Vsázíme na odlišnost, experimentování a prošlapávání nepoznaných cest

Karel Branda, předseda představenstva Trigema Building. Karel Branda, předseda představenstva Trigema Building.

Ten, kdo v létě projížděl autem Prahou, nemohl minout billboardy skupiny Trigema. Na nich bylo uvedeno „Developer of different“, což můžeme volně přeložit jako development, který si jde svou vlastní cestou. S myšlenkou koresponduje i DNA společnosti, v níž je zakotvena nezávislost sledující vlastní kreativní vizi. Když se na to zeptáte Karla Brandy, výkonného ředitele Trigema Development, začne hovořit o rezidenčních a nájemních projektech, které propojují architekturu, umění, technologie a udržitelnost. Projekty pro něj znamenají více než jen pouhá čísla v rozvaze.

Jaký je váš přístup k inovacím a novým trendům, které se postupně do stavebnictví zavádějí?

Snažíme se být v tomto ohledu vždy o krok před konkurencí i trhem jako takovým. Proto v rámci naší společnosti existuje oddělení, kterému říkáme Produktová skupina a jehož primárním cílem je vyhledávat a testovat nové přístupy ve stavebnictví a v oblasti real estate.

Jaké moderní postupy aplikujete k zefektivnění stavebních procesů?

Používáme BIM v plném aktuálně známém rozsahu včetně využití co nejvyššího stupně digitalizace. Ta nám pomáhá nejen při efektivní výstavbě, ale následně i se správou budov.

Jaké inovativní technologie do svých projektů zahrnujete?

REZIDENČNÍ KOMPLEX LIHOVAR - Vyroste na místě jednoho z největších původních pražských lihovarů Fischl a synové a nabídne přibližně 535 bytů. Součástí má být i galerie a prostory pro retail.Naše projekty využívají nejmodernější řešení pro maximální komfort. Například technologické vybavení všech bytových jednotek v nájemním domě Fragment zahrnuje vytápění i chlazení za využití aktivovaných podhledů, vzduchotechniku s rekuperací, filtrací a úpravou vlhkosti i teploty přiváděného vzduchu a chytrou domácnost Smart Home Loxone, s jejíž pomocí lze ovládat tepelnou pohodu, ventilaci, osvětlení, domovního vrátného či zabezpečení.

Samotná stavba nevznikla jen jako neobyčejná architektonická dominanta, ale i jako objekt, který maximálně využívá moderní řešení pro výstavbu. Implementované technologie zahrnují například tepelná čerpadla země–voda se soustavou 30 geotermálních vrtů hloubky 180 metrů, využití studniční a dešťové vody pro pokrytí provozní spotřeby a zelené střechy s vegetací.

Jaké inovace ještě plánujete?

Naší snahou je více zapojit do přípravy projektů prefabrikaci. Nemyslím tím jen moduly koupelen, ale i větší celky. Díky tomu budeme moct stavět efektivněji, rychleji a s ještě vyšší přesností.

Plánujete investice do nové techniky?

Ano, investice již probíhají. Zejména do vývoje a výzkumu ve spolupráci s externími specialisty. Úzce spolupracujeme s pracovištěm UCEEB, které se zaměřuje na udržitelné stavebnictví a šetrnost k přírodě.

Jak myslíte, že se bude tuzemské udržitelné stavebnictví vyvíjet?

My už udržitelné budovy stavíme a využíváme BIM i technologie Smart Home, které umožňují efektivní a šetrnou údržbu budov, stejně jako přináší výrazné úspory konečným klientům, domácnostem. Dbáme na udržitelné principy města a projekty stavíme na dopravně dostupných a občansky vybavených místech i s využitím brownfieldů.

Jakými systémovými řešeními a technologiemi naplňujete ve svých projektech směrnice ESG?

V jednotlivých pilířích ESG už realizujeme mnoho let konkrétní projekty a opatření. V rámci letošní výroční zprávy jsme představili novou ucelenější ESG strategii, která zastřešuje jednotlivé dílčí kroky k udržitelnosti, jež jsme dosud realizovali. Je to například šetrné nakládání se zdroji za dodržení vysokých standardů kvality. Využíváme jen kvalitní materiály a vybavení zaměřující se na úspory energií.

