Světle šedá barva hal má své výhody. Chystáme ale změny

Pavel Sovička Pavel Sovička

O tom je přesvědčený Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko, kterého jsme požádali o jeho názory na aktuální trendy ve výstavbě průmyslových hal.

Jste developeři. Jaké klíčové principy v rámci výstavby hal v průmyslových zónách vyznáváte?
Naše představy směřují hlavně na udržitelnou výstavbu a minimalizaci uhlíkové stopy.

Jaké vnímáte trendy v požadavcích vašich klientů, čili budoucích nájemníků vašich hal?
Zvyšuje se poptávka po budovách vyšších než 12 metrů. Pro světové hráče se taktéž stává nutností certifikace udržitelnosti, jako je například BREEAM.

V Česku vyrostlo velké množství obrovských „šedých krabic“. Nestálo by za to, realizovat i výrobní haly alespoň „trochu lahodící oku“?
Světle šedá barva je praktická. Nevyžaduje časté čištění fasády a omezuje tím spotřebu vody a čisticích chemikálií. Hlavní výhodou světle šedé fasády je snižování tvorby efektu tepelného ostrova. Tmavé barvy fasády a střešní krytiny naopak negativně přispívají k vzniku efektu tepelných ostrovů.

Pro nové projekty Business parků ve městech ale přesto chystáme zásadní estetické vylepšení při zachování principů udržitelného rozvoje.

I přes tlak na využití brownfieldů stále vidíme nové a nové výstavby v rámci zón na zelených loukách.
Pravidla pro využití brownfield ploch jsou v České republice jedny z nejhorších v rámci Evropské unie. Zájem máme my i klienti, ale překážky v Česku tento development zásadně komplikují.

Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách. V Severní Americe a Evropě má 28 poboček, kde pracuje přes 400 zaměstnanců. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila dohromady přes 10 milionu mmoderních průmyslových prostor v Polsku, České republice, Slovensku, Německu, a Velké Británii.

Již jste to naznačil… Mnoho se nyní hovoří o udržitelnosti, šetrných a inteligentních budovách. Můžou i výrobní haly naplňovat tyto faktory?
Námi budované haly překonávají světové rekordy dosažené v rámci certifikace BREEAM 2016 New Construction. Zaměřujeme se na všechny aspekty vyhodnocované v rámci certifikace. 

  • Management – do procesu zapojujeme od začátku každého projektu BREEAM specialisty.
  • Spotřeba energie – používáme úsporné zdroje osvětlení a izolaci střech i fasády s nadstandardními parametry.
  • Doprava – vybíráme co nejvíce dostupné lokality všemi druhy dopravy.
  • Zdraví a pracovní podmínky – v našich areálech najdete oddychové zóny i venkovní fitness centra pro zaměstnance.
  • Voda – omezujeme spotřebu pitné vody a zároveň nakládáme s dešťovou vodou tak, aby většina zůstala po vsaku na místě srážek.
  • Materiály – využíváme lokální zdroje a snažíme se maximálně využít recyklovatelné materiály.
  • Odpad – maximum odpadu ze staveb třídíme a recyklujeme přímo na místě, pokud to zákony umožňují.
  • Znečištění – trasujeme a minimalizujeme zplodiny ze stavebních strojů již při stavbě.
  • Využití půdy – zaměřujeme se na využití brownfieldů všude tam, kde je to možné.

Jaké nové haly a v jakých průmyslových zónách nyní společnost Panattoni postavila, staví a chystá se stavět?
V posledních týdnech jsme předali klientům čtyři budovy. Dvě výrobní budovy v západních Čechách pro výrobce komponent pro energetiku a výrobce manipulační techniky a dvě logistické budovy v plzeňském a brněnském regionu pro pro e-commerce a automotive.

Cítíte v souvislosti s dopady pandemie, že se nové projekty – nové průmyslové zóny a haly v nich pozastavují?
Nemožnost cestování měla zásadní dopad na finalizaci dohod týkajících se nových projektů. Proto nyní máme ve výstavbě jen dvě lokality – střední Čechy a jižní Moravu. Poptávka se nyní probouzí a doufáme ve stejné oživení jako po minulé krizi v roce 2010.