Jak se bude vyvíjet stavební trh?

Michal Tvrdík. Obchodní náměstek Metrostav a.s. divize 8. Michal Tvrdík. Obchodní náměstek Metrostav a.s. divize 8.

Divize 8 společnosti Metrostav původně vznikla a vyrostla na výstavbě metra. Podzemní dráha už dávno ale nepředstavuje hlavní činnost společnosti – aktivity se rozrostly do energetiky, pozemních staveb a inženýrských konstrukcí. O vývoji stavebního trhu a plánech divize 8 jsme si povídali s jejím obchodním náměstkem Michalem Tvrdíkem.

Na divizi 8 Metrostavu vedete obchod, jak se vám daří naplňovat zásobník práce a míříte k hranici pěti miliard obratu, která je vaší dlouhodobou metou?

Zásobník práce máme pro tento rok samozřejmě již plný a spíše se již soustřeďujeme na naplnění let nadcházejících. Plánovaný obrat divize ve výši 4,2 miliard určitě splníme, magickou hranici 5 miliard ale letos atakovat nebudeme, protože některé vyhrané zakázky byly zrušeny nebo odsunuty v čase, a u několika zajímavých zakázek již delší dobu čekáme na vyhodnocení soutěže. Troufám si říct, že letošní obrat divize by měl oscilovat kolem 4,4 miliard korun.

Jak se na obratu podílí páteřní projekt divize Gabčíkovo a jak jste daleko s pracemi?

Modernizace vodního díla Gabčíkovo. Realizace: Metrostav a.s. divize 8.Zakázka Gabčíkovo je opravdu naší nosnou zakázkou, k obratu divize letos přispěje přibližně 700 milióny korun, což je zhruba šestina celého obratu. Práce se nachází v současné chvíli ve fázi komplexních zkoušek technologie a testů celé první plavební komory. Probíhají také už první plavební zkoušky lodí. Dá se tedy říct, že jsme ve velice očekávané fázi, a to předávání první komory investorovi.

Není tajemstvím, že jste řešili spory s investorem, narovnala se komunikace a probíhá už vše standardně?

Situace je i nadále dost složitá, ale ledy se hnuly a doufáme, že se vše uklidní po předání první plavební komory, což by mělo být každým dnem.

STAVEBNÍ ZAKÁZKY

Jaká je nálada mezi privátními a státními investory, chtějí investovat do novýchstaveb a technologií?

Situace ve stavebnictví na začátku roku byla poněkud nervózní a rozkolísaná. Začaly se totiž projevovat dopady pandemie nemoci Covid-19 a docházelo tak k extrémnímu skokovému nárůstu cen materiálů a jejich nedostatku na trhu. Tato situace byla tak živelná, že se měnila takřka ze dne na den, a bylo velice složité správně ocenit jakoukoliv zakázku. Obě spektra investorů, ale i dodavatelů, byla touto situací velmi zasažená. V současné chvíli se situace zdá již stabilizovaná, i když k výraznému zlevnění materiálu nedošlo, ani nedochází. I přesto investoři ve vypisování zakázek nepolevují a mají velký apetit dál investovat. Někdy je však složitější splnit jejich termínové, a především cenové představy.

Jaké zakázky jste v poslední době získali?

Z těch významnějších je to například výstavba administrativní budovy elektrárny Dukovany, za což patří velký dík technickému náměstku Lukáši Zedníkovi a řediteli jaderného provozu divize Jiřímu Husárikovi. Dalšími zajímavými zakázkami jsou haly údržby a myčky vlaků v Nových Zámcích a Humenném na Slovensku, které byly smluvně podepsány několik měsíců po vyhodnocení zakázky. Měli jsme však i řadu menších zakázek, které jsou pro divizi s mnoha oblastmi a středisky stejně důležité.

Jaká je situace v segmentu pozemních staveb? A možná otázku rozdělme nabudovy občanské vybavenosti a developerské projekty.

Plavecká hala v Lounech. Oceněna stavbou roku 2021. Realizace: Metrostav a.s. divize 8.Kupodivu se dá říct, že i přes zdražení materiálů a jeho nedostatku na trhu je stále dost vypsaných soutěží, za což jsme všichni stavaři určitě rádi. Je třeba však dodat, že hodně těchto soutěží je zrušeno i s ohledem na finanční budget a možnosti investora. Je to opravdu případ od případu a liší se i v závislosti na typech záměru. V současné době se velice daří trhu v bytové výstavbě, logistických halách, nemocničních zařízeních, kam se díky nedávným dotacím napumpovaly peníze, ale mimo jiné i školským zařízením.

