Výkon laserového stroje již nestačí? Máme pro vás řešení!

publikováno:
autor:

Představte si, že máte řezací laser na kovy, ale potřebujete začít řezat i tlustší kovy. Na nový stroj nemáte dostatek financí, nové zakázky se hrnou, tak co s tím? Potřebné informace najdete v tomto článku.

Technologie vláknového laseru, určená pro dělení kovových plechů a desek, prošla v posledních letech bouřlivým rozvojem. Navyšování výkonu a věčný boj o co nejvyšší rychlost při zachování vysoké kvality zpracování, které tato technologie nabízí, vytvořilo tlak na cenu samotných laserových zdrojů. Jejich varianty s nižším výkonem se tak dostaly na cenovou hladinu, která je dostupná i menším firmám. Malé zámečnictví se dvěma zaměstnanci, které disponuje touto pokročilou technologií, dnes již není žádnou výjimkou.

V současnosti se však mnoho z nich dostává do situace, kdy stroj pořízený za přijatelnou cenu před mnoha lety přestává stačit potřebám rozvíjející se firmy a trhu. Na zařízení zpravidla navíc ještě není doplacen úvěr, stále sice dobře pracuje, ale firma není schopna uspokojovat zakázky na silnější materiály. Rychlost řezu je navíc vzhledem k objemu zakázek příliš nízká.

ŘEŠENÍ? UPGRADE

Mnoho dodavatelů obráběcích strojů nabízí relativně snadné řešení… „Pořiďte si druhý stroj s vyšším výkonem!“. Jedná se však často o investici, která není ve finančních možnostech firmy, protože se pohybuje v řádech milionů korun. Stávající stroj je sice možné prodat, ale pouze za zlomek původní ceny.

Firma 4ISP s. r. o., která provozuje největší předváděcí centrum asijských technologií v Evropě pod názvem Eurazio Center, nabízí zákazníkům zajímavou alternativu. Jde o upgrade laserového zdroje. Ve většině případů je totiž „šasi“ dostačující pro provoz vyšší varianty. V tomto případě stojí uvedená varianta jistě za zvážení. Firma 4ISP s. r. o. je schopná zastřešit celou akci včetně instalace zdroje a případných dalších komponent nutných pro jeho provoz a následného servisu. Zákazník tímto způsobem získá nový stroj se zárukou, odbornou instalací. Firma 4ISP navíc vyřeší i odkup původních komponent protihodnotou, která bude od ceny instalace odečtena.

JAK UPGRADE PROBÍHÁ A CO JE POTŘEBA MĚNIT?

V případě, že zájemce kontaktuje společnost 4ISP s. r. o. s požadavkem na upgrade zdroje vláknového laseru, je vždy potřeba nejprve prověření stroje proškoleným technikem společnosti. Ten, s ohledem na požadovaný výkon, zjistí, co vše (kromě laserového zdroje jako takového) bude třeba měnit. Téměř vždy je totiž potřeba se zdrojem vyměnit i chladicí systém, protože původní nebude pro výkonnější zdroj poskytovat dostatek výkonu. Při velkém výkonnostním rozdílu mezi původním a novým zdrojem je často třeba měnit i řeznou hlavu, neboť pro slabší zdroje se používají čočky s menším průměrem a jinou variantou povlakování.

V posledních letech jsou již konektory, zajišťující spojení mezi řeznou hlavou a samotným zdrojem, standardizovány. U starších strojů se však stále ještě mohou objevovat nestandardní řešení. Výměna upínacího mechanizmu konektoru je teoreticky možná, ale v praxi tak nákladná, že se velmi blíží ceně nové hlavy. Je tedy vhodnějším řešením původní hlavu odprodat společně se zdrojem, čímž se vytvoří funkční celek.

