Streetartový umělec ChemiS vytvořil v Nákupní galerii Myslbek působivé varování před důsledky globálního oteplování

publikováno:
autor:
Streetartový umělec Dmitrij Proškin alias ChemiS vytvořil v Nákupní galerii Myslbek malbu s názvem Po nás potopa. Streetartový umělec Dmitrij Proškin alias ChemiS vytvořil v Nákupní galerii Myslbek malbu s názvem Po nás potopa.

Streetartový umělec Dmitrij Proškin alias ChemiS prostřednictvím svého nejnovějšího díla opět upozorňuje na aktuální důležitá témata, která se dotýkají jak celé společnosti, tak i každého z nás. Velkoformátová malba s názvem Po nás potopa varuje před důsledky globálního oteplování a zvedání hladin moří. Výjev dívky snažící se udržet nad vodou a balancovat na odpadcích zároveň připomíná, že svět by měl zůstat místem k životu i pro další generace. Působivý obraz o rozměru 6 x 3 metry vytvořil ChemiS převážně sprejem přímo v Nákupní galerii Myslbek, kde si veřejnost může dílo také zdarma prohlédnout, a to od 15. března do 30. září.

Samotná realizace obrazu trvala ChemiSovi zhruba týden, na přípravě návrhu ale pracoval více než měsíc. Rozměrný obraz vytvářel s cílem upozornit na opomíjené téma ekologie, které v současnosti zatlačila do pozadí jiná témata rezonující v globálním světě.
 

„Chtěli jsme, aby se nezapomnělo, že jde o problém, který přetrvává a pořád se hromadí, takže je pro nás stejně tak důležitý jako jakákoliv politická situace ve světě,“ říká ChemiS.


MALBA V NÁKUPNÍ GALERII MYSLBEK

Velkoformátovou malbu Po nás potopa vytvořil převážně pomocí spreje, s nímž nejčastěji pracuje. Jako mnozí streetartoví výtvarníci vzešel z graffiti scény. Malba  v Nákupní galerii Myslbek je doplněná o QR kód s odkazem na interaktivní mapu vědců z organizace Climate central. Zmíněná studie v názorné animaci nastiňuje postupné zvedání hladin moří a dopad tohoto jevu na velká města a pobřežní státy.  Z Evropy jsou v největším ohrožení Nizozemsko, Británie a Německo. Před stoupající hladinou oceánů nejsou v bezpečí ani světová města jako Londýn, New York, Miami nebo Tokio. Zájemci si tak mohou namalovaný sugestivní výjev lépe spojit s konkrétními místy, která budou zvedáním hladin moří nejvíce ovlivněna.
 

„Zobrazil jsem dívku, která se snaží zachránit před důsledky našeho chování, to znamená třeba produkcí skleníkových plynů a nešetrného zacházení s přírodou a odpady,“ popisuje ChemiS svůj obraz Po nás potopa. „Snaží se na špičkách stát nad všemi těmi odpadky a držet se nad vodou. Stejně tak všechno naše konání je k ničemu, když nebudeme mít pevnou půdu pod nohama.“


Motiv dětí se v ChemiSově autorské tvorbě objevuje poměrně často. Symbol nevinnosti kontrastuje s důsledky, které další generace ponesou za chování svých rodičů a prarodičů. Umělec si přeje, aby právě to si návštěvníci při pohledu na obraz Po nás potopa uvědomili: že problém globálního oteplování a s ním související projevy, jako je zvedání hladin moří, nezmizí a dotýká se i vnitrozemských zemí, včetně Česka. Přestože to na první pohled nemusí být zřejmé.
 

„Proto by měl každý z nás přispět kouskem ke zlepšení situace. A především myslet na to, že i když se to třeba nebude týkat naší generace, tak těch následujících určitě,“ apeluje ChemiS.

DMITRIJ PROŠKIN ALIAS CHEMIS

ChemiS

Výrazný streetartový umělec pochází z Uralsku v Kazachstánu, v České republice žije od dětství. Od graffiti postupně přešel k muralům, tedy velkoplošným malbám na zdech. Obraz Po nás potopa v Nákupní galerii Myslbek navazuje tematicky na jeho dosavadní tvorbu. ChemiS se ve svých dílech často vyjadřuje k přehlíženým lidským právům, sociální, environmentální i politické problematice. Společně s Amnesty International pracoval na projektu Write for Freedom, jehož součástí bylo vytvoření maleb na aktuální témata, jako je dětská práce, konflikty v Africe či naftová problematika. K velkým úspěchům patří i pozvánka, aby jako první Čech namaloval své dílo na hlavní stěnu Hall of Fame v New Yorku, kde graffiti kultura vznikla. Do povědomí české veřejnosti se ChemiS dostal muralem plačícího prezidenta Masaryka, portrétem Václava Havla nebo ukrajinské holčičky pod ukrajinskou vlajkou.