Práce na zabezpečení vodního díla Hněvkovice před účinky velkých vod intenzivně pokračuje

Kotvení stěn PK – vrtání Kotvení stěn PK – vrtání

V čísle 2/2020 časopisu KONSTRUKCE jsme informovali o zahájení akce nazvané Zabezpečení vodního díla Hněvkovice před účinky velkých vod, kterou realizuje, jako generální zhotovitel, stavební firma Metrostav a. s., přesněji Divize 6 a její oblastní zastoupení pro Jihočeský kraj. Realizace povede k zajištění bezpečného převedení průtoku až desetitisícileté vody přes vodní dílo. S dokončením se počítá v létě roku 2022. V tomto článku, na kterém jsme spolupracovali s Ing. Otto Hrodkem, projektovým manažerem zhotovitelské firmy Metrostav a. s., Divize 6, krátce popíšeme práce, které se od jara 2020 doposud realizovaly.

V rámci dosavadních prací byl částečně vybourán skluz pod přelivem, bylo vybouráno boční vedení segmentového uzávěru a prostor pro čepy ložisek nového segmentu.

Přes prázdniny probíhala montáž jímky na prvním přelivu, která měla skončit začátkem září. Mimo jiné se taktéž vybouraly prostory pro uložení čepů ložisek pro nový segmentový uzávěr. Následně došlo na vybourání stávajícího bočního vedení původního segmentu. Souběžně probíhá bourání skluzu pod přelivem pomocí frézy osazené na bagru. Ten stojící na pontonu. Na horním ohlaví plavební komory se aktuálně provádí časově náročné kotvení stěn tyčovými kotvami do hloubky 30 metrů od horní hrany betonu. Koncem srpna byla realizována montáž jímky a kotvení stěn plavební komory.

V průběhu náročných prací se narazilo i na několik komplikací, které se však podařilo týmu realizátorů zvládnout. Například při zakládání jímky pod hladinou, byly potápěči nalezeny na prahu, kde je jímka založena, zbytky starých betonů z předchozích betonáží z období stavby vlastní hráze před třiceti lety. Tyto betony bylo nutné odstranit mechanicky v kombinaci s tlakovou vodou. Všechny práce byly prováděny potápěči 12 metrů pod hladinou a při viditelností necelého čtvrt metru.

Spolu se specialisty Divize 6, kteří provádějí montáž výztuží a kompletní betonářské práce a vše s tím spojené, se na této významné zakázce podílejí, jako subdodavatelé, i další společnosti. Například Zakládání staveb, a. s., pracovala na montáži jímky a kotvení stěn plavební komory, společnost A.K.U.P.I. CB spol. s r. o. se věnuje bourání betonů na přelivu, bočního vedení a prostorů pro nové čepy segmentového uzávěru. Technologie pro potřeby této modernizace bude dodávat firmy Strojírny Podzimek, s. r. o., a ČKD Blansko.

Z podkladů Metrostav a. s., Divize 6

Související články