Představujeme další členy czBIM

publikováno:
autor:

CASUA (www.casua.cz)

Společnost CASUA je architektonická a projektová kancelář, která byla založena v roce 1991 stavebním inženýrem Alešem Poděbradem a architektem Olegem Hamanem. Jejich záměrem bylo vybudovat ateliér založený na spolupráci architektů a stavebních inženýrů, který svým klientům bude přinášet komplexní služby. Ateliér CASUA disponuje týmem více než 60 zkušených i mladých, ambiciózních architektů a stavebních inženýrů pracujících na velkých projektech. Kancelář má za sebou dlouhou řadu úspěšných projektů a realizací v oblasti urbanismu, územního plánování, bytové a občanské výstavby. Casua pracuje dlouhodobě v BIM. Projekt Corso Court, na kterém pracovali, získal cenu za využití technologie BIM v soutěži Stavba roku 2016. Úzce spolupracuje s CAD Studiem na projektu BIMFO. Kromě czBIM je členem EEA, CZGBC,
SGBC, ČISOK, BIMFO.

GEFOS inženýring, s. r. o. (www.gefosinzenyring.cz)

GEFOS inženýring, s. r. o. je ryze českou firmou pod vedením jednatele a společníka v jedné osobě. Kolektiv 18 zaměstnanců realizuje služby komplexně zaměřené na činnosti projektové a inženýrské, které, mimo jiné, v sobě zahrnují i řešení právních vztahů k nemovitostem. Portfolio nabízených služeb vhodně doplňují činnosti technického dozoru investora (stavby) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Společnost klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, osobní přístup k zákazníkovi a k zaměstnancům. Profesní a kvalifikační růst svých zaměstnanců společně s kvalitním Public Relation jsou tak jedním z dlouhodobých firemních cílů. Veškeré procesy probíhají v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016.

ARCHCOM s. r. o. (www.archcom.eu)

Společnost ARCHCOM je projektový atelier, sdružující profesionály v oblasti realitního developmentu a podléhá regulaci RICS (Velká Británie). Služby poskytované pro předprojektovou a projektovou přípravu staveb spočívají ve zpracování dokumentace pro všechny stupně povolení až po prováděcí projekty. Ve všech stupních investičního plánování je zajištěna vysoká míra koordinace, vyplývající ze zavedení procesů BIM a jeho nadstaveb pro finanční řízení projektu. Ateliér má za sebou řadu realizací v oblasti průmyslových či industriálních staveb a metodiku BIM se snaží provázat s komplexním finančním řízením investice.

ÚRS CZ a. s. (www.pro-rozpocty.cz)

Společnost ÚRS CZ je inženýrskou a poradenskou organizaci zabývající se zejména oceňováním stavební produkce – tvorbou Cenové soustavy ÚRS, distribucí stavebních SW řady KROS a poradenstvím v oblasti stavební ekonomiky. ÚRS CZ je členem mezinárodní organizace pro stavební informace ICIS.

Související články