Důležité je nezůstat stát na místě, investovat a nebát se nových věcí

RODINNÝ PODNIK KOVOSMETANA: Zleva: Jaroslav Smetana, Jakub Smetana, Tomáš Smetana a Jaroslav Smetana st. RODINNÝ PODNIK KOVOSMETANA: Zleva: Jaroslav Smetana, Jakub Smetana, Tomáš Smetana a Jaroslav Smetana st.

Společnost KOVOSMETANA byla založena v 90. letech Jaroslavem Smetanou a jeho otcem. Zpočátku se orientovali na zámečnictví a kovovýrobu menších výrobků. Myšlenka výroby a montáže ocelových hal se zrodila až později okolo roku 2000. Tehdy Jaroslav Smetana toužil realizovat větší projekty a proniknout do stavařiny. Nevzdal to, a pro svůj cíl dokonce nadchl i své dva syny. Společně vedou firmu a staví haly o velikosti 3 500 m2, ale i větší. Co je pro ně v businessu důležité a na jakých hodnotách generačně staví? Nejen o tom je rozhovor se zakladatelem Jaroslavem Smetanou a jeho syny Jakubem a Tomášem.

Co důležitého v rámci podnikání ve stavebnictví říkal váš dědeček a řídíte se tím?
Co jste předal vy svým synům?

Jaroslav Smetana: Můj otec mě naučil vážit si dobře odvedené práce. Poctivost a kvalita pro mě vždy byly stěžejním bodem podnikání. Proto práci vykonávám tak, abych se za ni nemusel stydět. Vím, že zákazník to ocení.

Tomáš Smetana: To je pravda. Když jsme se s bratrem zaučovali, kladl nám táta vždy na srdce: „Dělat už umíš, teď to ještě začni dělat pořádně.“ Vždy nám zdůrazňoval, že veškerá práce pro jakéhokoli zákazníka musí být provedena tak, jako bychom ji dělali pro sebe.

Jakub Smetana: Také nám otec předal důležitou zásadu – nezůstat stát na místě, neustále investovat do rozvoje podnikání, nebát se nových věcí a předvídat více kroků dopředu do budoucnosti.

KOVOSMETANA

Společnost specializující se na výstavbu montovaných ocelových hal a výrobu ocelových konstrukcí. Jejich portfolio zahrnuje rozmanité projekty od menších průmyslových staveb až po rozsáhlé komerční komplexy. V současné době se připravují na rozšíření výrobních prostorů a navýšení výrobních kapacit na 400 až 500 tun měsíčně.

Jakými milníky procházelo vaše podnikání?

Jaroslav Smetana: Důležitým milníkem bylo v roce 2010 rozšíření výrobních prostor z malé dílny do mnohem prostornější haly. Po několika letech následovala expanze a přidali jsme druhou a třetí halu. Navýšení prostorových kapacit zásadně ovlivnilo naše možnosti, a to jak do množství, tak rozsahu zakázek. Dalším důležitým milníkem bylo zapojení obou synů do podnikání.

Skladová hala společnosti Packung v Horních Věstonicích.Věděli jste od mala, že se do firmy zapojíte, nebo jste do tohoto přesvědčení dorostli?

Tomáš Smetana: Od útlého věku jsem do firmy chodil pomáhat. Přiznejme si, že zpočátku spíše z povinnosti a proto, že jsem potřeboval peníze na zábavu jako každý mladý kluk. Pak se to najednou zlomilo a povinnost vystřídalo nadšení rozvíjet rodinný podnik.

Jakub Smetana: Samozřejmě jsem cítil určitý závazek nastoupit do firmy budované otcem a jako starší syn zajistit její pokračování. Postupem nabývání zkušeností jsem ale měl touhu realizovat stále větší projekty a tato ambice mi zůstala dodnes.

Jaká je filozofie vaší firmy a na jakých hodnotách si zakládáte?

