Řešení osvětlovací soustavy logistického centra Budějovického Budvaru n. p.

Logistické centrum Budějovického Budvaru, které je součástí rozvojového plánu pivovaru, je bezesporu technologicky zajímavým projektem. A to nejen díky unikátnímu řešení dopravníkového mostu pro automatizovaný přesun hotových výrobků mezi logistickým centrem a výrobní částí pivovaru. Projekt tohoto významu a rozsahu kladl specifické požadavky na řešení většiny technologií nutných k provozu objektu. Výjimkou nebyla ani osvětlovací soustava.

Požadavky, které byly kladeny na projekt osvětlovací soustavy, byly zaměřeny především na její úsporný provoz, odolnost a životnost svítidel a v neposlední řadě i nenáročnou údržbu.

INFORMACE O VÝROBCI SVÍTIDEL

V souladu s těmito požadavky a dlouholetými pozitivními zkušenostmi, byly zpracovatelem projektu osvětlení, společností GIGALIGHTING, zvoleny produkty renomovaného italského výrobce DISANO ILLUMINAZIONE s. p. a. Společnost DISANO je stálicí v oboru profesionální světelné techniky. Historie společnosti sahá do roku 1957, kdy byla založena panem Ignaziem Di Sano v severoitalském Miláně. V dnešní době je předním evropským výrobcem světelné techniky, jak z pohledu objemu výroby, tak komplexnosti produktového portfolia. Její působnost zahrnuje vedle všech evropských zemí i trhy střední a jižní Ameriky, Indie, Austrálie a Blízkého východu.

Koncern DISANO, tedy značky DISANO a FOSNOVA, disponuje třemi výrobními závody (v italském Dornu a Rozzanu u Milána, plus závodem ve španělské Tarragoně), dále vlastním vývojovým (konstrukčním) centrem, akreditovanou fotometrickou laboratoří a zkušebnou, oddělením světelně‑technického designu a plně automatizovaným centrálním skladem hotových výrobků s kapacitou téměř 23 tisíc palet. Je technologickou špičkou v oboru a jeden z průkopníků sériové výroby prachotěsných svítidel s integrovanými LED moduly produktové řady ECHO LED. Na tuto navazuje generace poslední – HYDRO LED.

APLIKACE V PIVOVARU BUDVAR

Právě prémiová řada prachotěsných svítidel HYDRO LED byla zvolená jako stěžejní produkt pro řešení osvětlovací soustavy objektu logistického centra Budějovického Budvaru. Jedná se o nejmodernější generaci prachotěsných svítidel s měrným výkonem až 165 lm/W nabízející úspory provozních nákladů ve výši až 60 % oproti konvenčním zářivkovým svítidlům. Nespornou výhodu tohoto produktu je jeho konstrukce, která umožňuje vysokou variabilitu v jednom identickém tělese svítidla. Toto specifikum umožnilo zjednodušit projekt osvětlení tak, aby obsahoval co možná nejnižší počet typů svítidel a nekladl tak vysoké nároky na případný servis soustavy.

Svítidla HYDRO LED jsou k přívodním kabelům připojená pomocí bajonetových konektorů, tedy bez zásahu do svítidla samotného. V rámci osvětlovací soustavy logistického centra je využito jak jedno fázové, tak tří fázové průběžné zapojení včetně svítidel s integrovaným modulem pro nouzové osvětlení. V případě údržby je pak možné svítidlo bez použití nářadí demontovat a okamžitě nahradit novým. Případně je možné použít kabelovou propojku tak, aby nedošlo k přerušení daného elektrického okruhu. Za tímto účelem bylo vyvinuto atypické řešení svítidla HYDRO LED, které disponuje vždy dvěma páry bajonetových konektorů na každém konci. Toto umožňuje právě tří fázové průběžné zapojení okruhu s vloženým svítidly s nouzovým modulem.

Dalšími nespornými výhodami osvětlovací soustavy je vysoká mechanická odolnost svítidel HYDRO LED, dlouhá životnost díky použití elektronických komponent renomovaných značek i minimalizace oslnění a nežádoucích odrazů.

Osvětlovací soustava je navržena tak, aby navzdory přirozenému poklesu světelného toku LED čipů v průběhu životnosti soustavy, i po mnohaletém provozu splňovala veškeré požadavky na osvětlení vyplývající z norem ČSN.

Mimo produktové řady HYDRO LED, byly v rámci projektu osvětlení logistického centra použity i další typy svítidel z produktového portfolia společností DISANO a FOSNOVA pro administrativní část, venkovní osvětlení areálu atd.

Popsaná osvětlovací soustava, navržena společností GIGALIGHTING, splňuje veškeré požadavky na energeticky nenáročné, snadno udržovatelné řešení, které nabízí dlouhou životnost i spolehlivost. A takové řešení si tak významný projekt, jakým je logistické centrum Budějovického Budvaru, nepochybně zaslouží.

Související články