Ve druhém kvartále 2020 bude končit po třech letech osvědčení několika tisícům svářečů v Česku

Drahomír Schwarz diskutuje s účastníky konference Sepetná 2019 Drahomír Schwarz diskutuje s účastníky konference Sepetná 2019

Pokud nedojde k periodickým zkouškám svářečům a obnově certifikátů, může to (již po částečném návratu k normálu) způsobit v podnicích nemalé problémy ve výrobě mnoha firem. I o tom jsme se v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE bavili s doc. Ing. Drahomírem Schwarzem, CSc., jednatelem společnosti Český svářečský ústav, s. r. o. (ČSÚ).

Prosím o zhodnocení tradiční svářečské konference v Sepetné 2019… Jakou přednášku a proč byste vyzdvihl?
Na konferenci, která se konala v září 2019 v horském hotelu Sepetná v Beskydech, byla celá řada zajímavých přednášek a je proto velmi obtížné vyzvednout ty nejzajímavější. Důvodem je i skutečnost, že účastnící konference, kterých se sešlo kolem 200, mají různorodá zaměření z pohledu svařování, resp. působí v celé řadě průmyslových odvětví. Za sebe mohu říci, že mě velmi zaujala přednáška zástupce firmy Fronius o tandemovém svařování, ze které vyplynulo, že lze zvýšit výrazným způsobem produktivitu práce při minimalizování vlivu procesu svařování na výsledné vlastnosti svarového spoje.

Rovněž přednáška Almedina Delibašiče ze společnosti PSP Přerov byla velmi zajímavá jak z pohledu využití procesu PMC MIX při svařování obtížně svařitelných statorových plechů, tak i pohledu velikosti finálního výrobku tj. velkorozměrových mlýnů.

Jak to vypadá s letošním ročníkem konference? Jaký je Váš názor na realizaci konferencí či seminářů on-line, čili vzdáleně přes sítě?
Konání letošní konference může být ovlivněno současnou situaci, nicméně my ji připravujeme stejně jako v minulých létech a v současné době máme přednášky s přednášejícími domluvené ze 75 %, a to včetně partnerů. Ke druhé části otázky… Konání konferencí on‑line nepovažuji za příliš šťastné řešení, protože se domnívám, že bude chybět bezprostřední osobní kontakt přednášejícího s účastníky a vzájemná bezprostřední diskuze nad danou problematikou.

Jak v době probíhající pandemie probíhá vaše činnost? Bylo možné některé vaše služby či činnosti realizovat na dálku? Umožňuje to vůbec zákon či legislativa?
Samozřejmě, že ovlivnil. Museli jsme celou řadu připravených školení v daných termínech zrušit a až to situace umožní, budeme hledat co nejbližší možné termíny. Služby a činnosti, u kterých je nutná účast našich inspektorů probíhají v omezené míře. Je to dáno i tím, jak v současné době fungují podniky.

Zvažujete, že byste například školení a další vaše služby (rekvalifikace) realizovali (i po odeznění karantény) on-line?
Ne, o této formě jsme dosud neuvažovali. Pokud by k tomu mělo dojít, vyžadovalo by to určitý čas na přípravu takové formy školení. V případě např. zkoušek svářečů to ale vůbec nepřichází v úvahu. 

Vraťme se ke konferenci. Cítíte nějaké trendy v oboru svařování, co to přinese oboru a jak na to bude reagovat firma vašeho typu?
Tyto trendy se samozřejmě nemohly vyhnout ani oblasti svařování. Výsledkem podle mého názoru bude sofistikovanější používání základních technologických parametrů při svařování u metod, kterých se to doposud tak masívně nedotýkalo. Rovněž to umožní predikovat možné příčiny vad ve svarových spojích v závislosti na použitých parametrech svařování.

Podle mnohých nastupuje virtuální realita, kdy lze modelovat proces svařování, svařovací zdroje lze nastavit přes mobil – vzdáleně … Co si o těchto trendech myslíte? Budou svářeči přístupní tomu, že je bude někdo takto na dálku „úkolovat“ a normovat?
To je velmi těžká otázka. U některých metod svařování a při opakovatelné výrobě to bude určitě možné. Každá nová věc sebou vždy přinášela a nadále bude přinášet u toho, koho se to týkalo, určitou skepsi, nechci říci přímo odpor. I přesto se domnívám, že v celé řadě případu, ať už z pohledu materiálů, přístupů k místu svařování, složitosti svaru a podobně, bude úloha svářeče ještě dlouho nezastupitelná.

Chystáte třeba nějaké nové kurzy, které dříve nebyly? Resp. chystáte rozšíření služeb i na nějaké nové materiály?
Koncem roku 2019 získal ČSÚ po auditu u CWS ANB oprávnění pořádat kurzy pro mezinárodní svářečské inspektory. Tyto kurzy pořádáme v spolupráci s firmou PTS Solnář a první frekventanti tento kurz absolvovali konce minulého roku. Máme k vydání připravený nový studijní materiál (skripta) pro svařovací specialisty z oblasti materiálů a jejich svařitelnosti. Autorem je profesor Jaroslav Koukal.

Na trhu byl již před pandemii znát nedostatek svářečů, mnozí z nich byli cizinci, jejichž návrat je aktuálně několik měsíců asi nejistý... Jaký to může mít dopad do oboru? Může to dále přispět k rychlejšímu rozvoji robotizace a automatizace ve svařování?
Podle mého názoru tento problém, pokud se obnoví výroba ve strojírenských podnicích a vlastně ve firmách obecně v plném rozsahu, bude velmi velký. Je třeba si ještě uvědomit, že ve druhém kvartále 2020 bude končit po třech letech osvědčení několika tisícům svářečů v ČR, což může, pokud nedojde k periodickým zkouškám a obnově certifikátů, způsobit v podnicích nemalé problémy ve výrobě.

Aktuálně

Největší česká architektonická soutěž o nejlepší realizaci Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu startuje.

V porotě zasedá Petr Štefek (Česko), Irakli Eristavi (Slovensko), Thorbjörn Andersson (Švédsko), Balázs Bognár (Japonsko) a Amanda J. Levete (Velká Británie). Termín registrace projektů je do půlnoci 30. června 2023 a účast je zdarma. Registrace zde.