Main - Město a světlo

Monolitické konstrukce pro nový pavilon základní školy v Mníšku pod Brdy

Armování a bednění základové desky Armování a bednění základové desky

Společnost BBA‑MONOLIT, s. r. o. se již od roku 1998 zabývá prováděním monolitických železobetonových staveb. Za tu dobu máme již k dispozici dostatek vlastního bednění a další mechanizace k tomu, abychom zvládali i stavby poměrně velkého rozsahu. Roční obrat se pohybuje okolo 150 milionů Kč a jeho další růst již ani nepředpokládáme, protože před výší obratu je pro nás podstatnější a přednější kvalita odvedené práce, kde se snažíme držet vysoko položenou laťku.

Když se před cca dvěma lety objevila poptávka na provedení monolitu pro nový pavilon základní školy v Mníšku pod Brdy, tak se nám do této akce ani příliš nechtělo. Neměli jsme totiž k dispozici úplně celou nutnou kapacitu na provedení díla v tak „vražedném“ termínu, navíc to je poměrně daleko od Prahy. Na zimní období ne právě vhodná akce.

Nakonec, hlavně s ohledem na dlouhotrvající spolupráci s generálním dodavatelem PKS stavby a. s., jsme se rozhodli zakázku realizovat. Poté, kdy bylo vše dokončeno, vůbec jsme nelitovali, že jsme se na této velmi zajímavé akci nakonec mohli podílet.

Nový pavilon je totiž konstrukčně zajímavý. Vodorovné konstrukce jsou uvnitř vynášeny šesti masivními kulatými sloupy a na obvodu jsou poměrně subtilní meziokenní pilíře. Zavětrování je zajištěno stěnami schodiště a výtahu. Prubířským kamenem byly na této akci „zakulacené“ rohy.

Na stavbě bylo zpracováno cca 2 000 m3 betonu a cca 170 tun armatury. Práce na základové desce začaly 18. 9. 2018 a do Vánoc 2018 bylo vše hotovo.

BBA‑MONOLIT, s. r. o.
www.bba‑monolit.cz

Související články

Aktuálně

Praha schválila investiční přípravu dalšího nájemního bytového domu, na Nových Dvorech. Městský bytový fond by se tak rozšířil o zhruba 45 nových bytových jednotek. Bytový dům vyroste na městských pozemcích v Durychově ulici na Nových Dvorech v Praze 4, kde poblíž vznikne v příštích letech nová stanice metra D. Nové Dvory jsou jedním z největších pražských rozvojových území, kde město vlastní souvislé pozemky vhodné pro bytovou výstavbu. Výstavba stanice metra D je impulsem pro development celého území, jehož součástí budou různé bytové projekty, mateřská a základní škola, centrum pro obchody a služby nebo prostory pro volnočasové aktivity.„Praha musí zůstat městem pro všechny, nejen pro bohaté, a dostupné bydlení je pro to základním předpokladem,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Kalendář akcí