Staňte se členem czBIM – buďte ve středu dění při prosazování metody BIM

Odborná rada pro BIM, z. s., byl založen v roce 2011 a je nezávislou platformou pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj BIM v ČR. Spolek hájí a prosazuje zájmy nejen svých členů, ale celého soukromého sektoru, dbá na to, aby implementace BIM v ČR byla transparentní a byly zohledněny zkušenosti a potřeby z reálné praxe. Odborná rada pro BIM (czBIM) má za cíl trvalé zvyšování kvality, produktivity a efektivity českého stavebnictví prostřednictvím digitalizace všech procesů přípravy, povolování, realizace, správy, údržby staveb pomocí jednoduchého, dostupného, a transparentního prostředí.

Snahou spolku je trvale rozvíjet digitalizaci procesů v oblasti stavebnictví ve všech fázích přípravy, povolování, realizace, správy a údržby staveb v ČR tak aby byly dostupné všem účastníkům stavebních projektů, dovolovaly snadnou a jednoznačnou přípravu staveb, podporovaly transparentní povolovací řízení, umožňovaly efektivní realizaci, zlepšovaly komunikaci mezi účastníky stavebních projektů a podporovaly a dovolovaly kvalitní užívání, správu a údržbu staveb.

czBIM se snaží vytvářet metodiky a standardy potřebné pro praxi, především v zájmu členů spolku, implementovat a napomáhat přijetí BIM v soukromé sféře, spolupracovat s veřejnou správou při přípravě a zavádění potřebné legislativy a standardizace, popularizovat, vzdělávat a školit odbornou veřejnost, spolupracovat se středními, vysokými školami a dalšími odbornými organizacemi, spolupracovat s mezinárodními organizacemi a využívat získaných zkušeností pro rozvoj digitalizace v ČR a dále rozvíjet BIM a přinášet nové trendy do ČR.

PROČ BÝT ČLENEM?

 • Sdružovat se pro prosazování společných zájmů.
 • Možnost aktivně se zapojit do probíhající digitalizace českého stavebnictví pro získání konkurenčních výhod s cílem uspět v nových podmínkách trhu.
 • Informační náskok.
 • Okamžité zapojení do standardizace.
 • Praktická podpora pilotních projektů.
 • Transparentní společné připomínkování.
 • Zajištění kvalifikované pracovní síly.
 • Tvůrčí prostředí pro inovace…

BIM se dříve nebo později dotkne každého, kdo se pohybuje ve stavebnictví. Pokud chcete být napřed, neváhejte a staňte se členem czBIM. Členem se může stát jak zástupce soukromého nebo veřejného sektoru, tak i kdokoli z odborné veřejnosti. Spolek nabízí tři kategorie členství:

 • Kolektivní členství – typ členství pro firmy a společnosti.
 • Individuální členství – typ členství vhodný pro jednotlivce.
 • Přidružené členství – typ členství určený pro instituce či vzdělávací organizace.

Více info na: www.czBIM.org/clenstvi.