„Ministerstvo obrany bude v letech 2021 až 2029 investovat do revitalizace svých objektů cca 21 miliard korun,“

Kasárna Jiřího z Poděbrad – nové venkovní omítky Kasárna Jiřího z Poděbrad – nové venkovní omítky

uvedla v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Jana Zechmeisterová, vedoucí tiskového oddělení Ministerstva obrany.

V majetku Ministerstva obrany je velké množství objektů. Můžete uvézt konkrétní čísla?
Od pádu komunistického režimu byly mimo rezort Ministerstva obrany převedeny nebo odprodány nemovité věci v hodnotě cca 25,5 miliard korun. V současné době má Ministerstvo obrany v příslušnosti hospodařit nemovité věci v hodnotě cca 60 miliard korun.

Kasárenské celky, které byly pro Ministerstvo obrany nepotřebné, byly v minulosti podle platných zákonů převedeny či odprodány mimo rezort. V současné době tak spravujeme pouze kasárenské celky, které potřebujeme pro svou činnost.

Jak probíhá revitalizace vojenských posádek?
V návaznosti na schválenou Koncepci výstavby Armády ČR, byl ze strany našeho ministerstva a za přímé podpory Armády ČR spuštěn projekt „Revitalizace nemovité infrastruktury ve vybraných areálech (základny 21. století)“. Objekty kasáren jsou a nadále budou využívány především k zajištění výcviku vojáků a umístění a údržbě bojové techniky, výzbroje a ostatního majetku, který Armáda České republiky k plnění úkolů potřebuje. Způsob jejich užívání se nemění.

Prosím o pár příkladů.
Z posledních období mohu zmínit například opravu venkovních omítek (velitelské budovy) Kasárna Jiřího z Poděbrad. Realizace akce probíhala od 4. března do 21. října 2019.

V rámci Kasárna Svatoplukova v Brně byla nedávno opravena střecha, výměny klempířské výrobky, opravila se fasáda, přilehlé chodníky a byla realizována nová elektroinstalace v jedné z budov. Realizace akce probíhala od 11. června do 9. září 2019.

Na jaké rekonstrukce bývalých vojenských objektů se aktuálně chystáte?
Investice v posledních letech přibližuje přiložená tabulka. V období 2021 až 2029 připravujeme investice v celkové výši cca 21 miliard korun, především podle uvedeného projektu „Revitalizace nemovité infrastruktury ve vybraných areálech (základny 21. století)“. Pro rekonstrukce objektů, se kterými přísluší Ministerstvu obrany hospodařit, platí obecná legislativa v oblasti výstavby.

Vývoje investic za posledních pět let:

  • 2020 (odhad cca tři miliardy korun)
  • 2019 ve výši 1,94 miliardy korun
  • 2018 ve výši 1,59 miliardy korun
  • 2017 ve výši 0,78 miliardy korun
  • 2016 ve výši 0,90 miliardy korun

Způsobí pandemická krize odklad nebo zrušení nějakého již rozpracovaného projektu na rekonstrukci?
V několika případech dochází k nepodstatnému časovému posunu termínů zpracování projektové dokumentace nebo realizace.