Dřevo může být cestou ke snížení uhlíkové stopy ve stavebnictví

Cílem tohoto článku je ukázat celý proces využívání dřeva a jeho specifika na jednom místě. Je to poprvé jak pro KONSTRUKCE, tak pro Nadaci dřevo pro život, s jejíž laskavou spoluprací tento materiál vznikl, kdy se podařilo vytvořit komplexní prezentaci cesty dřeva ke spotřebiteli. Právě dřevo může být také cestou ke snížení uhlíkové stopy ve stavebnictví.

Naším záměrem je ukázat celý cyklus dřeva od semínka po produkt, se všemi jeho specifiky: ekologickými, sezonními i ekonomickými. Málokdo si uvědomuje, jak zajímavý, ale i složitý je tento proces. Úzce se tu propojují přírodní zákony s podnikatelským prostředím. Věříme, že se znalostí této cesty se objeví i větší ochota pro spolupráci vlastníků lesa se zpracovateli dřeva. A to je jen začátek. Obrovský potenciál dřeva se projevuje také ve stavebnictví, zejména v kombinaci s ostatními materiály, jako jsou beton či ocel.

DŘEVĚNÝ DŮM SNIŽUJE UHLÍKOVOU STOPU

Dřevo může být cestou ke snížení uhlíkové stopy ve stavebnictvíDřevo je specifická a zcela výjimečná surovina. Je obnovitelné, čímž zabraňuje nevratnému vyčerpání zásob nerostných surovin, a ukládá v sobě uhlík v procesu zvaném fotosyntéza. Když využijete dřevo jako materiál, prodloužíte tím uložení uhlíku třeba na stovky let. Nedostane se tím do ovzduší, nebude přispívat ke globálnímu oteplování. Postavíte-li dům či jinou stavbu ze dřeva, pomáháte tak snižovat uhlíkovou stopu a stáváte se aktivními ochránci životního prostředí.

V posledních letech prožíváme velmi turbulentní období, které zasahuje všechny oblasti napříč ekonomikou, lesnicko-dřevařský sektor nevyjímaje. Prvním faktorem je změna přírodních podmínek, druhým nestabilní ekonomický systém světa. Současná situace dokazuje, jak je vše propojené, jak vše souvisí se vším.

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT – STMELUJÍCÍ ELEMENT

Nadace dřevo pro život má hned několik rolí. Kromě té vzdělávací, naučné a osvětové také propojuje jednotlivé sektory, které mají se dřevem přímou souvislost. Od semenářů přes školkaře, lesníky, pily, výrobce produktů ze dřeva až po jeho recyklaci. „Vzděláváme veřejnost o významu dřeva jako naší nejcennější obnovitelné suroviny. Skrze naše projekty se snažíme ukazovat, jak každý z nás využíváním dřeva i v běžném každodenním životě může přispívat k ochraně životního prostředí a přispět k trvale udržitelnému rozvoji života na Zemi,“ říká ředitel Nadace Ing. Stanislav Polák. Nadační myšlenka a motto zní: Dřevo je cesta k trvalé udržitelnosti naší planety. Mezi hlavní projekty Nadace patří: Do lesa s lesníkem, Ukážeme vám les, jak ho neznáte, Dřevěná stavba roku a Stavby s vůní dřeva.

www.drevoprozivot.cz

Názorným příkladem těchto souvislostí je nedávný cenový skok dřeva, zejména smrkového. Tento stav byl způsoben výrazně zvýšenou poptávkou z Číny a z USA. Současně s tím se vlivem protiepidemických opatření prakticky zastavil systém celosvětové přepravy zboží. To způsobilo, že výroba po celém světě dramaticky přibrzdila. Tato nešťastná kombinace negativně ovlivnila dlouhodobé obchodní vztahy a nastalá situace zasáhla také celý dřevařský sektor. 

Dřevo je krásný, zdravý materiál nekonečných možností, jenž vyrábí sama příroda. Budeme-li respektovat jednoduchá pravidla našeho bytí v souladu s přírodou, bude jeho zdroj nekonečný. Osobně vnímám dřevo jako vzácnou čistou energii, kterou za nás vyrábí slunce, půda a voda. Naší povinností je tuto přírodní energii využívat v co největší míře a pečovat o to, aby půda i voda byly vždy k dispozici pro naše lesy. 

Dřevo je surovinou současnosti, ale i budoucnosti. Surovinou, kterou potřebují stavitelé, chemici i energetici. Je využíváno už i v kosmu a přitom je i všudypřítomné v každodenním životě. Mnohdy ani netušíme, kde všude.

Text: Stanislav Polák
Nadace dřevo pro život

Přečtěte si názory 10 odborníků, šéfů společností, pro které je dřevo nepostradatelnou surovinou.

Související články