Na svou revitalizaci čekají téměř tři tisíce brownfieldů

publikováno:
autor:
Momentka z konference Brownfieldy 2019 Momentka z konference Brownfieldy 2019

Druhý ročník konference Brownfieldy přinesl praktické ukázky, jak na revitalizaci zanedbaných budov či území, propojil všechny, kteří chtějí a mohou problematiku brownfieldů v České republice posouvat dál, a přispěl k užšímu dialogu mezi státní a soukromou sférou. Konference Brownfieldy 2019 se konala 30. 5. 2019 v areálu bývalé kotelny v Libčicích nad Vltavou. Diskutovaly se úspěšné příklady revitalizace brownfieldů i její možné překážky. Na 260 účastníků se dozvědělo informace k financování revitalizace brownfieldových lokalit.

Developeři, vlastníci brownfieldů, starostové, architekti a zástupci státu. Ti všichni se koncem května sešli na konferenci Brownfieldy 2019, kterou uspořádala agentura CzechInvest ve spolupráci s Asociací developerů, aby diskutovali možnosti revitalizace brownfieldů a jejich nové využití. Konference se konala v areálu Kotelna v Libčicích nad Vltavou, kam dorazilo na 260 účastníků. Ten sám je bývalým brownfieldem, který pozbyl svou původní funkci – zázemí pro průmyslovou výrobu. V současné době je využíván jako reprezentativní prostor pro konání nejrůznějších akcí.

Na příkladech z Krásné Lípy, Kotelny a Uhelného mlýna v Libčicích, Kasáren Karlín, Lipna a řady dalších dostali přítomní starostové a vlastníci brownfieldů praktický návod, na co všechno je potřeba myslet při revitalizaci či rozvoji a jak přibližně velké jsou finanční náklady. „Centrum města bylo jedním velkým brownfieldem. Díky celkové revitalizaci jsme vytvořili dobrou infrastrukturu, vznikly nové ubytovací kapacity a rozvíjejí se s tím spjaté služby. Nezaměstnanost poklesla od roku 2005 z 24 procent na 5 procent v roce 2019,“ přiblížil přínosy revitalizace dlouholetý zastupitel Krásné Lípy a senátor Parlamentu ČR Zbyněk Linhart. „Nepochybně pomohla také stabilní politická situace ve městě,“ dodal Linhart.

Z úst řečníků zazněly mimo jiné překážky, které musí majitelé brownfieldů překonávat při jejich revitalizaci. To je zejména celkový stav objektu, roztříštěné vlastnictví, ekologická zátěž nebo nulová představa o budoucím využití areálu či budovy. Pokud majitelé všechny tyto problematické body vyřeší, následuje fáze, ve které hledají vhodné nástroje financování. „Jakékoliv úspěšné řešení spočívá v tom, že skutečně dobře znám současný stav. Řada vlastníků ho však nezná. Důležitá je i konkrétní idea,“ vysvětlil v panelové diskuzi úvodního bloku Oživování brownfieldů a jejich nové využití Tomáš Ctibor, zakladatel 4ct.

Stát podporuje revitalizaci brownfieldů prostřednictvím dotačních programů. Jedná se například o programy Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití nebo Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (oba Ministerstvo pro místní rozvoj). Další programy nabízí například Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí nebo Agentura pro podnikaní a inovace. Nové možnosti financování nově nabídne také Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

„Dotace mají ale i své limity. Proto jsme zpracovali Národní strategii regenerace brownfieldů, která je připravena k předložení a schválení vládou. Tato strategie by napomohla systémovým změnám, jako je například daňové zvýhodnění při výstavbě na brownfieldu nebo vytvoření fondu pro regeneraci brownfieldů z odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu a v neposlední řadě zkrácení povolovacích procesů,“ přibližuje Kateřina Kubizňáková, vedoucí Oddělení řízení projektů brownfieldů agentury CzechInvest.

„Brownfieldy jsou prostě žhavé téma. Vedle státní správy se o ně přirozeně zajímá i soukromá sféra, pro kterou představují zajímavou příležitost. Loňský i letošní ročník konference poukázal na to, že revitalizace brownfieldů není cestou snadnou, pokud se ale zrealizuje, její výsledky skutečně stojí za to. Brownfieldy jsou vlastně takové spící krásky, které čekají na své probuzení,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace brownfieldů.

Brownfieldové lokality po celé České republice mapuje Národní databáze brownfieldů agentury CzechInvest. Na svou revitalizaci v ní nyní čeká nyní 2 958 lokalit. Ne všechny však dosud mají vyřešené majetkoprávní vztahy, což znemožňuje jejich další využití. CzechInvest zároveň administruje program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v roce 2017. CzechInvest dosud přijal 29 předběžných žádostí. Ministerstvo v letošním roce plánuje rozdělit 100 milionů korun. Více informací o podpoře revitalizace brownfieldů v České republice najdete na www.brownfieldy.eu

Související články