Jaroslav Smetana: Zakládáme si na kvalitě odvedené práce. Také na osobním jednání a přístupu k zákazníkům. V neposlední řadě klademe důraz na udržení kontaktu s výrobním procesem jako takovým. Nemáme problém si obléknout montérky a zapojit se přímo ve výrobě nebo na stavbě.

TOMÁŠ SMETANA

Vystudoval obor regionální rozvoj na Mendelově univerzitě v Brně a dále ekonomii a management na Vysoké škole Sting. V průběhu studia se začleňoval do činnosti společnosti KOVOSMETANA, kde si prošel skoro všechny profese od přípravy materiálu, jako je řezání, vrtání, svařování, přes lakovnu až po samotnou montáž konstrukcí. V současnosti se podílí na řízení společnosti.

Na co všechno se v současnosti specializujete?

Jakub Smetana: Naší hlavní specializací stále zůstává výroba a montáž všech typů průmyslových ocelových i betonových hal a ocelových konstrukcí. I v rámci větších projektů jsme schopni zajistit kompletní realizaci, počínaje zemními a výkopovými pracemi až po výstavbu samotné haly a úpravu okolních ploch.

Jak velké haly průměrně stavíte?

Jaroslav Smetana: Standardně stavíme haly od velikosti 150–200 m2 po 3 000–3 500 m2, nicméně klidně i větší, záleží na individuálních potřebách zákazníků.

Kdo je pak váš typický zákazník?

Tomáš Smetana: Naším typickým zákazníkem jsou jednotlivci nebo firmy, kteří potřebují postavit nové prostory pro podnikání či rozšířit ty stávající. Často jsou to také velké stavební firmy, s nimiž spolupracujeme na rozsáhlých projektech v rámci subdodávek.

Jakým způsobem spolupracujete s klienty při navrhování a realizaci jejich projektů, včetně individuálních požadavků a atypických konstrukcí?

Jakub Smetana: Projekt prochází různými etapami – od prvotní schůzky přes návrh 3D modelu, vizualizaci, projekci stavby až po fázi projekční a samotnou realizaci. Vždy se snažíme s klientem o maximální míru osobní komunikace a ke každé realizaci přistupujeme individuálně.

Ocelová konstrukce podle vzoru bombardéru B2.Můžete nám popsat nějaký projekt, ve kterém jste museli navrhnout a vyrobit ocelové konstrukce na míru specifickým požadavkům klienta?

Jakub Smetana: Za zmínku stojí projekt, který jsme si pracovně nazvali Letadlo. Jednalo se o nadstavbu patra rodinného domu, která byla koncipována podle vzoru bombardéru B2. Tedy mnohoúhelníkového tvaru s prosklenými zrcadlovými výplněmi. Tato realizace pro nás byla výzvou a zároveň skvělou zkušeností s velmi atypickým tvarem konstrukce.

Jaké jsou klíčové výhody ocelových hal na klíč, které nabízíte?

Tomáš Smetana: Hlavní výhodou je zastřešení celého projektu jedním dodavatelem, tedy námi. Klient pak má minimální starosti s jednotlivými dodávkami, které v případě haly na klíč zajistíme my, ať už osobně, nebo prostřednictvím námi ověřených subdodavatelů. V maximální možné míře je tak zajištěna návaznost termínů dokončování jednotlivých fází a nedochází k prostojům. Vše je v naší režii a primárním cílem je právě spokojenost zákazníka a poctivě odvedená práce.

Jak zajišťujete dlouhou životnost svých produktů?

Tomáš Smetana: Stěžejní je správně zvolený postup povrchové úpravy materiálu a rovněž volba materiálu v závislosti na provozu, který v hale bude probíhat. Ty odebíráme pouze od dodavatelů, jež máme léta prověřeny.

