Rekonstrukce haly Jewel Fine Foods Plant pomocí 3D

Rekonstrukce haly Jewel Fine Foods Plant pomocí 3D

Tento projekt se zabýval dovybavením stávající skladové haly o rozloze 10 760 m2 v australském městě Sydney, která slouží společnosti Jewel Fine Foods. 

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením.

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Informačný model stavby je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Na projekte prestavby futbalového štadióna FC DAC 1904 v Dunajskej Strede bol firmou HESCON s. r. o. použitý BIM model, či už pre projektovanie oceľových konštrukcií alebo aj pre iné profesie. HESCON s. r. o. patrí k zakladajúcim členom BIM asociácie Slovensko.

Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Při navrhování a statickém posuzování modulárních staveb je potřeba zohlednit některá specifika a odlišnosti související se statickým působením nosné konstrukce tvořené vzájemně propojenými ocelovými kontejnery. 

Súčasný stav spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Súčasný stav spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Spriahnuté oceľobetónové mosty výhodne využívajú priaznivé vlastnosti ocele a betónu. Príspevok obsahuje niektoré odporúčania a informácie pre optimálny návrh tohto typu mostov, zároveň ilustrované na reprezentatívnych nedávnych realizáciách.