Dřevěnou tribunu v Chrudimi pro 500 diváků podpírají ocelové sloupy

Pozemek sportovního areálu s novostavbou Městského stadionu se nachází při jednom z hlavních příjezdů z dopravního okruhu města Chrudim do historického jádra, v ulici Novoměstská, v těsné blízkosti městského hřbitova a vodárenské věže. Stavba nahradila stávající nevyhovující fotbalovou tribunu. Důraz byl kladen na citlivé začlenění nové hmoty do městské urbanistické struktury.

ÚDAJE O STAVBĚ

 • Název: Městský stadion Chrudim 
 • Zastavěná plocha celkem: 667 m2
 • Velikost řešeného území: 9 000 m2
 • Zahájení projektu: 05/2012
 • Dokončení projektu: 04/2013
 • Zahájení realizace: 09/2014
 • Dokončení realizace: 08/2015
 • Investor stavby: Město Chrudim
 • Generální dodavatelem stavby: První stavební Chrudim a. s.
 • Subdodávky nosných konstrukcí: 
  • Zakládání a železobetonové konstrukce: A‑Z PREZIP a. s. (+ statika železobetonových konstrukcí)
  • Dřevěné konstrukce: TAROS NOVA, s. r. o. (+ statika dřevěných konstrukcí)
 • Střešní drážková krytina PREFA Prefalz: Střechy Roman Zvěřina

Součástí zadání bylo vytvoření deseti nových parkovacích stání při komunikaci, nové oplocení areálu při komunikaci a návrh veřejné zeleně a osvětlení v areálu a v jeho bezprostřední blízkosti. Budova stadionu je dvoupodlažní, nepodsklepená. Přízemí stavby pod hledištěm je využito jako zázemí pro hráče, diváky a obsluhu areálu. Hlediště tribuny pojme 500 diváků, ve střední části je umístěná hlasatelna pro moderování fotbalových zápasů.

DŘEVO PODPÍRÁ OCEL

Nejvýraznější prvkem celé konstrukce je čtrnáct celodřevěných lepených nosníků vynášejících konstrukci střechy. Paty oblouků z masivních lepených profilů LLD jsou ukotveny pomocí atypického čepového spoje. Ve střední části dřevěné oblouky podpírají dvojice ocelových pozinkovaných sloupů, tyto jsou kotvené do nosného železobetonového atypického prefabrikovaného skeletu.

Založení dvou vzájemně propojených konstrukcí, železobetonového skeletu a celodřevěné nosné konstrukce střechy, je na hloubkových železobetonových pilotách.

Zakládání a železobetonový skelet realizovala jako svoji subdodávku firma A‑Z PREZIP a. s., dřevěné nosné konstrukce TAROS NOVA, s. r. o. Statici obou firem od prvních skic architektonické studie tvar hlavních nosných konstrukcí konzultovali a autorizovali i dílenskou dokumentace při samotné realizaci. 

Výplňové zdivo skeletu je ze skořepinových betonových tvárnic, částečně pohledových, částečně s omítkou, výplně otvorů jsou hliníkové. Severní stěna fasády je obložena latěmi z dřevěného masivu na dřevěný rošt. Opěrná zeď pod oblouky a železobetonový skelet včetně přístupových schodišť a plochy hlediště jsou z pohledového betonu. Sloupky zábradlí z pozinkované oceli s výplety z nerezových sítí.

Jedním z výrazných prvků tribuny je střešní drážková krytina z hliníkových svitkových plechů firmy PREFA Prefalz v barvě P.10 světle šedá (700 m2), kotvená na záklop z dřevěného bednění a dřevovláknitých desek. Tři pole ve střední části jsou z komůrkového polykarbonátu. Odvodnění střechy je nástřešními žlaby a svody, umístěnými na vnějším líci oblouků do vsaku. 

Veškeré zpevněné venkovní plochy jsou z betonové zámkové dlažby. Nové oplocení se sloupky z pozinkované oceli s výplety z nerezových sítí. Základ oplocení z litého pohledového betonu. Osvětlení komunikace i areálu LED osvětlením.