Pár postřehů stavebního dozora

Jedním z těch, kteří se z pohledu investora nejvíce podíleli na hladkém průběhu výstavby a uvedení technologií do procesu, byl Ing. Miroslav Havel – stavební dozor za Budějovický Budvar. A zde přinášíme jeho krátké postřehy…

„Samotného mě zajímalo, jak bude technologický most fungovat. V určitém místě se totiž láme a zajímalo mě, jak bude technologie distribuce vlastně v praxi fungovat. Transportní – pivní most nakonec ideálně zapadl do areálu pivovaru jak technologicky a logisticky, tak i vizuálně. Nenarušuje celkový pohled, nemusíme se za něj vůbec stydět, naopak. Je to nový prvek a dominanta pivovaru a myslím i této části města.“

„Ocelová konstrukce byla pro tento typ stavby a na tomto místě jasnou volbou. Ekonomika, montáž, požadavky technologie… To vše hrálo pro ocel.“

„Nejkomplikovanější na celém průběhu stavby skladu byla její výška. Montáž obvodového pláště logistického centra probíhala ze zavěšených plošin a manipulace s plechy musela probíhat s maximálním důrazem na bezpečnost práce ve výškách.“

„Regálový systém ve skladu je unikátní v mnoha směrech. Náročné byly požadavky na založení stavby, odolnost proti působení větru. Regály, mezi nimiž se palety pohybují rychlostí i 90 km v hodině, se nesmí vychýlit ani o „milimetr“. Konstrukce je vlastně kompaktním blokem z tenkostěnných profilů s extrémními požadavky na minimální výkyv. Prováděcí firma to řešila mnohými konstrukčními opatřeními, speciálními výztuhami, kotevními prvky a podobně.“

„Technologie manipulace s pivem je téměř nehlučná. Malý problém s hlukem vyvstal (i když se pivovar nachází v místě, které je vedeno jako průmyslová lokalita) s nárůstem dopravy u nedalekého obytného objektu, který zde byl postaven jako součást sousedního areálu a byl bohužel zvýšenou dopravou dotčen. Když jsme si spočítali všechny pro a proti a náklady spojené s řešením, tak bylo rozhodnuto o odkoupení objektu. Je naší snahou tento prostor smysluplně využít.“

Související články

Aktuálně

Rekonstrukce obchodního domu Máj v Praze bude hotová v první polovině příštího roku a vyjde na čtyři miliardy korun.


Evropský parlament minulý týden schválil revizi směrnice o energetické náročnosti budov. Nejpozději do roku 2033 budou muset všechny rezidenční budovy v Evropě dosáhnout alespoň třídy D a do roku 2030 alespoň třídy F. Budovy vlastněné a pronajímané veřejnými orgány by to měly zvládnou ještě o tři roky dříve.


Stavba Včelín Galerie Golf Hostivař architektonické kanceláře Martin Rajniše vyhrála mezinárodní ocenění BIG SEE Wood Design Award 2022.

Kalendář akcí