prototherm Topení a ohřev vody Prototherm

Pro optimální vytápění objektu je nutné zvolit odpovídající technologii s konkrétními parametry provozu. V současné době existuje několik kvalitních způsobů, jak účinně snížit náklady vytápění související nejen s efektivním zdrojem tepla, ale také s celkovým řešením rozvodů a zateplení stavby. Prostřednictvím optimálního systému vytápění pak lze výrazně redukovat finanční náročnost provozu domácnosti, kanceláře či průmyslového objektu.

Stavebně-technická řešení umožňující úsporné vytápění

Pro zajištění stabilní teploty v místnosti by měly být omezeny především tepelné úniky konstrukcí sousedící s exteriérem či nevytápěnými částmi domu. Tohoto je dosaženo dostatečnou tepelnou izolací – v případě vnitřní rozdělovací konstrukce nejsou takové nároky na tloušťku izolační vrstvy, jelikož i místnosti, jež nejsou přímo vytápěny, musí být v zimních měsících kvůli působení termálního rozdílu na materiálovou skladbu minimálně temperovány. Velmi důležitým aspektem je pak zateplení obvodových konstrukcí, které by mělo dostatečně utěsnit stavební otvory a překlenout tepelné mosty.

Výběr topných těles

Dalším aspektem souvisejícím se stavebně technickým řešením vytápění je způsob, jakým se teplo rozvádí do konkrétní místnosti. Standardní otopná tělesa (radiátory) jsou umisťována ke stavebním otvorům a ohřívají místnost turbulentním prouděním, proto je také pocitová teplota v různých výškových úrovních odlišná a její stabilizace trvá delší dobu. Pokud je používáno přímého podlahového vytápění (topné rozvody, konvektory), je proudění teplého vzduchu lineární a pocitově se dosahuje požadované teploty mnohem dříve.

Přídavné tepelné zdroje

Kromě optimální tepelné izolace a vyrovnání proudění tepla lze doplňovat standardní systémy vytápění také dodatečnými technologiemi. Jednou ze základních je umístění tradičního krbu nebo kamen do místnosti (je-li vybavena systémem pro odvod kouře). Obdobného doplňkového vytápění lze dosáhnout také přídavnými infrapanely, které lze zapínat dle potřeby a jež fungují na principu sálání infračerveného záření s tepelným výkonem.

Volba tepelného zdroje

Z hlediska úspory nákladů na vytápění je pak velmi důležitý výběr tepelného zdroje (používáte-li ve vašem objektu samostatnou vytápěcí jednotku) – tedy kotle nebo tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo může být využíváno jako samostatný tepelný zdroj, jeho provoz je velmi úsporný, vyžaduje však finančně náročnou vstupní investici s dlouhou návratností a sami jej můžete využít pouze v případě, že jste vlastníkem objektu. V bytových jednotkách lze technologicky ovlivnit náklady vytápění především výběrem kotle.

Aktuálně jsou využívány čtyři typy kotlů, jež se mezi sebou vzájemně liší jak výkonem, tak aplikací. Jedná se o kotle plynové a kondenzační, elektrokotle a kotle na tuhá paliva. Poslední zmíněné vyžadují speciální stavební úpravy včetně řešení skladování paliva a jsou vhodné především pro samostatně stojící objekty (rodinné domy, chalupy, samoty). Jejich jednoznačnou výhodou je soběstačnost nezávislá na dodávkách energií, provoz je však výrazně náročný i v případě automatizace. Pro rodinné domky a byty jsou vhodnějším řešením kotle spalující zemní plyn a elektrokotle.

Plynové a kondenzační kotle

Oba tyto typy spalují zemní plyn a vyžadují tedy jeho přívod v daném objektu. Z hlediska spotřeby jsou jednoznačně výhodnější kondenzační kotle, které využívají vlastní spaliny zpětným tahem k dodatečnému ohřívání topného média. Díky této technologii lze snížit spotřebu paliva ročně až téměř na polovinu.

Elektrokotle

Kotle s elektrickým ohřevem v dnešní době zažívají renesanci zejména díky rozsáhlému trendu zateplování. Vytápění starších objektů s vysokými tepelnými ztrátami bylo elektrokotlem vždy nehospodárné, pokud je ale kombinován s dobře provedenou tepelnou izolací, je elektrokotel poměrně úsporné řešení. Hodí se především pro nízkoenergetické či pasivní domy či byty a objekty s malou užitnou plochou.