Sympozium Mosty 2020. Ministr Havlíček slíbil dvojnásobek na opravy mostů, oceněná díla už slouží spolehlivě řidičům

publikováno:
autor:
Karel Havlíček na sympoziu Mosty 2020 Karel Havlíček na sympoziu Mosty 2020

Jubilejní 25. ročník SYMPOZIA MOSTY 2020 přinesl desítky odborných přednášek z tuzemska i zahraničí, návštěvu vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka i příslib, že se mosty stanou jednou ze stěžejních oblastí, na kterou se resort zaměří. „Do oprav dáváme šest miliard ročně, ale je to málo,“ uvedl na tiskové konferenci sympozia K. Havlíček a slíbil, že vláda prostředky zdvojnásobí a zřídí expertní pozici na ministerstvu, která bude mít veškerou agendu kolem údržby a oprav mostů na starosti.

Tradiční akce, na kterou se sjíždí stovky mostařů z celé republiky, proběhla 24. a 25. září v Brně pod taktovkou společnosti SEKURKON, nejstarší vzdělávací společnosti v České republice. Dohromady se sešlo 66 odborných příspěvků, 25 vystavovatelských firem a 17 hlavních partnerů včetně generálního partnera SMP CZ, bez nichž by se každoroční setkání jen stěží uskutečnilo.

Jeden z největších stavebních kongresů v Česku nabídl průřez silničním a železničním mostním stavitelstvím včetně stavu norem, legislativy a v neposlední řadě i novinky z oblastí vědy a výzkumu, kterým sympozium věnovalo samostatnou sekci.

Více informací včetně seznamu přednášek naleznete na stránkách sympozia: www.sympozium-mosty.cz; podrobné informace o dalších připravovaných akcích pak na stránkách společnosti SEKURKON: www.sekurkon.cz.


ČESTNÁ UZNÁNÍ SYMPOZIA MOSTY 2020

  • Ing. Ilja Hustý
  • doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
  • Ing. Vladimír Veselý

MOSTNÍ DÍLA 2018
(oceněné dílo musí být minimálně rok úspěšně v provozu)

Cyklistická stezka a chodník Hradiště –  průmyslová zóna a centrum města Písek; objekt č. 2 – Lávka pro cyklisty a pěší II.

  • Investor: Město Písek
  • Projekt: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Vladimír Janata, CSc.
  • Realizace: Metrostav a. s.

Železniční mosty přes ulici Mikulášská v Plzni

  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Projekt: SUDOP PRAHA a. s.
  • Realizace: Metrostav a. s.