Jak je aktuálně složité získat zakázky na Slovensku a zaměřujete se tam na některé regiony?

V současnosti se zaměřujeme převážně na oblasti kolem Bánské Bystrice, Nitry a Trenčína. Situace na Slovensku pro nás není jednoduchá, čeká se na nový stavební zákon a obchod komplikuje v poslední době i střídání politické reprezentace. Situace s nárůsty cen vstupů je stejně komplikovaná jako v České republice. Každopádně jsme rádi, že se nám po dlouhé době podařilo podepsat dva zajímavé projekty, o kterých jsme mluvili.

MICHAL TVRDÍK
Do Metrostavu nastoupil již při vysoké škole v roce 2009 a po jejím dokončení tam už zůstal. Zastával pozici stavbyvedoucího na tehdy probíhající výstavbě elektrárny Počerady. Následně se stal vedoucím projektů. O 11 let později byl jmenován obchodním náměstkem ředitele divize 8 Metrostavu.

INVESTICE DO ENERGETIKY

Očekáváte, že přijde boom investic v energetice a připravujete se jako divize na to?

Tento boom je očekávaný a už jej netrpělivě vyhlížíme. I proto jsme začátkem roku 2020 založili úsek technického náměstka, který se bude velkou měrou na zakázkách tohoto charakteru podílet. Zdárným příkladem jsou zakázky plynovodu Moravia, demolice jaderné elektrárny D4.7 v Jaslovských Bohunicích a mnoho jiných probíhajících nebo připravovaných soutěží, například v Dukovanech a Temelíně.

Jak se daří rozvíjet nové středisko teplovodů?

Tento segment má stále velký potenciál. Proto jsme tak před rokem zavedli toto středisko, které spadá pod provoz Jádro a zastřešuje ho kolega Husárik. Středisko je v současné chvíli saturováno probíhajícími zakázkami v Přerově a v Nitře. Blíží se však opět zimní období, kdy investoři v tomto segmentu vypíšou mnoho zakázek, což plně vytíží kalkulanty a přípraváře ze střediska. V této souvislosti je potřeba dohlédnout na kvalifikační a dokladovou část soutěží, což může leckdy rozhodnout. Celý vývoj a práci střediska hodnotíme pozitivně a jako krok správným směrem.

Obecně v oblasti produktovodů získáváte zajímavé reference, podařilo se vám navázat na již realizovaný Hořanský koridor?

Metrostav a.s. divize 8 očekává boom investic v energetice.Hořanský koridor byl pro naši divizi výjimečnou stavbou tohoto typu, která probíhala téměř dva roky, kdy se muselo nepřetržitě pracovat i v zimním období. Bylo nutné pečlivě zkoordinovat provádění prací s možnými odstávkami velice důležitých produktovodů pro celou naši zemi. Další zajímavou stavbou, kterou jsme v Ústeckém kraji získali, bylo provedení vysokotlakého plynovodního potrubí o průměru DN1400 v délce cca 65 km pro investora Net4Gas. Projekt jsme realizovali ve sdružení s belgickou firmou Denys. A i na tuto akci jsme dokázali díky zkušenostem rychle navázat a účastnili jsme se ve sdružení s italským technologem firmou Sicim další veřejné soutěže na Plynovod Moravia. Soutěž pro nás však prozatím dopadla neúspěchem, skončili jsme druzí. Takže abych odpověděl na otázku – myslím si, že se nám rozhodně podařilo navázat na dokončený Hořanský koridor.

DOSTAVBA DUKOVAN

Jak se v divizi připravujete na stavbu nového bloku v Dukovanech a podařilo se vám postavit technický úsek, který by pomáhal s nabídkou, jak jste loni avizovali?

Tato zakázka nás velice zajímá, proto už napříč firmou probíhají jednání a snažíme se kolem kolegy Zedníka, který bude Dukovany řešit, sestavit konkrétní tým. Technický úsek máme již téměř sestavený. Je velkým přínosem ve fázi soutěže i v realizaci, kdy koordinuje projekční práce, nebo je v menším rozsahu i provádí. Máme nyní na stole mnoho soutěží, kde je potřeba vymyslet technické optimalizace, abychom byli schopni se co nejvíce přiblížit cenové představě investora. Zároveň vnímáme, že i řada dalších zakázek se vypisuje formou Design and Build, která je u investorů stále oblíbenější. A my se tomu musíme i chceme přizpůsobit.

