Permanentní inertizace od DCI Czech a. s. - vysoce efektivní požární ochrana vyhrazených prostor bez možnosti vzniku požáru

Datová centra v budově Rustonka 2 jsou chráněná výkonným protipožárním systémem Datová centra v budově Rustonka 2 jsou chráněná výkonným protipožárním systémem

Mezi subdodavatele, kteří se (v subdodávce pro sdružení Geosan/Metrostav) podíleli na realizaci PROJEKTU Rustonka 2, patřila i společnost DCI Czech a. s., přední integrátor komplexních řešení datových center.

Mezi nosné části dodávek DCI pro projekt Rustonka 2 možné uvést:

  1. Instalace nového společného zdroje chladu pro datové centrum, depozitář a další technické místnosti.
  2. Instalace systému napájení datového centra.
  3. Instalace systému tzv. „Permanentní inertizace“ – HYPOXIA v celkem pěti chráněných prostorách.
  4. Kompletní řešení monitoringu technologií (napájecí soustavy instalovaných silnoproudých rozvaděčů, záložních zdrojů UPS a motorgenerátorů, zdrojů chladu a klimatizací a systému hypoxické ochrany) a prostředí (teploty, vlhkosti, kontroly úniku vody).

Výhoda řešení HYPOXIA pro investora:

  1. Ovládání, kontrola a správa stavů důležitých technologií a prostředí pod jedním monitorovacím systémem.
  2. Vysoce efektivní požární ochrana vyhrazených prostor bez možnosti vzniku požáru.

Více informací najdete na www.dci-czech.cz.

Související články