Zákaznické dny ve výrobě EXCON prezentují nové možnosti ocelových konstrukcí

S cílem prezentovat odborným partnerům informace o možnostech společnosti EXCON v oboru ocelových konstrukcí, jsme se na začátku tohoto roku rozhodli pro formu prezentace založené na přímé komunikaci se zákazníkem/partnerem formou tzv. „zákaznických dnů“. Na zákaznické dny jsme do výrobních prostor firmy v Teplicích pozvali naše obchodní partnery, architekty i zástupce odborné veřejnosti.

V roce 2019 zorganizovala naše společnost čtyři zákaznické dny, přičemž první zákaznický den proběhl 12. 6. 2019, druhý o letních prázdninách a na třetím zákaznickém dni konaném 15. 10. 2019 jsme představili účastníkům i nového vedoucího provozovny výroby ocelových konstrukcí Ing. Milana Skoumala, který vede teplickou pobočku od 1. 9. 2019. Poslední, v pořadí již čtvrtý, zákaznický den se konal 6. 11. 2019. S partnery, kteří se z různých důvodů nemohli účastnit předchozích zákaznických dnů, jsme v Teplicích organizovali několik dalších individuálních setkání. Našich zákaznických dnů se prozatím zúčastnilo na 80 hostů.

NÁVRH, VÝROBA A MONTÁŽ

Během prezentací, které se konaly v našem výrobním závodě v Teplicích, jsme představili pozvaným hostům náš komplexní přístup při dodávkách ocelových konstrukcí, tzn. celý proces od návrhu přes výrobu po montáž. V úvodním zahajovacím slově byli naši hosté seznamováni nejen se základními informacemi o společnosti EXCON, ale i s odbornými informacemi o parametrech, kapacitě, vybavení výroby ocelových konstrukcí a způsobu kontroly vyrobených dílců.

PROHLÍDKA VÝROBNÍCH PROSTOR S AUTOMATY

Dále jsme se věnovali tvorbě a přenosu dat do CNC strojů a technické podpoře našeho projekčního oddělení. Poté vždy následovala komentovaná prohlídka celého výrobního cyklu, tzn. od skladu tyčového a plochého materiálu, přes zpracování na CNC linkách, svařovnu a expedici. Zvláštní pozornost u všech hostů si opakovaně vysloužil především robot pro tvarové pálení dlouhých výrobků plazmou, který v současné době představuje v ČR skutečně technické řešení na nejvyšší úrovni. Vzhledem k tomu, že pozvaní hosté byli převážně z „oboru“, byly jejich následné dotazy či komentáře na odborné úrovni a pokaždé se tak rozproudila zajímavá diskuze mezi jednotlivými účastníky.

ZÁKLADEM JE 3D SOFTWARE

Pro naše zákazníky a partnery bylo velmi zajímavé si „osahat“ přímo v zasedací místnosti různé typy hotových výrobků z našich CNC linek, ale i si vyslechnout informace týkající se požadovaných vstupních dat od zákazníka, která dnes běžně používané 3D konstrukční softwary generují (NC data, DSTV). Smyslem bylo upozornit účastníky, že po předání dat v požadované formě pak zpracujeme zakázku podstatně rychleji a ekonomičtěji. Zároveň ale nebráníme zákazníkovi pro zadání dat využít další škály souborů od DWG, DXF až po PDF nebo i papírovou formu.

ZÁVĚR

Zákaznické dny hodnotíme jako velmi úspěšné, a to nejen co do mimořádně vysokého zájmu o účast, ale i z pozitivních reakcí našich hostů. Takto nastavená „laťka“ nás motivuje a zavazuje nejen k dalšímu zlepšování ve využití technických možností výrobních CNC linek, ale i k navázání užšího kontaktu s našimi zákazníky a spolupracujícími společnostmi v oboru.

Závěrem bychom i touto formou chtěli srdečně poděkovat všem, kteří jste si našli čas a využili pozvání do našeho výrobního závodu v Teplicích. Vám, kterým naše termíny dosud z různých důvodů nevyhovovaly, nabízíme samozřejmě možnost účasti na dalších zákaznických dnech v příštím roce a těšíme se na naše společné setkání. V případě zájmu o individuální prohlídku našich výrobních prostor kontaktujte Ivanu Fryšovou na e‑mail: frysova@excon.cz.

Ing. Miloslav Lukeš, technický ředitel
Ing. Ivan Šulc
EXCON, a. s.

Související články