Jaká je strategie Trigemy do budoucna, aby firma mohla růst?

Jako většina úspěšných společností musíme dbát na vyvážený mix kvalitních lidí jak v managementu, tak na odborných pozicích, na důslednou tvorbu a aktualizaci procesů umožňující růst a samozřejmě v neposlední řadě zdravé financování.

Do velké míry vsázíme na odlišnost, která s sebou nese experimentování a prošlapávání nepoznaných cest. To znamená mít odvahu a sílu se z případného neúspěchu či špatných rozhodnutí poučit a znovu se vrátit na správnou cestu.

Jaké jsou hlavní hodnoty společnosti?

Trigema stojí na lidech, a proto dbáme, abychom byli skupinou nezávislých a podobně smýšlejících osobností. V odbornosti neděláme kompromisy a na našich znalostech a zkušenostech stavíme celou svou podstatu. Zakládáme si na detailech a věnujeme jim pozornost tak dlouho, dokud nedosáhneme dokonalosti. Naše nadšení nás žene kupředu a dává smysl usilovné práci.

KAREL BRANDA

Vystudoval Stavební fakultu ČVUT. Svou kariéru začínal ve společnostech Klima Praha, Stapo Praha, Prefa Trmice – Eurocast a Vodohospodářské stavby Ústí nad Labem. Do Trigemy nastupoval před 25 lety na pozici stavbyvedoucího. V roce 2007 se stal předsedou představenstva Trigema Building. V současnosti zastává pozici výkonného ředitele Trigema Development, kdy je odpovědný za oblast realizace a prodeje developerských projektů a technicko-obchodních vztahů skupiny.

Karel Branda, předseda představenstva Trigema Building.

Jak byste popsal firemní kulturu, která u vás panuje?

Snažíme se, aby naše vzájemná komunikace byla otevřená, uvolněná a podporující. Neděláme rozdíly mezi lidmi a šance mají všichni stejné. Taky stavíme na toleranci a respektu k názorům i jedinečnostem druhých. Pomáháme si, spolupracujeme. Jsme si blízko a díky této sounáležitosti dokážeme budovat výjimečné věci.

Kolik v současnosti zaměstnáváte lidí?

Celkem jde o 250 zaměstnanců ve 12 společnostech skupiny.

Kolik procentuálně letos nabíráte zaměstnanců a jaké pozice zejména posilujete?

Na začátku roku byly nejvyšší náborové požadavky pro dceřinou společnost Trigema Building – generálního dodavatele. Zde jsme se pohybovali kolem 20 % náboru. Nicméně vzhledem ke kontinuálnímu růstu společností a zároveň různorodosti zaměření firem ve skupině je u nás nábor nekončící proces. Hledáme pozice do výroby, jako jsou stavbyvedoucí na všech úrovních řízení, přípraváře a rozpočtáře. V developmentu posilujeme tým kolegů podporující projektové manažery. V neposlední řadě u nás najdou uplatnění i architekti a projektanti v rámci našeho architektonického ateliéru Black n‘ Arch.

Trh práce ve stavebním průmyslu představuje velkou výzvu. Hlásí se vám dostatek kvalifikovaných pracovníků?

Samozřejmě že i my to pociťujeme. Víte, tento stav ovlivňuje několik faktorů počínaje nárůstem stavebních zakázek, nízkou mírou nezaměstnanosti a konče stále klesajícím počtem studentů středních a vysokých škol stavebního směru. Ze stejného důvodu společnosti musí dělat maximum, aby si udržely klíčové zaměstnance a vytvářely jim takové podmínky, aby neměli důvod změnit svého zaměstnavatele.

Jak tedy motivujete své zaměstnance?

Klíč k úspěchu spočívá už v náboru správných lidí. Zásadní je, aby osobnost a individuální hodnoty zaměstnance byly v souladu s firemními a také s kulturou společnosti. Samozřejmě platí, že cílem je vytvořit takové podmínky, aby každý zaměstnanec byl prací v Trigemě co nejvíce nadšený a dělal práci, která ho baví. To se pak odráží na výsledku – na všem, co děláme, nám osobně záleží.