KASTOmiwin – radost z dělení pod úhlem

publikováno:
autor:
Novinka – pila KASTOmiwin Novinka – pila KASTOmiwin

Firma KASTO Maschinenbau GmbH uvedla v roce 2014 na trh zcela novou řadou automatických pásových pil KASTOwin. Všechny stroje této řady jsou určeny na kolmé dělení materiálu. Na základě velkého úspěchu firma přišla v letošním roce s novou pilou KASTOmiwin, která je určena na dělení pod úhlem – na obě strany.

Je celkem pochopitelné, že tato pila převzala z řady KASTOwin základní technická řešení, jako je například posuv do řezu kuličkovým šroubem či poháněné čistící kartáčky, ale i systém řízení procesu dělení. Systém KASTOrespond právě u dělení profilů a trubek, což je hlavní náplní této pily, ukazuje v plné síle své přednosti – zvýšení produktivity dělení při současném šetrném zacházení s pilovým pásem.

Zajímavé je i řešení samotného stolu. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilu pro oboustranné dělení pod úhlem, docházelo u těchto strojů k tomu, že byl stůl opotřebováván množstvím zářezů pilového pásu, podle nastaveného úhlu dělení. To u nové řady neplatí. Stůl je posuvný a pila je vybavena párem zářezových lišt (po jedné na každou stranu natáčení), které se automaticky nastavují podle požadovaného úhlu a nedochází tak k zařezávání do stolu. Posuv stolu současně zajišťuje i precizní upnutí materiálu nezávisle na děleném úhlu.

Samozřejmostí je automatické nastavování ramene vedení pilového pásu, a to v závislosti na šířce děleného materiálu a požadovaném úhlu. Nastavování se realizuje opět pomocí kuličkového šroubu, hydraulickým předepnutím bočního vedení pilového pásu a použitím základní řídící jednotky Advanced Control.

Přednosti jednotky již mají možnost využívat desítky zákazníků v Česku. Řídící jednotka je umístěna separátně na podstavci, aby obsluha mohla z tohoto místa sledovat celý proces dělení. Jednotka je vybavena rozhraním pro propojení CAD a grafických systémů s touto jednotkou a pro přenos dat k automatickému vytvoření řezného plánu jednotlivých sestav.

Pila je nabízena ve dvou základních provedeních – poloautomatickém a automatickém. V automatickém provedení je pila v základu vybavena jednorázovým posuvem materiálu o délce 1 500 mm, která může být násobena. Posuv materiálu zajišťuje ozubený pohon a lineární vedení. Jako „opce“ bude nabízen jednorázový posuv materiálu 3 000 mm – opět s možností násobení.

Zkušenosti zákazníků s řadou KASTOwin dávají i pile KASTOmiwin vysoké možnosti najít uplatnění u zákazníků. Pro KASTO jde po delší odmlce o zásadní návrat na pole dělení pod úhlem pomocí dvousloupových horizontálních pil (Pozn. redakce: Kloubové pily jsou v nabídce stále a i ty se v letošním roce dočkali modernizace, a to v podobě nové řady pil KASTOmicut). Zcela jistě se bude jednat o návrat úspěšný.

Z podkladů firmy PROKA CZ s. r. o.