V BIM informačním modelu je vše, co firmy potřebují. Papírové dokumentace budou časem potlačené

Projekční kancelář ARCHCOM se zaměřuje na projektování a výstavbu za pomoci systému BIM 5D, který propojuje návrh a realizaci stavby s cenovým modelem v jednom digitalizovaném datovém systému. Ředitel společnosti ARCHCOM, Martin Malý vnímá rozdílné přístupy k digitalizaci stavebního trhu.

Specializujete se na 5D BIM, přičemž v realitě stavební společnosti odevzdávají dokumentace ve 2D na papíře. Nepřijde vám, že mezi tím, co děláte a realitou je propast?

Myslím si, že papírové verze jakékoliv stavební dokumentace budou časem potlačené a ponechané pouze pro archivaci stavebních úřadů. Když se budeme bavit o stavebních společnostech, tak ty v dnešní době jsou schopné převzít digitální BIM informační model, kde mají dostupné vše, co potřebují. V jejich případě je vidět, že to jde i bez papírové verze. Rozdíl ale vnímám u státní správy a municipality, u nichž je digitalizace a vůbec vybavení novějšími počítači stále na začátku.

Využívají stavební firmy naplno všech funkcionalit, které BIM nabízí? 

Martin Malý, ARCHCOMBIM jako databázové a parametrické projektování má velice mnoho potenciálu, který využíváme i dnes jen zčásti. Hodně závisí na schopnosti uživatele využít ve svůj prospěch všechny přednosti metodiky BIM. Pokud bude stále BIM vnímán jen jako povinný výměnný formát, jako například IFC pro veřejné zakázky, nedojde k jeho plnému využití. Naprosto nezbytná je tedy edukace a osvěta.

Co jsou největší bariéry firem, které s implementací BIM otálejí? 

Podle našich zkušeností to nejsou jen finanční otázky, ale spíše lidské schopnosti a administrativní zkušenosti se sdíleným datovým prostředím CDE pro práci v týmu, které tvoří určitou vnímanou bariéru pro okamžité nasazení BIM metodiky v daných firmách.

Jak ARCHCOM pomáhá s implementací BIM?

Naše společnost nabízí služby jak v oblasti komplexní projekce pozemního stavitelství, tak i konzultační služby BIM manažera a programového koordinátora. Je zapotřebí zdůraznit, že systém BIM vyžaduje důkladnou přípravu jeho programových dokumentů a bez odborné přípravy je BIM projekt obvykle velmi časově i finančně náročný. Co se týká implementace metodiky BIM CAFM pro fázi správy a údržby nemovitého majetku, tak úspěšně propojujeme svět Facility Managementu a stavebních dodavatelů v BIM databázích na míru. 

V čem jsou vaše služby lepší?

Proti ostatním subjektům máme mnohem lépe propracované systémy mapování BIM 5D pro použití v podstatě jakékoliv uživatelské databáze klienta, což nám umožnilo odstřihnout se od klasifikace typu JKSO. Máme v týmu integrované vývojáře pro programování pokročilých funkcí Revit, a tím se stáváme v podstatě komplexním BIM projekčním týmem, který nabízí velmi široké portfolio služeb včetně 3D pasportizací a integrované virtuální reality v jedné projekční kanceláři.

MARTIN MALÝ

Vystudoval ekonomii a stavební management na britské univerzitě v Nottinghamu a završil studium doktorátem ze stavebního inženýrství na univerzitě v Kalifornii. Pracoval na ředitelských postech v developerských společnostech a projekční kancelář ARCHCOM osobně řídí posledních 5 let. Specializuje se na projekci v systému BIM a implementaci této metodiky do procesů firem podnikajících ve stavebnictví.

Co všechno v 5D BIM jde vytvořit za simulace, analýzy? 

Námi používaný vývojový stupeň metodiky je BIM 5D, bavíme se o BIM modelu pro výkaznictví a rozpočtování, není primárně zaměřený na provádění specifických simulací a analýz, které jsou obvykle zpracovávané ve vedlejších a mnohem lépe propracovaných samostatných programech. Využívaná funkcionalita BIM 5D pokrývá potřebu výkaznictví a cenového integrovaného modelu se sledováním prostavěnosti v závislosti na stavební fázi. Domníváme se, že třeba oslunění a osvětlení, výpočty výměny vzduchu nebo třeba úrovně osvětlení jsou sice správné přesahy do stavební projekce, každopádně ale jako vývojový stupeň BIM 6D. 

