V rámci přístavby základní školy byly použity stromosloupy

Jedou ze staveb s využitím dřeva a dřevěných konstrukcí, které uspěly v rámci posledního ročníku soutěže Dřevěná stavba roku, se stala i Přístavba Základní školy Ratíškovice. Porota akce, kterou každoročně organizuje Nadace dřevo pro život, ocenila inovativní přístup, konkrétně netradiční použití rozsochatých neopracovaných kmenů stromů jako nosných sloupů. Rostlé duby podporují nejen konstrukci střechy ve 2. NP, ale také monolitickou železobetonovou desku nad 1. NP. Zůstávají tak zachovány siluety vzrostlých stromů, které musely přístavbě školy ustoupit.

INFORMACE O STAVBĚ

  • Investor: obec Ratíškovice
  • Autor návrhu: Ing. arch. Tomáš Havlíček
  • Projektant: Smart projekt, s. r. o., Ing. Zbyněk Šrůtek (timberdesign.cz)
  • Dodavatel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s. r. o.

Přístavba odborných učeben Základní školy v Ratíškovicích je dvoupodlažní objekt s pultovou střechou, který bezprostředně přiléhá k tělocvičně a spojovacímu krčku hlavní budovy školy. Jde o kubickou stavbu s minimalistickým členěním fasád. Nosnou konstrukcí monolitického železobetonového stropu a střechy jsou kůry zbavené vzrostlé a rozsochaté dubové kmeny, které jsou díky celoplošného prosklení ze severní strany pohledově patrny.

Právě na severní straně se nachází i část školního parku s dřevinami. Sousedství parku a kmenů v interiéru stavby (oddělených prosklenou plochou) posiluje pocit jednoty a prolínání vnějšího a vnitřního prostoru. Stromy jsou v interiéru instalovány tak, aby plnily svou nosnou funkci a současně vytvářely představu, že kmeny s větvemi prorůstají oběma podlažími.

V prvním podlaží přístavby jsou situovány dílny s přípravnou a garáž. Ve druhém podlaží se nacházejí třídy informatiky, přírodovědy a jazykové výuky. Prostorové členění je strohé, komunikačně jednoduché, v místě napojení na krček starší budovy je v obou podlažích foyer se sedačkami a herními stolovými prvky. V interiéru se pohledově uplatňují betonové tvárnice, což determinuje barevné řešení: šedá a bílá a dřevo. V kontrastu k tomuto pojetí jsou instalovány výrazné barevné prvky: dveře, zárubně, nábytek. Použitý stavební materiál: litý betonový strop prvního podlaží, dřevěný záklop stropu druhého podlaží, hrubozrnné betonové tvárnice v učebnách a na chodbách, velkoplošné prosklení s minimálním členěním a hrubě opracované dubové kmeny vytváří čitelný a čistý prostor určený pro soustředění a vzdělávání. Pohledově se uplatňující substance použitých materiálů včetně „stromosloupů“ vyvolaly nezbytnost kvalitního stavebního provedení, což se taky stalo.

Vedle originální nosné dubové konstrukce je třeba ještě zdůraznit, že objekt je napojen na otopný systém tepelných čerpadel „země‑voda“ a dešťové vody jsou od stavby odváděny do zasakovací nádrže ve školní zahradě, čímž je přístavba propojena s přírodou nejenom pohledově a použitými materiály, ale i funkčně a provozem.