Modernizace vodního díla Morávka začne v dubnu 2021. Letos Povodí Odry proinvestuje 390 milionů

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Nejvýznamnější stavební akcí letošního roku bude zahájení modernizace vodní nádrže Morávka na řece Morávce v Beskydech za účelem posílení její bezpečnosti za 147,5 milionu Kč s termínem předpokládaného ukončení na podzim roku 2023. Současně pokračuje příprava a realizace protipovodňových opatření na horní Opavě a rekonstrukce jezu na řece Lomné v Jablunkově. Pozornost je věnována také akcím pro zlepšení životního prostředí.

„Naší snahou je, kromě nejdůležitějšího úkolu - přípravy opatření proti povodním na horní Opavě s klíčovým prvkem vodní nádrží Nové Heřminovy na řece Opavě a realizace dalších prvků protipovodňové ochrany, jako jsou říční ochranná hráz v Holasovicích nebo kompenzační opatření na polském území pod Krnovem, také pečovat o další části povodí Odry. Probíhá rekonstrukce jezu na řece Lomné v Jablunkově pro zajištění odběru vody do plicního sanatoria, byla posílena stabilizace podélného profilu řeky Ostravice nad soutokem s Morávkou u Frýdku – Místku pomocí výstavby balvanitého skluzu a dokončuje se rekonstrukce hrazenářských prací na bystřině Mohelnici v Beskydech. Dále letos zahájíme rekonstrukci levobřežní hráze kolem Ostravice v Paskově, připravujeme odstranění důlní škody na řece Olši na horním okraji Karviné na Rájeckém jezu. Současně připravujeme významné stavební celky pro ochranu města Bohumín – Pudlova a Nové Vsi, pro ochranu městské části Kamenec Českého Těšína a pro posílení bezpečnosti vodního díla Baška. Byli jsme pověřeni Vládou ČR k prověření možnosti posílení vodních zdrojů Horní Moravy vodou z povodí Odry a na tomto úkolu letos intenzivně pracujeme,“ informoval v rámci Světového dne vody, který připadá na 22. březen, generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a doplnil: „V letošním roce bude zahájena modernizace vodní díla Morávka za účelem posílení jeho bezpečnosti až pro převedení kontrolní 10 000 leté vody, bude se jednat převážně o úpravy železobetonových konstrukcí (zejména přelivu, spadiště, skluzu a zavázání vlnolamu do masivu Travného). Po celou dobu stavebních prací bude bezpečnost přehradní hráze i dodávka vody, ze které se zajišťuje výroba vody pitné na úpravně ve Vyšních Lhotách zajištěna.

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry věnují pozornost také akcím pro zlepšení životního prostředí v našem regionu, kdy se podařilo dokončit revitalizaci Rychtářského potoka, zahájit úpravu území v Karlovicích – Zadní Vsi kolem řeky Opavy přírodě blízkým způsobem, byla dohodnuta s CHKO Beskydy renaturace bystřiny Černá Ostravice a v nejbližších letech by chtěli připravit a zhotovit zprůchodnění Dětmarovického jezu na řece Olši a tím naplňovat koncepci státu a zprůchodnit tuto řeku pro vodní organismy od státních hranic až po její významný přítok Stonávku.

„Věřím, že se nám naše plány podaří splnit tak, jako v loňském roce, i když deštivé počasí v letních a podzimních měsících a opakované velké vody nám komplikovaly pokračování naplánovaných stavebních prací. Současně na chod celého podniku měla vliv také opatření v souvislosti s pandemií covid-19. Přesto jsme v rámci možností pokračovali v plnění investičního plánu, kdy v roce 2020 byly realizovány investice do vodních nádrží a vodních toků ve výši cca 241 milionů Kč, z toho 138 milionů Kč bylo poskytnuto z dotací Ministerstva zemědělství a zhruba 103 milionů Kč hradil státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Jako každý rok se prováděla intenzivní údržba vodních děl, která úzce souvisí s jejich bezpečností a spolehlivostí. Předpokládám, že občané v roce 2020 ocenili naši vysokou aktivitu v udržování koryt vodních toků a pobřežních pozemků,“ uzavřel Jiří Tkáč.

Celkem v roce 2021 státní podnik Povodí Odry plánuje investice ve výši kolem 390 milionů Kč, z toho přes 220 milionů Kč bude hrazeno z dotací Ministerstva zemědělství a necelých 170 milionů Kč z vlastních zdrojů Povodí Odry. Na opravy vodních děl plánuje podnik z vlastních zdrojů vynaložit kolem 100 milionů Kč.