Jak tedy konkrétně funguje BIM D5, co nabízí?

BIM 5D jako vývojový stupeň s koncentrací na výkaznictví, rozpočtování a je používaný ve všech větších projekčních kancelářích s různou úrovní kvality náběru dat z datového BIM modelu. Dá se zjednodušeně říci, že BIM 5D v podstatě digitalizuje a verifikuje podklad pro expertní práci cenového manažera. Toto je právě oblast, kdy je naše projekční kancelář připravena převzít jakékoliv externí BIM modely a po jejich validaci pak zaručit náběr ověřených hodnot společně s výkazem v dané struktuře a na vyžádání i s oceněním. Poskytujeme služby LEAN managementu a cenových řízení zakázek v průběhu výstavby. 

V čem jsou přínosy pro klienty? Proč bych měla BIM 5D zvažovat?

BIM 5D v našem pojetí přináší pro koncového uživatele větší jistotu při jednání se stavebním trhem ohledně podkladů pro výběr dodavatele, dále zjednodušuje řízení stavební výroby s klientskými změnami a umožňuje připravit stavbu pro použití v provozní fázi facility managementu s hladkým převodem stavby do aktivního nemovitostního portfolia klienta.

Prováděli jsme pilotní BIM 5D u industriální budovy o velikosti přibližně 30 000 m2 a dále několik budov office a retailu o souhrnné velikosti okolo 10 000 m2. Na těchto úvodních projektech jsme si ověřili všechny funkce Autodesk Revit, které používáme a vyvinuli jsme si vlastní systém mapování parametrů BIM modelu pro obecné číselníky, které jsou používané v Česku v oblasti rozpočtování. 

Takže si vyvíjíte vlastní systémy jako nástavbu BIM?

Ano, potřeby našich klientů jsou tak různorodé, že je nutné znát dobře zásady metodiky projekce v BIM a zároveň připravit finančně i časově optimální vnitřní procesy pro uspokojení klientských přání, jako jsou například průřezové výkazy z databáze, databáze částí projektů pro balíčkování v tendru nebo promítnutí výkazů do reálného postupu výstavby s etapizací. Ve většině případů si vyvíjíme specifické mapovací protokoly v CAD programech, a také importovací protokoly v databázi pro externí zdroje. Právě propojení všech zdrojových dat v jedné BIM databázi je naší silnou stránkou a pro klienta výhodou.

Na čem teď pracujete? 

BIM, Informační model budovyMimo klasické BIM stavební projekce se v poslední době zabýváme také propojením BIM nástrojů 3D scanování a virtuální reality v LEAN managementu a pasportizacích, společně s vytvářením BIM modelů skutečného provedení tedy as-built pro použití ve Facility Managementu – CAFM. Vnímáme zde celospolečenskou poptávku po jednotných standardech obdobných jako je COBie a snažíme se také přispět k rozvoji národních standardů v dalších pilotních projektech pro státní správu. Tento vývojový stupeň BIM 7D považujeme za vrcholné využití BIM databáze konečným uživatelem, které má přesah i více jak 10 let.

Jak pracujte s virtuální realitou?

BIM metodika propojuje svět digitálních technologií s realitou. Virtuální realita je součástí našich výstupů už od návrhu stavby. Jde o jedinečnou možnost, jak prezentovat vizi projektu nebo jeho praktický výstup z návrhu budovy klientům, kteří nejsou zcela zběhlí ve stavební praxi či čtení výkresů. Například u našeho posledního projektu, kterým byla modernizace polyfunkční budovy v Říčanech, jsme využili virtuální realitu při řešení vzhledu interiérů. Stačilo nám pár setkání s klientem a 3D brýlemi. Ušetřili jsme díky tomu mnoho mailů s vizualizacemi. 

Kdy myslíte, že bude celé české stavebnictví připraveno na implementaci BIM a co pro to ještě musí udělat?

Řada významných subjektů ve stavebnictví již na nějaké úrovni BIM metodiku používá. Takže když se dokážeme jako odborná veřejnost shodnout na přínosech metodiky BIM pro celý stavební trh, tak bychom se mohli v dohledné době shodnout i na principech zásad použití této metodiky. A pak už to bude jen o schopnostech jednotlivých subjektů v tržním prostředí.

Související články