Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

Vladimír Janata (vpravo) obdržel cenu Pavla Juchelky v roce 2019 Vladimír Janata (vpravo) obdržel cenu Pavla Juchelky v roce 2019

Prestižní ocenění Cena Pavla Juchelky bylo letos předáno v rámci slavnostního večera konference České asociace ocelových konstrukcí – KONSTRUKCE 2019, která se letos uskutečnila 7. listopadu v hotelu Lions v Nesuchyni. Laureátem Ceny Pavla Juchelky pro rok 2019 se stal Ing. Vladimír Janata, CSc. (projektant společnosti EXCON, a. s.), a to za dlouholetou praxi a zásluhy v oblasti projekce a realizace ocelových konstrukcí.

Stavby, na kterých se Vladimír Janata historicky podílel, byly oceněny 11× Cenou inženýrské komory, 3× Cenou inženýrské akademie, 3× jako Stavba roku a 3× cenou Evropské asociace ocelových konstrukcí (ECCS). Již dříve obdržel také cenu Josipa Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství, jež je udělována významným architektům a stavitelům z České a Slovenské republiky.

Vladimír Janata se, kromě projektů průmyslových objektů, nejprve věnoval projektování vysokých kotvených stožárů. Byl členem týmu, který vyprojektoval kotvené stožáry vysoké 350 metrů (Kojál a Krašov). Jako supervizor působil při výstavbě a rekonstrukcích stožárů na Středním východě, zejména v Egyptě. Je autorem, resp. spoluautorem, stavebnic příhradových a rourových stožárů a rozhleden, kterých postavila společnost EXCON (firmu zakládal se svými kolegy) více než 1 500. Zároveň je autorem programu pro nelineární analýzu kotvených stožárů, který se používá dodnes.

V posledních 15 letech se zaměřil na prostorové ocelové a hybridní konstrukce s využitím globálního předpětí. Z výčtu jím navržených velkorozponových staveb lze uvést prostorové vzpínadlo zastřešení O2 areny v Praze, rovinné vzpínadlo Werk Areny v Třinci a střechu Rocknet arény v Chomutově – zavěšenou na oblouku. Z předpjatých hybridních ocelobetonových konstrukcí lze jmenovat zejména předpjaté vzpínadlo, nahrazující odstraněné sloupy betonového skeletu v paláci Florentinum v Praze, a příhradové nosníky z táhel pro zavěšení betonových skeletů v budově Trimaran v Praze na Pankráci.

Z dalších staveb, jež navrhl, lze uvést například:

  • hangár letecké opravny s rozpětím 143 m na letišti v Mošnově,
  • rekonverzi plynojemu na multifunkční aulu Gong v Dolní oblasti Vítkovice,
  • prosklenou nástavbu Bolt Tower zavěšenou na předpjatých táhlech na bývalé vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice,
  • vzpínadlové zastřešení atrií paláců Křižík a Bubenská v Praze,
  • Trojský most, kde navrhl a realizoval mimo jiné předpínací postup dvou set táhel,
  • prostorové trojboké vzpínadlo lávky pro pěší v Jaroměři a asymetrickou visutou lávku Písku,
  • protihlukové tunely v Hradci Králové a ve Vchynici.

V legislativní oblasti je autorem překladu Eurokódů pro kotvené stožáry a komíny a autorem ČSN 73 2604 pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí.

Cenu Pavla Juchelky uděluje výkonný výbor České asociace ocelových konstrukcí za osobní přínos fyzické osoby pro obor ocelových konstrukcí, a to například v praktické realizaci, legislativní činnosti a normotvorbě nebo edukativní a výzkumné činnosti.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí