Praha počítá s dokončením Metropolitního plánu. Platit začne v roce 2023

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Nový územní plán Prahy – Metropolitní plán – zpracovávaný Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) se od roku 2018 neustále vyvíjí. V současnosti se zapracovávají připomínky městských částí a dopracovává se vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Zároveň jsou vedena klíčová jednání s ministerstvy a odbory magistrátu. Upravený návrh plánu bude zveřejněn na přelomu letošního roku.

Proces vypořádávání připomínek k Metropolitnímu plánu je v současnosti plně v kompetenci magistrátu hl. města. Připomínky, které podalo 56 z 57 pražských městských částí v červenci roku 2018, byly podrobně konzultovány na IPR spolu s městskými částmi i magistrátem. Většina připomínek je již zapracována.

„V současné chvíli dokončujeme zapracování veškerých připomínek, které k Metropolitnímu plánu přišly. Například požadavky, které byly podány z Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu, již upravený plán zohledňuje. Díky kontinuální práci chystáme nový územní plán tak, aby více vyhovoval potřebám současné metropole a jejích občanů,“ komentuje proces Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Při jednáních s dotčenými orgány se řešila zejména výšková regulace či zábory zemědělské půdy. Podstatnou roli hrály také připomínky městských částí, které pomohly upravit plán v konkrétních lokalitách. Šlo zejména o rozvoj nových parků nebo veřejnou vybavenost.

„Nová podoba Metropolitního plánu zohledňuje názory občanů, spolků i městských částí. Cílem bylo projít a zapracovat veškeré relevantní připomínky, které se týkaly zejména parků, výšky budov i vnitrobloků. Díky nim bude mít Praha územní plán, který ji posune v dalším rozvoji,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Na přelomu roku bude upravený plán zveřejněn a následně proběhne další kolo připomínek. Opět se k plánu bude mít možnost formou připomínek vyjádřit široká veřejnost. Metropolitní plán začne platit v roce 2023.