Nový výtah na Orlíku výrazně zvýší možnosti transportu lodí

Tomáš Beržinský Tomáš Beržinský

V čísle 2/2020 časopisu KONSTRUKCE jsme popisovali průběh, resp. první fázi rekonstrukce hráze Vodní nádrže Orlík. Konkrétně jsme se zaměřili na prodloužení návodní části o zhruba 10 metrů směrem do přehrady. Velká část nových konstrukcí se nachází pod úrovní zásobní hladiny vodního díla a za běžného provozu se skryje pod hladinou. V tomto článku se zaměříme na významnou součást modernizace výtahu, který nově umožní přepravu plavidel s hmotností až 6,6 tun, kterou opět realizuje tým Metrostav a. s., Divize 6, vedený Ing. Tomášem Beržinským. Toho jsme požádali o krátký rozhovor.

Nyní na Orlíku probíhá druhá, ještě komplikovanější fáze projektu, spočívající ve výrobě nového plošinového vozíku. Co bylo potřeba realizovat před zahájením?
Protože však investor zadal zakázku v režimu Design & Build (vyprojektuj a postav), společnost Metrostav musí napřed vypracovat studii a projektovou dokumentaci. Nový vozík by měl být vyroben v příštím roce a osazen v plavební odstávce na jaře roku 2022. Cílem je co nejvíce navýšit kapacitu výtahu a variabilitu přepravovaných lodí. Zatímco současný vozík dokáže přepravit loď o váze 3,5 tuny, díky modernizaci se maximální nosnost výtahu téměř zdvojnásobí.

Zejména pro statiky byla fáze návrhu docela dobrodružná, protože každá loď má nejen jinou hmotnost a rozměry, ale i trochu jiný tvar kýlu. Věřím, že vodáci modernizaci velmi ocení, protože zatímco v současnosti odbaví výtah maximálně zhruba 1 200 lodí za plavební sezonu, po modernizaci by to mohlo být až přes 2 000.

Popišme si, jak vlastně přeprava lodí funguje?
Lodní výtah na Orlíku vyniká výškou přes 70 metrů a délkou 277 metrů. Přeprava plavidel v něm probíhá nasucho po kolejové dráze. Plošinový vozík zanořený ve vodě pod přehradou se s připevněnou lodí pomocí elektrického navijáku vytáhne po kolejích na korunu hráze ke strojovně, tam jej točna obrátí na druhou stranu a vozík se po kolejích spustí zpět do vody.

Kdy tedy vlastně začne druhá fáze projektu a jaký je harmonogram jednotlivých částí této fáze?
Obecně řečeno 2. fáze už začala, a to prací na projektové dokumentaci po květnovém schválení studie. Z hlediska realizace technologické části projektu je plánováno vyzkoušení průjezdu tratí nového podvozku nového vozu. Předpokládaný termín zkušební jízdy podvozku vozíku je před začátkem plavební sezóny 2021. Následná realizace, čili výroba nového výtahu a jeho montáž na místě, bude probíhat v rozmezí třetího kvartálu 2021 až prvního kvartálu 2022.

Bude instalován dříve, aby se odladila jeho geometrie na nové dráze a vše sedělo jak má.
Technologickou část díla a její výrobu zajišťuje výtahářská firma EL-VY Chrudim. Nejnáročnější částí je přitom konstrukce bezpečnostních komponent a dalších funkčních technologických prvků. Vozík bude na místo dopravován jako nadrozměrný náklad.

Kdy a jak se bude demontovat stávající vozík? Bude sešrotován?
Je otázkou co s původním vozíkem. Napadlo nás, jestli by o něj nestálo povodí jako o relikvii. Např. na Lipně, kde byl vyměňován šikmý výtah si původní kabinu nechal investor a zachoval ji jako design prvek.

Čím se vlastně docílí toho, že se nosnost vozíku zdvojnásobí?
Bude totiž osazen pohon s odpovídajícím výkonem a celková konstrukce bude dimenzována na uvedenou nosnost. Z hlediska aktuálního trendu v lodní dopravě je velmi pravděpodobné, že se počet lodí s hmotností do 6 000 kg délky do 10 metrů bude zvyšovat. Lodní výtah, by v případě zachování stávajících parametrů pozbýval své funkčnosti a jedinečnosti ve světovém měřítku. Proto bude vůz vyhotoven v novém provedení, tvarově vymezujícím prostor pro přepravu lodí délky 10 metrů z hlediska jejich bezpečného průjezdu po celé délce trati.


Firma  EL-VY spol. s r. o.  se na projektu rekonstrukce lodního výtahu Orlík podílí na kompletním vývoji a výrobě technologické části výtahu. Tzn., že kromě kolejí je veškerá plánovaná činnost výměny lodního výtahu za nový na konstruktérech EL-VY. V rámci přípravných prací konstruktéři EL-VY úzce spolupracovali s provozem na přehradě aby bylo nové zařízení zkonstruováno v co nejvyšší užitné kvalitě. Zařízení je navrhováno tak aby byli stávající prostory dráhy využity na max. možný provoz výtahu (zvýšení nosnosti i rozměru lodí).

Prezentace společnosti EL-VY spol. s r. o. je ke stažení ZDE.


Poznámky, terminologie:

  • lodní výtah – stavební a technologická část, dohromady jinak řečeno vozík a dráha s kolejemi, po kterých jezdí a převáží lodě
  • vozík – ocelová konstrukce, to co jezdí po kolejích, 
  • plošina – dno na vozíku, kde dosedá loď
  • podvozek – konstrukce pojezdu včetně kol na vozíku

Související články