Při úvodní kontrole dále technik zjišťuje, zda konstrukce stroje odpovídá nově požadovanému výkonu. Výkonové skoky mají své limity především v případě, kdy byl původní výkon velmi nízký (300 – 500 W). Konstrukce chassis stroje může být při velkém navýšení výkonu snadno poškozena zbytkovým výkonem. Stroj by mohl vlastně „rozřezat sám sebe“. I takové případy je možné řešit například dodatečným obložením dopadových ploch pro paprsek. Je však třeba poznamenat, že takové řešení je technicky náročné a jeho provedení se může dostat do ekonomicky nevhodných úrovní.

Poslední částí, kterou při úvodní kontrole technik řeší, je otázka napojení nového zdroje na řídicí systém. U strojů dodávaných společnosti 4ISP s. r. o. je kompatibilita zajištěna, a to i u strojů dodaných před delší dobou. V případě ostatních výrobců je třeba zapojení a komunikaci v rámci zařízení analyzovat velmi pečlivě.

Po kontrole technikem a na základě zjištěných údajů je zákazníkovi předložena cenová nabídka na komplexní upgrade. Ta zahrnuje ceny jednotlivých komponent, celkovou cenu práce, a nabídku na odkup původního vybavení, které bude měněno. Je‑li zákazníkem nabídka akceptována, je vystavena zálohová faktura, pokrývající cenu komponent. Po její úhradě může započít samotná instalace. Ta probíhá ve výrobních prostorách zákazníka, čili stroj není třeba nikam přepravovat. U jednodušších výměn zdroje je možné celou akci provézt v rámci jednoho pracovního dne. Pokud dochází zároveň i k přeinstalování hlavy a chladícího okruhu, může se instalace protáhnout i na 3 až 4 dny. Po dokončení výměny je sepsán předávací protokol, obsluha stroje je seznámena se změnami v nastavení a společně jsou provedeny testovací řezy. Konečná faktura, zahrnující i služby spojené s instalací je doručena ihned po instalaci se splatností 14 dní.

JE PROBLÉM, KDYŽ JE STROJ FINANCOVÁN LEASINGEM?

S nesplaceným leasingem na původní stroj zpravidla žádný problém nevzniká. Osazení výkonnějším zdrojem je z účetního hlediska bráno jako technické zhodnocení stroje a v případě pravidelných splátek nejsou ze strany poskytovatele leasingu zpravidla kladena žádná omezení. Platbu za provedení upgrade je dokonce většinou možné rozdělit do zbývajících splátek a není třeba ji hradit z provozních prostředků.

CO DĚLÁ 4ISP S PŮVODNÍMI ZDROJI?

Původní zdroje, vykoupené od zákazníků, jsou ve spolupráci s výrobcem repasovány. Společnost 4ISP připravuje uvedení jednoduchého řezacího laseru, který se bude osazovat právě repasovanými zdroji, o čemž budou potencionální zákazníci samozřejmě plně informováni. Cílem je nabídnout tuto technologii za cenu opět o krůček bližší i živnostníkům, začínajícím firmám či středním a vysokým školám.

A KOLIK TO CELÉ STOJÍ?

Dále v článku uvádíme ukázkové nacenění běžně prováděného upgrade zdroje na stroji HS‑F2513C, původně osazeném zdrojem Raycus o výkonu 300 W. Na daných strojích není vhodné posilovat výkon na vyšší hodnotu, než 1 KW, a to vzhledem k jednoduché konstrukci s pohonem pomocí ozubených řemenů. V tomto konkrétním případě se zákazník rozhodl pro zdroj Raycus 750 W. Bylo třeba měnit zdroj, jeho chlazení i řeznou hlavu, neboť původní byla osazena nestandardním konektorem.

Vzorová kalkulace (doba instalace – 3 dny):

  • Zdroj Raycus 750 W 422 240 Kč
  • Hlava WSX MN15 76 800 Kč
  • Chladič CWFL‑1000 45 535 Kč
  • Práce 109 800 Kč
  • Odkup původního zdroje – hlavy a chladiče – 62 600 Kč
  • Celkem 591 775 Kč

Pokud si nejprve chcete ověřit, zda je pro Vás výhodnější nový stroj, než upgrade toho stávajícího kontaktujte sales@eurazio.eu nebo servis@eurazio.eu.

Z podkladů 4ISP s. r. o.