Jeřáby Demag jsou dříči, kteří provedou přesně to, co od nich čekáte

V hale pro zpracování uhlíkové oceli si můžeme všimnout vyvýšeného mostu nad jeřábovou dráhu V hale pro zpracování uhlíkové oceli si můžeme všimnout vyvýšeného mostu nad jeřábovou dráhu

Strojírny Milenov z 50 % vyrábí pro mateřskou firmu KUNST a zbytek produkce je zakázková kovovýroba. Cílem vedení firmy vždy bylo nabízet technologie, které ostatní nemají, a udržet si tak svoji jedinečnost. Tato strategie se osvědčuje a růst firmy prozrazuje i nově postavená hala. Dlouhodobým partnerem pro jeřábovou techniku je zde firma Konecranes and Demag. Každou novou zakázku si Demag musí znovu vybojovat, ale díky renomé, které si vybudoval, se mu to s úspěchem pravidelně daří.

Vzhledem k tomu, že se věnujete zakázkové výrobě, je váš sortiment výrobků poměrně pestrý. Jaké máte ve vaší výrobě technologie?
V naší výrobě se nachází celá řada specializovaných pracovišť. Dělení materiálu probíhá na strojních nůžkách a na vodním paprsku, který umožňuje řezat materiál až do tloušťky 150 mm. Pro ohyby disponujeme 220tunovým ohraňovacím lisem, pro svařování zdroji Co, Tig i plasma. Obrábění se provádí na CNC soustruzích a obráběcím centru.

V nové hale, která bude specializovaným pracovištěm na nerezovou produkci, pak připravujeme nivelovanou plochu o rozměrech 6 × 6 metrů pro výrobu přesných svařenců. Jedinečnou technologií jsou pak svařovací automaty pro výrobu nerezových trub a segmentových kolen v dimenzi DN 300 až DN 1400. Všechny nerezové výrobky jsou chemicky ošetřeny na dalším specializovaném pracovišti – lince moření a pasivace.

Ve vaší výrobě máte přes 30 různých strojů. Jak plánujete výrobu? Jak zajistíte, aby takto široký sortiment zařízení byl optimálně využitý?
Zakázková kusová výroba je živým organismem, ve kterém často dochází ke změnám. Dlouhodobé projekty se mísí s aktuálními požadavky staveb mateřské společnosti KUNST, kdy často vlivem stavební nepřipravenosti jedné z nich a naopak připravenosti jiné dochází ke změně výrobních priorit. Myslím si, že s ohledem na charakter výroby nevybočujeme ve vytížení strojů oproti jiným společnostem. Pokud se však podíváme na využití specializovaných pracovišť, tak ty využíváme na samé hraně jejich kapacity.

Jak těžkými dílci ve vaší výrobě manipulujete? Jakou disponujete manipulační technikou?
Aktuálně manipulujeme svařenci o hmotnosti do 5 tun, výjimečně pak do 10 tun, přičemž jsme aktuálně omezeni jak zdvihací, tak manipulační technikou, kterou máme k dispozici. Pravdou však je, že svařence, které vyrábíme, jsou spíše objemné než těžké. Nově však (v rámci vybudování nové haly) budeme disponovat jeřábovou technikou od firmy Demag o nosnosti 2 × 8 tun, na což se velmi těšíme.

Ve vaší výrobě již několik mostových jeřábů máte, na kterých pracovištích?
Máme zde dva jeřáby s nosností 1,6 tuny, které pracují na obrobně a na specializovaném pracovišti nerezových trub. To byly první Demagy v naší firmě. Dále disponujeme třemi 5tunovými jeřáby, které jsou umístěné v hale pro zpracování uhlíkové oceli, v hale pro zpracování nerezové oceli a třetí slouží k obsluze stroje pro řezání vodním paprskem.

V tuto chvíli máme objednané další 2 mostové jeřáby Demag pro novou halu, každý s nosností 8 tun. A dále 3 sloupové jeřáby, 2 také do nové haly a jeden pro obrobnu.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete investovat do nových mostových jeřábů, jistě si velmi dobře vybíráte dodavatele. Jak probíhalo výběrové řízení? Jaké byly vaše nejdůležitější požadavky?
Víte, absolvovali jsme snad páté výběrové řízení na mostové jeřáby v novodobé historii firmy. Přičemž první proběhlo v roce 2010. Tehdy jsme v absolutně otevřeném výběrovém řízení v rámci dotačního titulu velmi pečlivě porovnali všechny potenciální dodavatele, když nejdůležitějším parametrem pro nás byla samozřejmě nosnost, možnost umístění jeřábu do stávajících stísněných podstropních prostor, délka záruky a samozřejmě také cena. Společnost Demag zvítězila v tomto prvním výběrovém řízení na cenu. Dodávka proběhla bezproblémově a dva dodané mostové jeřáby 1,6 t pracují dlouhodobě spolehlivě.

Od té doby jste zde instalovali několik dalších jeřábů Demag. V dubnu přibydou nové mostové i sloupové jeřáby stejné značky do vaší nové haly. Byla tato volba již dopředu jistá?
Jasné dopředu to rozhodně v žádném případě není. Ale mohu říci, že na základě dobré zkušenosti s jeřáby DEMAG jsme se při dalších výběrových řízeních, která už byla financována z vlastních zdrojů společnosti, nemuseli při posuzování nabídek na technické řešení jeřábů DEMAG nijak zásadně zaměřovat a mohli jsme detailně posuzovat ostatní nabídky vůči etalonu, který jsme v roce 2010 instalovali.

