„Dům je tak dobrý, jako jeho investor,“

Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof

uvedli v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof z brněnského studia CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS.

Váš atelier je na první pohled specifický. Nestává se často, aby jedno studio sdružovalo na padesát architektů z různých koutů světa…Jak jste vůbec k takovéto formě dospěli a jaká specifika to přináší?
Ondřej Chybík (OCH): Asi se to hodně potkává s typem projektů, kterým se věnujeme. Jedná se především o větší stavby, které vyžadují větší tým. A když Vám takových projektů leží v jeden okamžik na stole víc, potřebujete větší kancelář a více architektů.
Michal Krištof (MK): Je to taky dáno tím, že jsme studovali a během školy pracovali v zahraničí. Tam jsou mezinárodní týmy zcela přirozené.

Navíc hledáte celkem dost dalších spolupracovníků pro Prahu, Brno a Slovensko. Znamená to, že hodláte ještě více růst? Jak vůbec vnímáte konkurenční prostředí?
OCH:
 Aktuálně je skvělá doba pro architekty. Investoři jsou při chuti a chtějí stavět, města už také pochopila, že je potřeba se rozvíjet a zároveň se starat o již existující. Architekt je dnes vnímán jako významná přidaná hodnota.
MK: Postavení naší profese ve společnosti se za posledních (pouze) pět let výrazně zlepšilo. Je více soutěží, osvícení starostové chápou důležitost pozice hlavního architekta města, soukromý sektor se na nás obrací s projekty, které jsou výzvou. Takže v tomto prostředí je rozšiřování ateliéru nasnadě.

Můžete definovat, čím je CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS specifický? Nebo nemáte rádi škatulky?
OCH:
 Nevím, jestli jsme něčím úplně specifičtí. Zároveň si myslím, že je pro nás hodně důležité objevování nových ces a zkoumání potenciálu místa versus zadání. Vždy se těšíme, že i z na první pohled banálního zadání vykřešeme něco, co nás samotné mile překvapí.
MK: Zní to jako náhoda nebo štěstí, ale pravda je taková, za každým projektem stojí několika členný tým architektů, kteří ve spolupráci s řadou profesí testují rozličné přístupy, které lokalitu i téma důkladně prověří. Na základě tohoto ověřování jsme schopni řešenému projektu porozumět do hloubky a potom navrhnout jasné a do jisté míry i překvapivé řešení.

Součástí názvu je „Urban Designers“. Jaký je váš pohled na současnou městskou architekturu v ČR. O Praze a Brně se hovoří neustále, ale co jiná města?
OCH:
 Růst a regenerace měst je vždy závislá na kvalitě politické reprezentace. A jak jsem říkal výše, pomalu se ze spolupráce s architektem stává pravidlo.
MK: Také z řad našich kolegů architektů se rekrutují lokální politici, kteří nemají primární ambici navrhovat, ale v rámci svého mandátu vytvářet prostředí pro vyhlašování architektonických soutěží a tím otevírat pro města zajímavá témata.

Jedním z posledních vašich počinů je projekt pro Vinařství Lahofer v Dobšicích. Za mne rozhodně krásná stavba, která si zcela určitě najde své fanoušky i mimo řady vinařských turistů. Jaká vůbec byla historie tohoto projektu?
OCH:
 S investorem jsme se seznámili netypicky, přes článek v novinách. Jeden z majitelů vinařství, Stanislav Lancouch v rozhovoru uvedl, že přemýšlí o novostavbě sídla jejich vinařství. No, a protože hlavní ateliér máme v Brně a postavit na Moravě vinařství pro nás byl už od školy sen, vzali jsme telefon a na drzouny panu Lancouchovi zavolali.

Měli jste od začátku jasno, jak bude stavba vypadat?
MK:
 Po první schůzce jsme začali pracovat na moři variant. Po měsíci práce jsme vinařům ukázali 15 různých konceptů domu s tím, že v každé pracovní variantě jsme schopni nalézt dílčí kvalitu nebo prvek, který bychom rádi aplikovali ve výsledném návrhu.
OCH: No a po dalších dvou měsících práce jsme se dobrali k výsledku, který dnes stavíme.

Můžete přiblížit konstrukční řešení a zdůvodnit výběr materiálů? V jakém stádiu se projekt nachází?
MK: 
Konstrukčně se jedná o kombinaci prefabrikované železobetonové konstrukce a monolitu. Prefa je logicky navržena ve výrobní hale, z monolitu jsou odlity klenby v prodejní a kancelářské části. Dům je stále v realizaci, betony máme hotové a chystáme se na interiér.
OCH: Spojením výroby a prodeje, resp. kanceláří vzniká do jisté míry očekávaný mix funkcí, jaký známe z ostatních vinařských novostaveb. My jsme mezi tyto dvě funkce vložili navíc venkovní rampu, po které se jednak dostanete na pobytovou střechu, ale také plní funkci amfiteátru. Vinařství se tak stává kulturním objektem uprostřed vinic, kde se bude během léta odehrávat řada kulturních akcí pro veřejnost.

Nechal vám investor volnou ruku?
OCH:
 Dům je tak dobrý, jako jeho investor. Během kreslení jsme si s vinaři vybudovali vzájemnou důvěru, což je nezbytné pro takto náročný tvůrčí proces. Jedině tak může vzniknout dialog, konstruktivní debata.
MK: Pro Lahofer aktuálně pracujeme na třech projektech a ani jeden není obyčejná krabice. Investor musí sebrat zdravou míru odvahy pustit se do komplikovanějších řešení. A tady tu odvahu jednoznačně cítíme a výsledek tomu snad bude odpovídat.

Na čem zajímavém ještě aktuálně pracujete?
MK: 
Máme na stolech více jak 30 projektů v různé fázi rozpracovanosti. A každý projekt je úplně jiný. V Praze pracujeme na projektech regenerace dvou brownfieldů, první je Nuselský pivovar a druhý Modřanský cukrovar, potom kreslíme sídlo ředitelství pro Lesy ČR, připravujeme rekonstrukci domu na Václavském náměstí, malé městečko u Černého moře v Gruzii, rekonstrukci Slezanky v Opavě, stavíme bytové domy v Olomouci a v neposlední řadě školní kampus v indické části Himalájí.

Související články