Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

Vladimír Janata (vpravo) obdržel cenu Pavla Juchelky v roce 2019 Vladimír Janata (vpravo) obdržel cenu Pavla Juchelky v roce 2019

Prestižní ocenění Cena Pavla Juchelky bylo letos předáno v rámci slavnostního večera konference České asociace ocelových konstrukcí – KONSTRUKCE 2019, která se letos uskutečnila 7. listopadu v hotelu Lions v Nesuchyni. Laureátem Ceny Pavla Juchelky pro rok 2019 se stal Ing. Vladimír Janata, CSc. (projektant společnosti EXCON, a. s.), a to za dlouholetou praxi a zásluhy v oblasti projekce a realizace ocelových konstrukcí.

Stavby, na kterých se Vladimír Janata historicky podílel, byly oceněny 11× Cenou inženýrské komory, 3× Cenou inženýrské akademie, 3× jako Stavba roku a 3× cenou Evropské asociace ocelových konstrukcí (ECCS). Již dříve obdržel také cenu Josipa Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství, jež je udělována významným architektům a stavitelům z České a Slovenské republiky.

Vladimír Janata se, kromě projektů průmyslových objektů, nejprve věnoval projektování vysokých kotvených stožárů. Byl členem týmu, který vyprojektoval kotvené stožáry vysoké 350 metrů (Kojál a Krašov). Jako supervizor působil při výstavbě a rekonstrukcích stožárů na Středním východě, zejména v Egyptě. Je autorem, resp. spoluautorem, stavebnic příhradových a rourových stožárů a rozhleden, kterých postavila společnost EXCON (firmu zakládal se svými kolegy) více než 1 500. Zároveň je autorem programu pro nelineární analýzu kotvených stožárů, který se používá dodnes.

V posledních 15 letech se zaměřil na prostorové ocelové a hybridní konstrukce s využitím globálního předpětí. Z výčtu jím navržených velkorozponových staveb lze uvést prostorové vzpínadlo zastřešení O2 areny v Praze, rovinné vzpínadlo Werk Areny v Třinci a střechu Rocknet arény v Chomutově – zavěšenou na oblouku. Z předpjatých hybridních ocelobetonových konstrukcí lze jmenovat zejména předpjaté vzpínadlo, nahrazující odstraněné sloupy betonového skeletu v paláci Florentinum v Praze, a příhradové nosníky z táhel pro zavěšení betonových skeletů v budově Trimaran v Praze na Pankráci.

Z dalších staveb, jež navrhl, lze uvést například:

  • hangár letecké opravny s rozpětím 143 m na letišti v Mošnově,
  • rekonverzi plynojemu na multifunkční aulu Gong v Dolní oblasti Vítkovice,
  • prosklenou nástavbu Bolt Tower zavěšenou na předpjatých táhlech na bývalé vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice,
  • vzpínadlové zastřešení atrií paláců Křižík a Bubenská v Praze,
  • Trojský most, kde navrhl a realizoval mimo jiné předpínací postup dvou set táhel,
  • prostorové trojboké vzpínadlo lávky pro pěší v Jaroměři a asymetrickou visutou lávku Písku,
  • protihlukové tunely v Hradci Králové a ve Vchynici.

V legislativní oblasti je autorem překladu Eurokódů pro kotvené stožáry a komíny a autorem ČSN 73 2604 pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí.

Cenu Pavla Juchelky uděluje výkonný výbor České asociace ocelových konstrukcí za osobní přínos fyzické osoby pro obor ocelových konstrukcí, a to například v praktické realizaci, legislativní činnosti a normotvorbě nebo edukativní a výzkumné činnosti.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí