Představujeme členy czBIM

Odborná rada pro BIM z. s. sdružuje nejen individuální členy, ale hlavně členy kolektivní, tj. profesionály a společnosti, které působí na českém trhu a věnují se různým okruhům stavebnictví a digitalizace.
 ELSA (www.elsaconsulting.eu)

ELSA Consulting s. r. o. působí na trhu jako dodavatel služeb v oblasti statiky a dynamiky konstrukcí, speciálních pevnostních výpočtů a stavebně‑technických průzkumů. Konkurenční výhodou společnosti je zkušený kolektiv, který reflektuje současné trendy v projektování pozemních staveb.

V současnosti se jedná především o implementaci BIM do firemních standardů. Rozsahově inženýři společnosti připravují stavebně‑technické řešení ve všech stupních pro projekty v investičních nákladech od 500 milionů korun.

Prodin (www.prodin.cz)

Firma Prodin a. s. je projekční, inženýrská a konzultační společnost, která působí na trhu od roku 2002. Je to moderní, dynamická a komunikativní firma, založená na úzké spolupráci s objednateli stavebních prací a na vstřícném jednání s orgány státní správy a samosprávy.

Při přípravě staveb realizuje společnost všechny stupně dokumentace a samozřejmostí je inženýrská činnost, včetně vyřízení příslušných povolení a rozhodnutí. Komplexnost služeb je doplněna přípravou a projednáním žádostí o dotace z různých dotačních titulů. V posledních letech se ve svých aktivitách soustředí na implementaci a rozvoj BIM vlastní projekční praxe.

Uvnitř firmy je základem vstřícnost k zaměstnancům, kvalitní personální politika s vysokou firemní kulturou a obsazení pracovních pozic odborně vyspělými pracovníky, kteří zároveň přijali firemní kulturu a přístup k práci.

Viewegh Gastro (www.gastro‑projekt.cz)

VIEWEGH GASTRO TEAM s. r. o. je projektová kancelář se specializací na obor gastronomie. V tomto oboru je největší kanceláří na českém trhu, která se soustředí výhradně na projekty pro obor technologických zařízení staveb profese technologie gastro. Hlavní činností firmy je zpracování projektových dokumentací restaurací, hotelů, jídelen, cateringu a dalších gastronomických provozů. Projektanti řeší projekty komplexně a navrhují dispoziční řešení od zásobovacího vstupu až po vlastní odbytový prostor restaurace.

Nejde tedy jen o návrhy například kuchyní, barů či jídelen a jejich technologického vybavení – součástí řešení je i jejich uspořádání, logistika, celkové fungování, které klientům poskytuje kompletní poradenský servis. Mnohdy bývá výsledkem spolupráce vznik nových konceptů a inovativních řešení.

Xella (www.xella.cz)

Nadnárodní koncern Xella International je v České republice zastoupena společností Xella CZ, s. r. o. Xella tak u nás zastupuje proslulou značku pórobetonu YTONG. Výrobky značky YTONG, Silka, Multipor a Hebel jsou na našem trhu velmi dobře známé a oblíbené, představují synonymum mezinárodního stylu, který je moderní a inovativní. Roční objem výroby stavebního materiálu v ČR dosahuje téměř 1 mil. m3 a zaměstnává bezmála 300 pracovníků ve třech výrobních závodech. Díky tomu zaujímá společnost Xella CZ, s. r. o. na českém trhu s pórobetonem vedoucí pozici. Společnost Xella reaguje na změny a potřeby 21. století, a tak zavádí jako jedna z prvních firem v Evropě koncept služeb Blue.sprint, založený na bázi digitálního plánování. Blue.sprint je inovativní řešení, které usnadňuje práci všem účastníkům investičního procesu díky využití digitalizace a technologie BIM. Vizí společnosti je být partnerem v celém cyklu stavby.

Ing. arch. Petr Vaněk
místopředseda představenstva czBIM

Související články