Rozhledna s vyhlídkou pro odvážné aneb jehlan ze dřeva a oceli

Představovaná stavba se nachází ve Středočeském kraji v obci Kněžmost (místní části Čížovka) nedaleko Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi na vyvýšeném místě s nadmořskou výškou cca 320 metrů. Rozhledna je umístěna na hranici chráněné krajinné oblasti Český Ráj a na významné cyklotrase č. 8150.

Vzhledem k umístění stavby na hranici přírodně citlivé oblasti byl kladen důraz na její celkové pojetí (včetně použitých materiálů, tvaru a hmoty objektu) a citlivé umístění do krajiny. Atmosféra dané lokality je kromě panoramatického výhledu umocněna vzrostlým statným javorem, s nímž vede rozhledna dialog a ze všech jejích plošin lze nahlížet do koruny stromu. Nejbližší okolí je nezastavěné a nezalesněné, využívané k zemědělským účelům (orná půda, travní porost). Výška rozhledny, jejíž výstavba přišla na více než 9 milionů korun, činí 39,4 metru od terénu po špičku.

TVAROVÉ ŘEŠENÍ

Tvar rozhledny byl zvolen jako výrazně převýšený jehlan. Proč právě takto? Jedná se o spojení výrazně výškového věžového archetypu – navozujícího pocit nestability a dočasnosti a archetypu pyramidy – tedy od starověku symbolu stability a dlouhověkosti. Vzrušující i uklidňující – vybízející ke stoupání a zároveň neodrazující od výstupu i méně „odvážné“. Samotný jehlan je pojednán jako sestava pevné – stabilní – masivní části a části vzdušné – maximálně odlehčené. Pevnou je základní kamenný piedestal, ze kterého se vzpíná vzdušná tyčová konstrukce.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Vstupní podlaží obsahuje prostor pro provozní zázemí, zádveří s výstupním schodištěm, hygienické a technické zázemí a prostor pro posezení. Zázemí rozhledny umožňuje provoz turistického informačního centra či obchodu – např. s regionálními produkty včetně občerstvení.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Materiály pro rozhlednu vychází z místních zdrojů, historických zvyklostí dané lokality a jsou doplněné o moderní konstrukční materiály. Z tradičních používáme pískovec a dřevo, z moderních pak ocel (žárově zinkovaná), beton a sklo.

Rozhledna obsahuje osm úrovní včetně přízemí. Úroveň 1 a 2 jsou „kamenné“. Po úroveň 7 se jedná o ocelovo‑dřevěnou konstrukci. Úroveň 7 a 8 je již konstrukčně čistě ocelová. Na úrovni 7 je podesta rozšířena o vyhlídkovou lávku. Jde o ocelovou konstrukci se skleněným opláštěním včetně podlahy. Nazýváme ji záměrně vyhlídkou pro „odvážné“.

Jako obklad základní hmoty přízemí byl zvolen pískovec, materiál tradiční v Českém ráji. Výplně otvorů jsou dřevěné s dřevěnými posuvnými okenicemi pro možnost uzamčení.

Vlastní konstrukce rozhledny je ocelovo‑dřevěná. Dřevěná kulatina tvoří základní svislé konstrukce. Ty jsou kotvené do ocelových prstenců v místě jednotlivých plošin. Plošiny jsou ocelovými ztužujícími prvky zavětrované mezi sebou ocelovými táhly. Středem věže probíhá vřetenové schodiště s ocelovým centrálním sloupem. Dalšími dřevěnými prvky věže jsou zábradlí hlavních plošin a opláštění nejvyšší části rozhledny. To je provedeno z horizontálních hranolů. Podhledy hlavních plošin jsou obloženy také dřevěnými hranoly s mezerami.