Krytá ledová plocha v Teplicích s napojením na nedalekou sportovní halou

publikováno:
autor:
Pohled na krytou halu Pohled na krytou halu

V lázeňském městě Teplice byl v 70. letech minulého století postaven reprezentativní zimní stadion s kapacitou 6 000 diváků. Dospělý hokej však nikdy nepřekročil úroveň třetí nejvyšší tuzemské soutěže, proto v Teplicích v roce 2007 skončil. Po dalších čtyřech letech z města odešla i mládež a sportovní stánek zchátral. Město Teplice o velký zimní stadion nikdy neprojevilo zájem a tehdejší majitel jej nechal zbourat. Vedení města avizovalo, že chce pro občany vybudovat krytou ledovou plochu a rozhodlo se záměr realizovat nedaleko fotbalového stadionu a to technologickým i faktickým napojením na sportovní halu.

Autorem návrhu objektu byl Petr Sedláček (MISE s.r.o.), projektantem SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Stavbu realizovala firma Syner s.r.o.

Koncentrace dvojice objektů rozdílného sezónního využívání je přínosná i pro lepší naplnění ubytovacích a gastronomických kapacit. Další nespornou výhodou jsou vybudovaná dopravní zařízení.

Stavební pozemek navazuje na západní straně na objekt sportovní haly, z východní strany je ohraničen tréninkovým fotbalovým hřištěm FK Teplice a z jižní a severní strany je lemován místními účelovými komunikacemi. Vzhledem k příbuznému charakteru staveb, tj. nově zbudovaného zimního stadionu a dříve dokončené sportovní haly, bylo v architektonickém řešení a výrazu zvoleno návazné řešení a vzájemný soulad.

Zimní stadion je založen na vrtaných hlubinných pilotách. Objekt je konstrukčně proveden jako železobetonový monolitický skelet se svislými železobetonovými stěnami a sloupy a železobetonovými stropními deskami doplněnými stropními trámy. Schodišťová ramena jsou železobetonová prefabrikovaná/monolitická. Tribuny pro diváky jsou taktéž prefabrikované železobetonové.

Nosná střešní konstrukce je tvořena příčnými dřevěnými obloukovými lepenými vazníky se ztužujícími prvky ve vodorovném i příčném směru. Materiálové a technické řešení konstrukcí odpovídá typu sportovního objektu a respektuje náročný vnitřní provoz z hlediska „užitného“ zatížení zároveň s důrazem na kvalitní prostředí sportovních aktivit. Zděné nenosné konstrukce jsou převážně z režného (neomítaného) zdiva Liapor v různých konstrukčních tloušťkách.

Půdorys 1. NP v PDF ZDE.
Půdorys 1. PP v PDF ZDE.
Pohledy v PDF ZDE.
Řezy v PDF ZDE.
Situace v PDF ZDE.