Představujeme členy czBIM

V rámci pravidelného „seriálu“ představujeme v časopise Konstrukce další čtyři zástupce z řad kolektivních členů Odborné rady pro BIM.

iQservices (www.iqservices.eu)

Společnost iQservices je autorizovaným prodejcem 3D skenerů Faro na Slovensku i v České republice a nabízí svým zákazníkům poradenství a servis v oblasti terestriálního laserového skenování a zpracovaní mračen bodů do podoby 2D výkresové dokumentace resp. 3D CAD modelů objektů. Jedná se hlavně o zaměření a dokumentaci budov, průmyslových objektů, ocelových konstrukcí, potrubních mostů, výrobních zařízení v různých CAD formátech (součástí dokumentace potrubních mostů jsou samozřejmostí také izometrické výkresy potrubí a 3D modely ocelových konstrukcí ve formátu SDNF). Zárukou kvality jsou dlouholeté zkušenosti v daném oboru, které sahají až do roku 2002. Od tohoto roku se této problematice specialisté v iQservices věnují nepřetržitě.

TKP geo s. r. o. (www.tkpgeo.cz)

Společnost TKP geo s. r. o. má dlouholetou tradici v oblasti geodézie a geoinformatiky. Více než dvacet let působila na trhu v rámci firmy GEFOS a. s., jedné z největších firem ve svém oboru v České republice. V roce 2018 došlo k rozdělení firmy a vzniku nové společnosti TKP geo s. r. o., které zákazníkům přináší především tradici, kvalitu a profesionalitu. Společnost poskytuje služby na území celé České republiky, má čtyři stálá pracoviště (v Českých Budějovicích, Jaderné elektrárně Temelín, Táboře a Brně) s 80 technicky vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. TKP geo s. r. o. má velké zkušenosti se zvládáním nových trendů v oblasti využití moderní měřické a výpočetní techniky i ve zpracování, využívání a publikování geografických dat. Společnost TKP geo s. r. o. prošla v roce 2018 recertifikačním procesem a obnovila Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, Certifikát systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016 a Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008.

SUDOP GROUP a. s. (www.sudop‑group.cz)

Společnost SUDOP GROUP a. s. představuje spojení dlouholetých tradic v oblasti projektové a inženýrské činnosti s novými podnikatelskými aktivitami. Jde o skupinu firem, které působí v různých sférách a jejichž činnosti spolu v mnoha případech vzájemně souvisí nebo se doplňují. Původní projektová činnost je dnes soustředěna do několika dceřiných společností, které působí v oblasti dopravní infrastruktury, občanské a bytové výstavby, energetiky, výpočetní techniky a telekomunikací, ekologických staveb a geotechniky. SUDOP GROUP a. s. zaujímá i výraznější postavení jako developer, a to jak komerčního, tak i rezidenčního developmentu. Aktivně působí při vytváření a rozvíjení nových projektových záměrů a vyhledává vhodné investiční příležitosti v oblasti komerčních nemovitostí i bytové výstavby. Firmy ze skupiny jsou rovněž aktivní v realitní činnosti, údržbě a správně nemovitostí a zdravotnictví.

VARS BRNO a. s. (www.vars.cz)

VARS BRNO a. s. je technologická firma nabízející inovativní a chytrá řešení pro dopravní telematiku, správu majetku a GIS. Jádrem těchto řešení jsou softwarové aplikace odrážející nejnovější trendy v oblasti informačních technologií a zákazníkům přináší zcela nové možnosti za vysoce konkurenčních podmínek. VARS BRNO a. s. poskytuje rovněž navazující služby – konzultace, návrh řešení, přizpůsobení a vývoj, implementaci, 24/7 podporu a školení. Mezi nejvýznamnější klienty patří Ministerstvo dopravy, plavební a technické správy, krajské úřady a města, dopravní a výzkumná centra, projektanti a další. VARS BRNO a. s. je součástí jedné z nejvýznamnějších nadnárodních skupin VINCI Energies.

Související články