Jaká další střediska a technologie na divizi máte?

Dostavba Dukovan je významná zakázka, na které se bude podílet i Metrostav a.s. divize 8.Jako vedení divize jsme si vědomi, že bez vlastních kapacit a středisek by to úplně nešlo, a to především u regionálního zastoupení Ústeckého a Libereckého kraje, kde musíme umět konkurovat místním firmám. V Ústí máme provoz stavební výroby, který zastřešuje střediska železobetonů, zámečníků, VHS a vlastních dělnických kapacit. V Liberci disponujeme dvěma středisky – VHS a Inženýrskými stavbami, kam spadají především silnice. Ve zmiňovaném provozu Jaderné energetiky disponujeme střediskem teplovodů a střediskem potrubářských prací, neboť v tomto stavebním segmentu jsou hojně využívaná a potřebná. Dále máme ještě tři střediska přímo pod vedením výrobního náměstka Marka Magerova, ve kterých se specializujeme na železobetony, elektro a geodetické práce. Všechna tato střediska jsou důležitá ve fázi realizace, i v důležité fázi obchodu.

CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A DOSTUPNOST

Skokový nárůst cen nastal především v období od února do července letošního roku. V posledních měsících se však situace s materiály poněkud stabilizovala.

Zmiňoval jste již ceny vstupů, jak mění vaše kalkulace a jsou privátní i veřejní investoři ochotní přistupovat na vyšší ceny stavebních prací?

To, co se tento rok stalo na stavebním trhu s cenami materiálů a jejich dostupností, se dá nazvat jen jedním slovem – strašné! Myslím si, že tato situace tu nebyla ani v době stavební krize v roce 2010. Ceny vstupů do kalkulací stavebních firem promlouvají zásadním způsobem, obzvlášť když jde o zdražování materiálů v řádech desítek procent, v některých případech i stovek procent. Skokový nárůst cen nastal především v období od února do července letošního roku. V posledních měsících se však situace s materiály poněkud stabilizovala. Nicméně další zdražování materiálů je opět avizováno s ohledem na rostoucí ceny za energie, což určitě pocítíme i v soukromém životě. Tento rok byl pro některé investory zlomový, když zjistili, o kolik se jim daná stavba touto situací prodraží. Proto se mnoho investorů rozhodlo své investice odložit na příští rok, nebo úplně zrušit. Jiní se smířili s objektivním zdražením stavebního trhu a své záměry přesto realizují.

Jak vám brutální nárůst zasahuje do marží?

Skokové zdražování stavebních materiálů i prací vedlo některé investory k pozastavení stavebních zakázek.V posledních měsících již nijak výrazně, neboť jsme schopni mít aktuální ceny vstupů započteny do ceny díla na investora. Problém však byl v jarních a letních měsících, kdy docházelo ke zdražování takřka ze dne na den. V tomto období je pár věcí na některých stavbách, které se nám po finanční stránce ne úplně nepovedly. Bojujeme však dál. Je proto důležité při naceňování staveb sledovat probíhající realizace a čerpat z nich aktuální ceny materiálů a prací, abychom již nedělali chyby. K tomu nám napomáhají pravidelné porady nakupování, kde poměrně pečlivě hodnotíme aktuální výběry dodavatelů na stavbách a tím pádem máme i dobré zrcadlo do probíhajících soutěžních nabídek.

AKTUÁLNĚ O STAVBĚ METRA D

„Původním“ byznysem divize bylo projektové zastřešení pražského metra, podílíte se subdodavatelsky i na stavbě trasy D?

Metro nás vždy zajímalo a určitě vždy bude, neboť na tom naše divize vznikla a vyrostla. Smlouva o dílo na první etapu Metra D je již podepsána se sdružením Subterra, Hochtief a Strabag, pro které budeme zajišťovat subdodavatelské práce spočívající především v realizaci stanice Pankrác, včetně související technologie, nutných přeložek sítí a přípravy území před zahájením samotné stavby. V současné chvíli již pracujeme se sdružením na sestavení realizačního týmu a přípravě celé zakázky, která bude zahájena ihned po získání stavebního povolení ze strany investora.

Související články