JAKUB SMETANA

Vystudoval obor automobilní průmysl na ISŠ automobilní Brno. Oboru se ale profesně nevěnoval a po ukončení studií nastoupil do rodinné firmy KOVOSMETANA, kde se věnoval rozvoji podnikání a profilování na trhu se specializací na výrobu a montáž všech typů průmyslových ocelových i betonových hal a ocelových konstrukcí. První průmyslová hala realizovaná společností KOVOSMETANA vznikla pod jeho vedením.

Jaké technologické inovace a trendy se dotýkají oboru ocelových hal a konstrukcí?

Jakub Smetana: Současné trendy lze spatřit například v barevných kombinacích a vizuální podobě staveb. Jde o bondové nebo prosklené fasády, zelené fasády či střechy, cortenové prvky.

Technologickou inovací jsou stále lepší izolační materiály, které umožňují energetickou úsporu a nenáročnost budovy. Technologické novinky rovněž přicházejí v souvislosti s navrhováním a projekcí staveb a budoucnost vidíme i v digitalizaci výroby.

Jaký je váš přístup k udržitelnosti a ochraně životního prostředí při výrobě ocelových konstrukcí a stavebních projektů?

Jaroslav Smetana: V našich výrobních prostorách využíváme fotovoltaickou elektrárnu na výrobu energie a svým klientům také nabízíme haly s připraveností na vlastní fotovoltaickou elektrárnu.

Stavby vždy dimenzujeme tak, aby byly maximálně tepelně izolované a docházelo k co nejmenším tepelným ztrátám.

Skladová a výrobní hala Vinařství u Kapličky v Zaječí.

Jakým způsobem spolupracujete s architekty a projektanty při navrhování ocelových konstrukcí, abyste zajistili jejich optimální funkčnost a estetiku?

Jakub Smetana: Stěžejní je už od samotného počátku komunikace s investorem, projektantem a architektem. Velcí pomocníci jsou i moderní softwary. Třeba Tecla Structures umožňuje investorovi realistický pohled na finální podobu objektu už od začátku plánování.

Jaké zajímavé projekty jste realizovali a co u nich bylo největší výzvou?

Tomáš Smetana: Určitě bych zmínil realizaci výrobní a skladovací haly ve Vinařství U Kapličky v Zaječí. Výzvou bylo zasadit moderní výrobní a skladovací halu při zachování architektonického rázu celého areálu tak, aby nedošlo k narušení estetické stránky resortu uprostřed typických moravských vinic a sklípků.

Jak se mění trh a jak očekáváte, že se bude vyvíjet v příštím roce?

Jaroslav Smetana: Ve stavebnictví je v současnosti znatelné ochlazení trhu s ohledem na aktuální ekonomickou krizi. V příštím roce očekáváme mírný pokles nebo stagnaci trhu.

JAROSLAV SMETANA

Před revolucí pracoval jako servisní technik zemědělských strojů. Na počátku 90. let začal se svým otcem podnikat v kovovýrobě a založil společnost KOVOSMETANA. Činnost společnosti transformoval v roce 2000, kdy se začal orientovat na výrobu a montáž hal, zejména s ocelovými konstrukcemi.

Jak na to hodláte ve firmě reagovat?

Tomáš Smetana: Budeme se snažit projekty optimalizovat tak, aby byly pro investory cenově zajímavé a splňovaly maximální požadavky na energetickou nenáročnost staveb a následný úsporný provoz, což je aktuálně trend číslo jedna.

Jaké plány máte se společností do roku 2024?

Jakub Smetana: Plánujeme výstavbu nových výrobních prostor naší společnosti, a abychom radikálně navýšili výrobní kapacity, máme v plánu zavést digitalizaci výroby. S tím se pojí pořízení nových výrobních technologií jak do samotné výroby, tak pro sektor povrchových úprav materiálů, které nám zajistí opět o něco vyšší míru samostatnosti při jeho přípravě. Samotnou budovu bychom chtěli pojmout jako ukázku nově využívaných technologií, aby sloužila pro potenciální zákazníky jako inspirace, a především zde mohli vidět využití co nejvíce prvků a inovací v reálu.