Hledali jste standardní řešení, nebo jste měli speciální požadavky na vybavení jeřábů?
Troufám si tvrdit, že jediným speciálním požadavkem při pořizování jeřábů do stávajících hal bylo vměstnat jeřáb mezi změť plynového, vodovodního, teplovodního a vzduchového potrubí tak, aby nebyl v kolizi se vzduchotechnikou a světly. V hale pro zpracování uhlíkové oceli máme jeřáb zvýšený nad jeřábovou dráhu, aby most jeřábu pojížděl co nejblíže stropu. 

Jak svoje rozhodnutí hodnotíte s odstupem? Jste spokojeni se svou volbou?
S volbou jsme spokojeni. Jsme přesvědčeni, že výrobky od společnosti DEMAG jsou technicky vyspělými zařízeními, s kvalitními prvky osazenými na jeřábu. Rovněž oceňujeme technickou podporu a kvality obchodního zástupce společnosti DEMAG, který se snaží vyhovět všem našim požadavkům. Díky jeho přístupu bylo v právě probíhající realizaci zabráněno potenciální, aktuálně neviditelné, kolizi jeřábu s vazníky střechy při případném významném zatížení střechy mohutnou sněhovou pokrývkou.

Co na Demag říkají vaši zaměstnanci, kteří s jeřáby denně pracují?
Nenadávají (smích). To je známka toho, že zařízení funguje spolehlivě a bezproblémově. V opačném případě by totiž nadávali.

Bavíme se tu ve velmi racionální a technické rovině, ale odborníci tvrdí, že každá volba je také emocionální záležitost. Jaké emoce cítíte v souvislosti s vašimi jeřáby Demag?
Projevovat emoce vůči jeřábu mi přijde na první pohled zvláštní. Není to jako u auta, které vám zrychlí z 0 na 100 km/h za tři vteřiny, není to jako u dětí, které milujete už od jejich narození, u jeřábů je to jiné. Jsou to dříči, kteří provedou přesně to, co od nich čekáte. Nikdy neselžou. Vždycky poslechnou. Jsou silní a nehledí napravo, nalevo. Když nad tím tak přemýšlím, tak ta emoce je zřejmě důvěra.

Jak byly domluvené termíny dodání jeřábů a jak se je Demagu podařilo splnit?
Tady si dovolím hodnotit vztah objednatel dodavatel z vlastní zkušenosti. Pokud jako objednatel neposkytnete dodavateli dostatek času na přípravu výroby, dodávku a montáž zařízení, tak to většinou nedopadne dobře. Z toho důvodu se vždy snažíme poskytnout dodavateli přiměřenou lhůtu. V tomto nás DEMAG nikdy nezklamal a jeřáby byly vždy včas na svém místě. 

Jak je u vás vyřešen servis jeřábů?
Při servisních úkonech využíváme komplexního přístupu společnosti Demag, která zajištuje potřebný servis na všech jimi dodaných zařízeních.

Konecranes and Demag s. r. o.
www.demagcranes.cz


Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti Strojírny Milenov, spol. s r. o.
Po absolvování oboru Elektrotechnika a automatizační technika na SPŠ strojní v Přerově pokračoval na Vysokém učení technickém v Brně na oboru Strojní inženýrství se specializací na Procesní inženýrství. Pokračoval doktorským studiem, při kterém získal také zkušenosti s výzkumnými dotačními programy. Hodně v té souvislosti cestoval. Několik let na Vysokém učení technickém také učil.

Jeho otec byl spoluzakladatelem společnosti KUNST, kde Jaroslav Boráň začal posléze pracovat v konstrukci, později marketingu. Od roku 2013 je generálním ředitelem KUNSTu a jednatelem ve všech jeho dceřiných společnostech.

O STROJÍRNÁCH MILENOV
Společnost STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r. o. byla založena 23. 9. 1993 třemi právnickými osobami: KUNST, spol. s r. o., EKOPROGRES a. s. a Zemědělské družstvo Drahotuše. První dvě společnosti výrobně realizovaly své podnikatelské záměry v oblasti ekologie. Zemědělské družstvo Drahotuše využívalo prostory zejména pro opravy a údržbu svých zemědělských strojů. V roce 2006 se jediným vlastníkem společnosti STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV stala společnost KUNST, spol. s r. o. – dodavatel vodohospodářských investičních celků, čistíren odpadních vod, úpraven vod a čerpacích stanic. V současnosti je vedení společnosti úzce provázáno s vedením mateřské firmy tak, aby byla zajištěna další expanze společnosti se zaměřením na použití moderních výrobních technologií a zvýšení kvality produkovaných výrobků. Společnost se zaměřuje zejména na výrobu z korozivzdorných ocelí do všech odvětví průmyslu, disponuje automatickou linkou na výrubu trubek a trubních dílců a linkou pro moření a pasivaci nerezových výrobků. K 1. 1. 2021 došlo k přejmenování společnosti na Strojírny Milenov, spol. s r. o.