Montáž opláštění zakladačového skladu a „pivního“ mostu

Jednou z nejvýznamnějších referencí HAK PROFI s. r. o. z poslední doby je podíl na realizaci nových provozních objektů rozšiřujícího a modernizujícího se výrobce piva – Budějovický Budvar, n. p. V rámci rozvojových plánů této firmy byla společnost HAK PROFI s. r. o. vybrána jako dodavatel stěnového a střešního opláštění zakladačového skladu a mostu meziareálového dopravníku.

Dodávka a montáž halových objektů a administrativních budov s ocelovou nebo železobetonovou nosnou konstrukcí, stěnové a střešní opláštění včetně dodávky a montáže výplní otvorů… Tak to je hlavní činnost firmy, která působí na českém a slovenském trhu již od roku 1997. Nabyté zkušenosti byly plně využity a uplatněny v rámci této stavebně významné a realizačně složité zakázky v českobudějovickém pivovaru Budvar.

Svým rozsahem a obtížností bylo zvláště významné provedení stěnového a střešního pláště zakladačového skladu. Nosnou konstrukci tohoto objektu tvořila samonosná ocelová konstrukce regálového systému od firmy SSI Schäfer (dodavatele technologie skladování a distribuce piva), na který firma HAK PROFI s. r. o. prováděla montáž opláštění stěn ve skladbě: nosné plechové „C“ kazety s vloženou nehořlavou tepelnou izolací z kamenné vlny ROCKWOOL VENTI MAX. Na tuto byl pak namontován rošt z pozinkovaných profilů. Vrchní pohledovou vrstvu pak tvořil speciálně tvarovaný (za studena ohýbaný a svisle kladený) profil plechu. Jako pohledové a architektonické prvky byly osazeny profily – takzvané „žiletky“, které celkově dotvářejí vzhled objektu podle myšlenky architekta. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem, kotveným přímo ke konstrukci zakladačového systému. K němu je doplněna skladba minerální izolace zakončená PVC hydrofolií.

Veškerá montáž byla značně ztížena jednak výškou objektu (35,4 metru) a také nutností provádění montáže po etapách – vše v návaznosti na postupující etapy dokončovacích prací firmy SSI Schäfer na konstrukci zakladačů. Dalším ovlivňujícím faktorem bylo to, že nový objekt zakladačového skladu svými dvěma stranami bezprostředně navazoval na nižší objekty a výškově je převyšoval o 15 metrů, respektive o 27 metrů. Toto značně komplikovalo distribuci stavebního materiálu stěnového pláště pro montáž a vyvolávalo nutnost provádět montáž pláště ze závěsných lávek. Na dostupných stranách byla pro montáž použita kombinace nůžkových plošin a závěsných lávek.

ZÁVĚR (PODĚKOVÁNÍ)

Ceníme si toho, že jsme se mohli podílet na takto významné referenci. Rádi bychom u této příležitosti zmínili profesionální spolupráci jak s firmou EDIKT a. s. (jako vrchním dodavatelem stavby), tak i s investorem – národním podnikem Budějovický Budvar. V neposlední řadě k úspěšné realizaci přispěla i intenzivní a konstruktivní komunikace s hlavním architektem stavby Ing. arch. Pavlem Hrabou.

Související články