Main - Město a světlo

Rozhledna s vyhlídkou pro odvážné aneb jehlan ze dřeva a oceli

Představovaná stavba se nachází ve Středočeském kraji v obci Kněžmost (místní části Čížovka) nedaleko Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi na vyvýšeném místě s nadmořskou výškou cca 320 metrů. Rozhledna je umístěna na hranici chráněné krajinné oblasti Český Ráj a na významné cyklotrase č. 8150.

Vzhledem k umístění stavby na hranici přírodně citlivé oblasti byl kladen důraz na její celkové pojetí (včetně použitých materiálů, tvaru a hmoty objektu) a citlivé umístění do krajiny. Atmosféra dané lokality je kromě panoramatického výhledu umocněna vzrostlým statným javorem, s nímž vede rozhledna dialog a ze všech jejích plošin lze nahlížet do koruny stromu. Nejbližší okolí je nezastavěné a nezalesněné, využívané k zemědělským účelům (orná půda, travní porost). Výška rozhledny, jejíž výstavba přišla na více než 9 milionů korun, činí 39,4 metru od terénu po špičku.

TVAROVÉ ŘEŠENÍ

Tvar rozhledny byl zvolen jako výrazně převýšený jehlan. Proč právě takto? Jedná se o spojení výrazně výškového věžového archetypu – navozujícího pocit nestability a dočasnosti a archetypu pyramidy – tedy od starověku symbolu stability a dlouhověkosti. Vzrušující i uklidňující – vybízející ke stoupání a zároveň neodrazující od výstupu i méně „odvážné“. Samotný jehlan je pojednán jako sestava pevné – stabilní – masivní části a části vzdušné – maximálně odlehčené. Pevnou je základní kamenný piedestal, ze kterého se vzpíná vzdušná tyčová konstrukce.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Vstupní podlaží obsahuje prostor pro provozní zázemí, zádveří s výstupním schodištěm, hygienické a technické zázemí a prostor pro posezení. Zázemí rozhledny umožňuje provoz turistického informačního centra či obchodu – např. s regionálními produkty včetně občerstvení.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Materiály pro rozhlednu vychází z místních zdrojů, historických zvyklostí dané lokality a jsou doplněné o moderní konstrukční materiály. Z tradičních používáme pískovec a dřevo, z moderních pak ocel (žárově zinkovaná), beton a sklo.

Rozhledna obsahuje osm úrovní včetně přízemí. Úroveň 1 a 2 jsou „kamenné“. Po úroveň 7 se jedná o ocelovo‑dřevěnou konstrukci. Úroveň 7 a 8 je již konstrukčně čistě ocelová. Na úrovni 7 je podesta rozšířena o vyhlídkovou lávku. Jde o ocelovou konstrukci se skleněným opláštěním včetně podlahy. Nazýváme ji záměrně vyhlídkou pro „odvážné“.

Jako obklad základní hmoty přízemí byl zvolen pískovec, materiál tradiční v Českém ráji. Výplně otvorů jsou dřevěné s dřevěnými posuvnými okenicemi pro možnost uzamčení.

Vlastní konstrukce rozhledny je ocelovo‑dřevěná. Dřevěná kulatina tvoří základní svislé konstrukce. Ty jsou kotvené do ocelových prstenců v místě jednotlivých plošin. Plošiny jsou ocelovými ztužujícími prvky zavětrované mezi sebou ocelovými táhly. Středem věže probíhá vřetenové schodiště s ocelovým centrálním sloupem. Dalšími dřevěnými prvky věže jsou zábradlí hlavních plošin a opláštění nejvyšší části rozhledny. To je provedeno z horizontálních hranolů. Podhledy hlavních plošin jsou obloženy také dřevěnými hranoly s mezerami.

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí